Големина на текста:
Персонал на предприятието и работна заплата.
Състав, структура и численост на персонала на предприятието
За всяко предприятие основната цел е нарастване на неговите икономически,
социални резултати и задоволяване на потребности с цел повишаване на печалбата.
Един от основните стълбове, на които се крепи предприятието, е високата
производителност. Това обаче няма как да стане без квалифицирани човешки
ресурси.
Персонал- хората, участващи в трудовия процес на предприятието.
1.Състав на персонала
В зависимост от изпълняваните функции той се дели на следните категории:
работници, специалисти, ръководни кадри, помощен (обслужващ) персонал, охрана.
Работници са лицата, участващи пряко в производствения процес, в
реализацията на материални продукти или в извършване на услуги.
Специалисти са лицата, осъществяващи разработващи и контролни
функции, за които се изисква съответна квалификация (напр:инженер,
техник, икономист, юрист, лекар).
Ръководни кадри са лицата, които осъществяват ръководни функции,
вземат управленски решения и носят отговорност за дейността на системите
и звената, които ръководят.
Обслужват персонал са лицата, заети с обслужването на производството и
на управлението (чистачи, куриери, телефонисти, куриери).
Охрана са лицата, заети с опазването на собствеността. осигурява
охраната на имуществото, продукцията и създава условия за осъществяване
дейността на предприятието.
Заетите във фирмата се подразделят още по професии, специалности и квалификация.
индивидуално (професионално) разделение на труда
Професията (пример : педагог, филолог,финансист) е самостоятелно
обособена трудова дейност, която изисква специални знания и практически
навици, придобити чрез професионално обучение и производствен опит.
Специалността (пример: българска филология, финансов анализатор ) е
вид трудова дейност в рамките на дадена професия. Като правило във всяка
професия има няколко специалности. Специалността изисква от изпълнителя
по-ограничени, но затова пък по-задълбочени знания и подготовка.
Квалификацията (трета степен на професионална квалификация –
оперативен счетоводител) отразява сложността и качеството на труда и
характеризира степента на овладяване на дадена професия и специалност. Тя
е съвкупност от знания, умения и практически навици, необходими за
изпълнението на определен вид работа.
Структура на персонала
Структурата на песронала е съотношението мужду разлините категориите персонал от
гледна точка на функциите, които изпълнява, на професиите, на специалностите и на
квалификациите. В зависимост от показателя, по който ще бъде разглеждана
структурата на едно предприятие, тя може да бъде:
Функционална – показва съотношението между отделните категории
персонал.
Професионална – показва съотношението между отделните професии и
специалности на заетите във фирмата.
Квалификационна – показва съотношението между различните
квалификационни групи в рамките на общо заетите и на заетите по отделни
специалности.
2.Производителност на труда – измерители и значение.
А.) Значение :
Главният критерий за оптимизиране на структурата, за нейната рационалност и
ефективност е производителността.
Под производителност на труда на персонала се разбира полезният постигнат резултат
от вложения труд, това е самата плодотворност, резултатност, ефективност на труда,
отразена в произведените продукти.
- Равнище на производителността на персонала
Б.) Измерители :
Производителността на труда се изразява (измерва) с количеството проудкция,
произведена за 1-ца работно време от едно заето лице или с работното време,
необходимо за производството на единица продукция.
Производителност на труда = Обемът на произведената продукция
Трудовите разходи
Или
Производителност на труда = _______Трудовите разходи___________
Обемът на произведената продукция
равнището на производителността на труда може да се измери по
* натурален
*условно натурален
* трудов или
* стойностен метод
В най-голяма степен при измерване равнището на производителността на труда се
използва стойностният метод.
Количество труд. Показателите за равнището на производителността на труда зависят
и от мярката количество труд. В зависимост от тази мярка различаваме:
-средночасова производителност на труда
-среднодневна производителност на турда
-средномесечна или
-средногодишна производителност на един работник и на едно заето лице от целия
персонал.
2.1.Фактори за повишаване на производителността
Факторите за повишаване на производителността на труда са движещите сили
на производството. Това са:
Работната сила (квалификация на работниците, трудово умение,
физическа трудоспособност, екстензивно и интензивно използване на
работното време и др)
Средствата на труда (степен на механизация и автоматизация,
производителност на средствата на труда, продължителност на ползване,
степен на натоварване)
Предмети на труда (обработваемост на материалите, степен на
използване, степен на стандартизация)
Технологията на произвоство – използване на принципно нови
технологии
Организацията на производството
3.Работна заплата – системи на заплащане. Фактори,влияещи върху
работната заплата.
Работникът възприема работната заплата като възнаграждение за своя положен труд. За
работодателя работната заплата има много по- широко значение. Тя е цена на труда,
който той заплаща, но с придружените към нея разходи. За него в много случаи са
почти два пъти по- големи от самата работна заплата, давана на работника. (социални
осигуровки, плащани от работодателя; здравни осигуровки, плащани от работодателя;).
Различават се два вида работна заплата – номинална и реална.
Номиналната работна заплата изразява паричната сума, получена за
извършената работа през определен период от време.
Реалната работна заплата изразява сумата на действителните
потребности, които могат да се задоволят с номиналната работна заплата.
Договарянето на работната заплата е съставна част на индустриалните
отношения. То може да бъде индивидуално и колективно.
Индивидуалното договаряне се извършва между работодателя и отделния
работник, което намира израз в сключването на трудов договор. Като се съобразява със
състоянието на пазара на работната сила, работодателят предлага определена работна
заплата.
Колективното договаряне е метод за обективизиране на интересите на
страните и ефективна защита на трудовото възнаграждение. То се осъществява на
принципите на социалното партньорство чрез сключване на колективни трудови
договори и споразумения между работодатели и синдикати, често и с представители на
държавата. С колективното договаряне се цели да се постигнат споразумения между
страните за размера, съотношенията, динамиката и организацията на работната заплата
при конкретните условия на предприятията.
3.1Системи и форми на заплащане на труда
За опредеяне на размера на работната заплата се прилагат различни системи на
работната заплата. В зависимост от основния показател, по който се определя
заработената основна заплата различаваме повременна и сделна системи (форми) на
работната заплата.
При повременната система на работната заплата се определя чрез отработеното
време. Тя се използва, когато отчитането на индивидуалните разходи на труд е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 дек 2022 в 20:51 ученик на 18 години от Перник - ПГИ "Карл Маркс", випуск 2023
 
Подобни материали
 

Производителност на труда

01 апр 2008
·
778
·
8
·
2,054
·
1
·

Един от най-често използваните показатели, характеризиращи качеството и плодотворността на работната сила, е производителността на труда. Под производителност на труда най-общо се разбира постигнатият полезен резултат от вложения труд...
 

Производителност на труда

11 дек 2007
·
325
·
4
·
541

В началото на 90-те години на миналия век икономическия растеж на страната беше отрицателен. Намаляваха производителността на труда, заплатите и другите доходи на населението...
 

Заетост и производителност на труда.Показатели за измерване на производителността

28 сеп 2009
·
105
·
2
·
403
·
143

Двадесет и втора тема от конспекта по дисциплината Икономика на труда...
 

Управление на труда. Работна среда.

28 фев 2006
·
2,034
·
9
·
2,237
·
140
·
2

Да управляваме означава да въздействаме върху група подчинени (персонал на фирмата; сътрудници в отдела, който ръководим; работници в звеното, което ръководим) във всяка ситуация с оглед съвместното постигане на предварително поставени цели.
 

Икономика на труда

23 окт 2006
·
2,299
·
100
·
28,584
·
829
·
1

Учебник на Димитър Михов - "Икономика на труда". Съдържа около 100 страници разглеждащи икономиката на труда.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест икономика на труда
междинен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Теста е междинен и е предназначен за студенти по предмета "Икономика на труда". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
93
1
04.10.2013
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът по икономика на труда включва 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
385
1
25.08.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Персонал на предприятието и работна заплата

Материал № 920342, от 01 дек 2012
Свален: 177 пъти
Прегледан: 257 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,733
Брой символи: 11,575

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Персонал на предприятието и работна заплата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала