Големина на текста:
1. Цел,предмет и задачи на охраната на труда.
а)Цел на охраната на труда-това е създаването
на по-добри условия за да се намалят и предо
твратят здравословни травми по време на рабо
та и да се намали риска от такива.
б)Предмет на труда-това са хората
в)Задачи на охраната на труда- задачите на ох
раната на труда са осигуряване на по-добри
условия на труд.
2.Основни термини и определения
*ЗБУТ-здравословни и безопасни условия на труд
*ЗЗБУТ-закон за ЗБУТ
*СТМ-служба по трудова медицина
*БЗР-безопастност и здраве при работа
*ЛПС-лични предпазни средства
*РО-работно облекло
*КК-кодекс на труда
*СПО-съоръжения с повишена опастност
3.Трудови договори-същност,форма,видове.
а)Същност- трудовият договор е вид договор
по силата на който възниква индивидуално
трудово правоотношение между работодател
и наето лице.Договорът задължава наетото лице
да предоставя своята работна сила при спазване
то на определена трудова дисциплина, а работо
дателят - да осигурява безопасни условия за из
пълнението на поставените задачи и да заплаща
договореното трудово възнаграждение.
б)Форма- трудовият договор се сключва в писме
на форма, която е за действителност. Необходима
та писмена форма на трудовия договор е спазена и
в случаите, когато волеизявленията на страните и
постигнатото съгласие за сключването му са отра
зени не в един, а в различни документи.
в)Видове:–Обикновен трудов договор:сключва се за
извършването на определена работа срещу заплащане
на определено трудово възнаграждение;Трудов дого
вор за изпитване:целта е да се провери годността на ра
ботника или служителя да извършва определена работа
при определени условия.–Трудов договор за учениче
ство: прeз врeмe на обучeниeто, учeникът получава въз
награждeниe спорeд извършeната работа, нe по-малко
от 90% от минималната работна заплата.
4.Прекратяване и възтановяване на трудов договор.
а)Прекратяване:-прекратяване на трудовия договор от
работника или служителя с предизвестие;-прекратяване
на трудовия договор от работника или служителя без
предизвестие;- прекратяване на трудовия договор от ра
ботодателя с предизвестие;-прекратяване на трудовия дого
вор от работодателя без предизвестие;-прекратяване на тру
довия договор по инициатива на работодателя срещу угово
рено обезщетение;-прекратяване на трудовия договор за
допълнителен труд;
б)Възтановяване:при възстановяване на работника или служи
теля на предишната му работа от работодателя или от съда той
може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съ
общението за възстановяване се яви на работа, освен когато то
зи срок не бъде спазен по уважителни причини. Съобщението
за възстановяване не се отъждествява със съдебното решение.
То е отделен съдебен документ, който се връчва на работника
или служителя и той може да заеме работата, на която е възста
новен, в посочения срок.
5.Работно време,почивки,отпуски.
а)Работно време:–Разпределение и изчисляване на работното
време- определят началото и краят на работния ден, редът за ре
дуването на смените, почивките по време на работа, редът за от
читане на работното време, времето на задължително присъствие
в предприятието, когато е уговорено променливо работно време,
времето за хранене на работниците и служителите в производства
с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се рабо
ти непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределение
то на работното време и организацията на работа в предприятието;
Намалено работно време-видовете работи,извършвани при специ
фични условия и рискове за живота издравето, които не могат да бъ
дат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприе
тите мерки, но намаляването на продължителността на работното
време води до ограничаване на рисковете за здравето на работници
те и служителите;Извънреден труд-за полагането на извънреден
труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се
издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и слу
жителите най-малко 24 часа предварително.
б)Почивки:определят се условията, редът и изискванията за разработ
ване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по вре
ме на работа с цел осигуряване на устойчива работоспособност, нама
ляване на умората и опазване на здравето на работещите.
в)Отпуски:–Платен годишен отпуск:всеки работник и служител, който
има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползува пла
тен годишен отпуск;–Отпуски за майчинство:отпуск поради бременност
и раждане в размер 410 дни за всяко дете.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 май 2019 в 08:39 студент на 32 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Общовойскови, специалност - Стопанска логистика, випуск 2017
23 яну 2018 в 21:39 ученик на 26 години от Русе - ПГСАГ "Пеньо Пенев", випуск 2013
23 яну 2017 в 22:55 студентка на 45 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2014
08 ное 2016 в 20:10 учител на 43 години
14 окт 2016 в 20:20 студент на 32 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Животновъдство, випуск 2012
16 окт 2015 в 11:28 родител
16 май 2015 в 13:17 ученик на 34 години от Севлиево - Второ ОУ "Стефан Пешев", випуск 2016
 
Подобни материали
 

Здравословни и безопасни условия на труд

28 апр 2011
·
220
·
30
·
8,443
·
522

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на работниците и служителите в Република България - "Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд"....
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Здравословни и безопастни условия на труд

Материал № 928336, от 12 дек 2012
Свален: 25 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Конспект
Брой страници: 10
Брой думи: 2,127
Брой символи: 12,469

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравословни и безопастни условия на труд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
297

виж още преподаватели...
Последно видяха материала