Големина на текста:
Сестрински грижи при хора с
нарушения в зрението и техните
семейства.
Зрението е един от основните анализаторни функции на организма.Тази функция има
важно роля за ориентация в пространството,за отделните действия и движения и за
цялостната ориентация на човека.
Тифлопедия(тифлопедагогика)
Тифлопедията (от гр.tiphlos- сляп) и представлява наука за образованието и обучението
на лица с нарушения в зрението.Разглежда се като част от педагогиката и част от
дефектологията
Тифлопедагогически задачи са за научното развитие в следните ключови въпроса:
-психо-педагогически и клинични изследвания на хора с дълбоки зрителни
увреждания
-начини и срокове за компенсации и възстановяване на влошени и неразвити зрителни
функции
-проучване условията за формиране и пълното развитие на личността в различни
форми на дисфункция.
Обръща внимание на:
-Развитие на методите и организацията на изучаването на основите на науката и
обучение на слепи и хора с увредено зрение
-Определянето вида и структурата на специализираните институции за тяхното
образование и обучение
-развитието на научните основи на изграждане на учебни планове, програми,
учебници и частни практики.
-Развитие на методите и организацията на изучаването на основите на науката и
обучение на слепи и хора с увредено зрение
-Определянето вида и структурата на специализираните институции за тяхното
образование и обучение
-развитието на научните основи на изграждане на учебни планове, програми,
учебници и частни практики.
-създаването на специални технически средства, които подобряват познавателните
способности на хората със зрителни увреждания, подобряване на тяхното
образование и обучение за работа в съвременното общество
- проектиране на специални сгради за обучение, образование и работа.
Като изследователски методи тилопедагогиката използва:
-мониторинг на процеса на обучението, образованието и развитието на децата
-естествени, образователни, лабораторни и психологическо-педагогически
експерименти,разговор
I.Основни характеристики на зрението
Зрителните функции обхващат:
?Светлоусещане
?Цветоусещане
?Зрителна острота
?Зрително поле
?Бинокулярно стереоскопично зрение
Острота на зрението-Способността на очите да виждат разделено две светещи
точки при минимално разтояние между тях.
За норма се приема способността за различаване на детайли на обекта под ъгъл
на зрение равен на 1/една ъглова минута
Норма зрителен визус = 1 единица
Основни видове зрителен дефицит
-Те се опеределят спрямо снишаване на зрението на по-добре виждащо око с
приложение на статична корекция(очила или контактни лещи) и биват 2 основни
вида:
Слепота
Състояние при което липсват напълно зрителни усещания или са налице само
светлоусещания в незначителна степен
-Остротата на зрението от 0 до 0,04 вкл.
-От своя страна се дели на:
-Абсолютна (тотална) слепота – острота на зрението от 0 до 0.005 вкл.,напълно
осъстват зрителни усещания(светлоусещане, цветоусещане)
-Частична (парциална) слепота – Острота на зрението 0.005-0.004 вкл.налице е
някакво светлоусещане,възможност до известна степен да се различават форми т.е
да се отделя обекта от неговия фон
Слабо виждане
-това е състояние,при коетто различните степени на недостатъчност на остротата на
зрението не позволяват да се възприемат фини детайли от всякакви дестинации
дори и с оптична корекция.
За слабо виждащи се смятат хора, които не са способни да четат вестник от
нормално разстояние, дори с помощта на очила. Те използват комбинация от
зрението и други сетива, за да учат и за тяхното обучение може да е необходима
специално адаптирана светлина, големина на шрифта, а понякога и Браилово писмо.
Зрителните затруднения провокират проблеми в опознаването на околната среда,
снишават социалнте контакти, ограничават възможностите за осъществяване на
различни видове дейностиОт голямо значение за обучението на децата(лицата) със
зрителни аномалии и за развитието на психиката им има давността на аномалията.
Спрямо този показател и слепите и слабовиждащите деца се диференцират на рано
ослепели и късно ослепели
Времевата граница се поставя съобразно развитието на речта и натрупването на
зрителни представи,съхранени в една или друга степен в зрителните образи на в
паметта.
-Колкото по-рано възникнат зрителните затруднения,толкова са по-категорично
проявени отклоненията в нерво-психичното развитие
Групи деца (лица) с увредено зрение:
Слепи
Слабо виждащи
Късно ослепели
Слепотата и слабото виждане може да са причинени от много фактори.Етологичните
фактори могат да бъдат разделени на вродени и придобити (като придобитите се
срещат по-рядко), и на стационарни и прогресиращи в зависимост от прогресивността
на нарушението на зрителните дисфункции.
Към превалиращата етиология се отнасят:
-Катаракта (перде на окото)-пълното или частично потъмняване на лещата
вследствие на избледняване на кристалина в нея.Известна е като перде на окото.Тя
може да бъде вродена и придобита и има прогресиращ характер.
-Глаукома-Вродено заболяване при децата при което вътреочното налагане е
повишено.Настъпват промени в преднокамерния ъгъл на окото и уголемяване на
очната ябълка.
-Пигментна дегенерация на ретината-прогресиращо зрително заболяване.Проявява
се с кокоша слепота.
-Микрофталм-недоразвитие на очната ябълка от вроден характер.
-Анофталм-децата се раждат без очна ябълка.
-Физически травми на окото-травмата може да засегне орбитата,клепачите,слъзния
апарат,конюктивата, очната обвивка и др.
Наличието на зрителни увреждания довежда до някои неврофизиологични особености:
-Снишение на тонуса на мозъчната кора.Тонусът се подържа за сметка на съхранените
анализатори
-Създаване на нов динамичен стереотип поради образуването на нови временни връзки
у угасяването на старите
-Функционалното състояние на мозъка е в пряка зависимост от степента на зрителна
аномалия
Наблюдава се ефект на сенсибилизация,т.е устойчиво повишение на чувствителността.
Зрителните аномалии оказват влияние върху формирането и развитието на психичната
сфера .Във връзка с това могат да се отбележат някои особености:
1.Наблюдават се нарушения при формирането на моторно-двигателната
сфера.Движенията са неточни,неловки,непохватни,несигурни.Нарушени са
позата,координацията-както статичната,така и динамичната,скоростта и точността
на движенията.
2.Затруднява се формирането на пространствени представи,нарушава се
простанствената ориентация и мобилност.
3.Настъпват специфични особености при формирането на речта
4.Нарушенията на възприятийната сфера оказват отрицателно влияние на
обема,превключваемостта и устойчивостта на вниманието
5.При деца със зрителни аномалии се отбелязват специфики на
паметта:недостатъчна осмисленост на запомняне,неспецифично опознаване-по-
несъществени,не специфични признаци,недостатъчно пълно и забавено
възпроизвеждане на материала
6.Мисленето на децата със зрителен дефицит се развива в съотвествие с общите
закономерности към норма,но се и забелязват и особености-дълбоките нарушения
на зрението затрудняват анализа и синтеза,сравнението и класификацията
7.Трудното формиране на навици за самообслужване,за лична хигиена и за култура
на поведението също са отбелязани при деца със зрителни нарушения.
8.Нарушения при формирането на моторно-двигателната сфера.
9.Нарушена пространствена ориентация
10.По-късно развитие на речта
11.Нарушения във възприятиината сфера
12.Специфики на паметта

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 окт 2021 в 12:16 потребител
 
Домашни по темата на материала
програма и методи за обучение на деца със специалнио грижи
добавена от norahv 10.12.2012
0
83
СГ за възрастни с отклонения в поведението и техните семейства
добавена от macenceo_emo 16.06.2015
2
54
Подобни материали
 

Сестрински грижи при болни с бронхиална астма в домовете и в болничните отделения

23 ное 2006
·
893
·
7
·
1,134
·
786
·
3

Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология...
 

Технически фишове за работа с пациенти със заболяване на кръвтта и кръвотворните органи

21 яну 2009
·
298
·
12
·
1,576
·
504
·
5

Техническите фишове имат за цел да подобрят качеството на общите и цпециални сестрински грижи които медицинските специалисти полагат за болни със заболяване на кръвта и кръвотворните органи...
 

План за сестрински грижи при деца с рубеола

17 апр 2010
·
128
·
2
·
301
·
231

Рубеолата е остра инфекциозна болест, протичаща с дребно-петнист обрив. Причинява се от рубеолния вирус от групата тога-вируси, неустойчив на външни въздействия...
 

Сестрински грижи - изисквания и характеристика

24 юни 2011
·
194
·
5
·
3,423
·
340

Акушерските и сестрински грижи за пациента се осъществяват не само чрез точното изпълнение на лекарските назначения, чрез добрата техника при изпълнение на манипулациите и процедурите, а и посредством онова чисто човешко чувство за помощ, състрадание...
 

Специални сестрински грижи при болни с ринит

04 фев 2011
·
77
·
4
·
353
·
113
·
1

Острият ринит е едно от най-често срещаните заболявания. В повечето случаи инфекцията засяга не само лигавицата на носа, но и лигавицата на фаринкса и около носните кухини. Най-често причинителите са вируси. Попаднали върху лигавицата на носа, те...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Долекарска помощ
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за специалност "Рехабилитация". Съдържа въпроси от целия материал за изпита. Въпросите са смесени - има само с един верен, но и такива с множество верни отговори.
(Лесен)
80
3
1
18 мин
26.09.2019
Тест по Медицинско осигуряване при бедствени ситуации
тематичен тест по Медицина за Други
Тестът е с фокус върху медицинското осигуряване при бедствени ситуации, и е добре всеки да го премине и натрупа минималната база знания. Състои се от 20 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор.
(Труден)
20
85
1
1 мин
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по медицина

Сестрински грижи за хора със зрителни увреждания и техните семейства

Материал № 924538, от 06 дек 2012
Свален: 214 пъти
Прегледан: 354 пъти
Предмет: Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,080
Брой символи: 7,174

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сестрински грижи за хора със зрителни увреждани ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала