Големина на текста:
Клиника Канчелов е специализирана извънболнична клиника
за лечение на зависимости, създадена в стремеж за
внедряване на авангардни технологии и осъществяване на
високоефективна терапевтична работа със зависими
пациенти и техните семейства.
Клиника “Канчелов” се занимава основно с преодоляване на хероиновата
адикция. В клиниката към клиента се подхожда многостранно. Третира се както
неговата биохимия, така и вътрешнопсихичният му живот. Обхващат се
семейните му отношения и социалните му интеракции. Ето кои са прилаганите
терапевтични интервенции:
Метадонова програма
Индивидуална психотерапия
Групова психотерапия – психодинамична, когнитивно – поведенческа и арт
терапия
Системна терапия –консултации, обхващащи процесите в семейната,
професионална и приятелска среда
Solution oriented интервенции, осъществявани от case manager-a
Социална подкрепа – осъществява се от социалния работник
Кратко описание на извършваната дейност при всеки от подходите:
Метадонова програма Метадонът е вещество с действие подобно на това на
хероина и също води до адикция. Прилага се при пациенти, при които
спирането на приема на наркотичното вещество води до тежка абстиненция.
Приемането на метадон по биохимичен път неутрализира абстиненцията и, за
разлика от хероина, се разтваря бавно и действа многократно по-
продължително, на което се дължи и терапевтичният му ефект. Тенденцията е
с течение на времето дозите на приемания метадон постепенно да намаляват,
при което индивидът да се освободи изцяло от зависимостта си. Поради
спецификата си на действие, метадонът понастоящем се прилага като основно
лекарствено средство в терапията на зависимостите в цял свят.
Индивидуална психотерапия – в клиника “Канчелов” индивидуалната
психотерапия се прилага при работа с ексесивно тревожни клиенти, за които
груповият процес е непоносим и води до силна фрустрация. Тенденцията на
клиниката е в процеса на индивидуална работа, клиентът постепенно да бъде
подготвен за групова терапия, което води до постепенното му социализиране и
спомага социалната му интеграция
Групова психотерапия груповата психотерапия от гореспоменатите три вида
представлява сърцето на психотерапевтичния процес в клиниката.
Психотерапиите в клиниката работят върху всички модалности – когниция,
чувства и поведение. Водени от изключително опитни и умели терапевти,
преминали през много години обучение и оставили зад гърба си множество
разрешени случаи в личната си практика, груповите терапии действително са
ядрото на терапията на хероиновата зависимост.
Системна терапия този подход включва в терапията си и семейството на
клиента, обсъжда се родословието му, социалните му и служебни отношения,
като се смята, че психичните процеси в клиента са пряко свързани с
гореспоменатите системи и процесите в тях.
Solution oriented approaches намесата в смисъла на “проблем решението
му” се осъществява от case manager-a, който насочва клиентите в хода на
решаването на ежедневните свързани с цялостната терапия на адикцията му
проблеми
Социална подкрепа осъществява се от социален работник, който съдейства
на клиентите при социалната им адаптация, намирането на работа,
взаимоотношенията им с работодателите и обществото и т.н.
По време на стажа си, научих:
Какви са процесите, които пораждат зависимостите на психическо и
биологично равнище
Терапиите и похватите, използвани в работата със зависимостите
Важността на психичния интегритет и сила на психотерапевтите в процеса на
работата им с хората, страдащи от зависимост. Фундаменталната важност не
само на теоретичната парадигма, използвана от конкретния терапевт и опитът
му с нейното прилагане, но преди всичко, собствената му психологична и
характерова стабилност и хармония.
Моделът на организацията на една клиника за лечение на зависимости
Използването на тестове за установяване на психичното състояние на
клиентите
Важността на пълноспектровия интегрален подход при работата със
зависимости, който засяга всички аспекти от живота на зависимия –
когнитивен, афективен и поведенчески
Важността на екипната работа и кооперация
Почувствах и емпатично съпреживях силата и тежестта на “жаждата” за дрога
при общуването си с пациентите на клиниката
Имах възможността лично да общувам с чудесни специалисти и да преживея
процеси от “кухнята” на психотерапията
Описание на случай
Мъж на 29 години,наркозависим.3 години е бил на хероин и от 1 година се
лекува в клиника Канчелов на метадоново лечение. занимавал се с
информационни технологии,работил е много,с успешен бизнес,шефовете му
са били много доволни от работата му.
Произлиза от добро семейство,родителите му са възпитани и благи хора.Имал
щастливо детство.Бил фаворизирано дете в къщи,както и в ученичските
среди.Много интелигентен, в училище изпъквал с успехите си.Но преди 4
години и половина му се налага да се раздели с по-голямата част от
тогавашната му компания тъй като повечето от тях заминават да продължават
реализацията си в чужбина.Мажът ,който ще го нарека В.Д. попада в една
различно обкръжение,в кото много бързо успява да се адаптира именно
поради причина че се поддава на изкушението да опита от веществото,което
ше го запознае с Рая –хероина.Така и станало,докоснат до онзи така различен
и спокоен свят В.Д. се събудил един ден с ясната мисъл,че е зависим.От този
миг на татък целия му живот се преобръща наопаки.Напуска работата си,кара
се със семейството си и губи всякакъв социален контакт освен с хората,които
му доставят „стоката”.
Когата В.Д. постъпва в клиника Канчелов постъпва и с друго заболяване-СПИН
Ето и каква е ролята на социалния работник по този случай.
Относно мястото на социалният работник при работата му със зависими
клиенти, определянето зависи от цялостната държавна политика по отношение
борбата и превенцията с наркоманията. Тяхната роля са регламентира и
институционализира както в ежедневните грижи за зависими хора, така и по
отношение приоритетността им на работа по социални програми за превенция
и рехабилитация.
Праблемът за ограничаване и преодоляване на наркоманията се отличава със
своята многостранност и сложност. В света и у нас се наблюдава тенденция
към увеличаване броя на наркоманите. Последиците са общоизвестни
деградация и унищожаване на личността, риск за много други заболявания и
анти социални постъпки.
В нашият случай социалният работник ще помогне на клиента да се
ресоциализира и да помогне в подаването на документи към Териториалната
експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Стъпките,които следва социалният работник
Социялният работник обяснява на клиента каква е процедурата за явеяване
пред ТЕЛК
*Лекуващият лекар насочва болните към Лекарска консултативна комисия
(ЛКК), когато прецени, че е настъпила трайна загуба на работоспособността.
Той подготвя необходимата медицинска документация и вписва своето
становище при насочване на болния към ЛКК.
* ЛКК подготвя необходимите документи и насочва болните за
освидетелстване от ТЕЛК с Медицински протокол по образец. Към него се
прилагат резултатите от направените изследвания, които се вписват в
специални образци, подписват се от извършителя на изследванията и
задължително се отбелязва датата, на която са направени.
* Молбата до ТЕЛК за освидетелстване / преосвидетелстване, заедно с
протокола и другите образци се подавва в Картотеката за медицински
експертни досиета (КМЕД). Експертите в КМЕД изпращат документацията на
лицата в съответната ТЕЛК в тридневен срок от получаването им.
* ТЕЛК освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 40-дневен срок от датата
на постъпване на документите. Лекарите от ТЕЛК извършват клиничен преглед
и при необходимост назначават допълнителни изследвания.
Соцялният работник съпровожда пациента до болничното заведение ,за да се
направят необходимите изседвания и да се попълнат адекватно
документите.Събира всички резултати от изследването в папка,която
представя пред комисията-ТЕЛК

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 фев 2019 в 22:36 ученик на 23 години от София - ПГТ "Алеко Константинов", випуск 2015
15 яну 2019 в 23:09 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Социални дейности, випуск 2016
15 яну 2019 в 14:26 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2021
11 яну 2019 в 22:50 потребител
16 мар 2018 в 22:11 учител на 44 години от Шумен
05 фев 2018 в 18:48 в момента не учи на 30 години от София
21 яну 2018 в 22:30 учител
19 окт 2017 в 14:34 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2018
02 мар 2017 в 11:45 ученик на 16 години от Хасково - ОУ "Христо Смирненски", випуск 2020
 
Подобни материали
 

Музикотерапия

21 окт 2006
·
1,512
·
10
·
1,358
·
224
·
1

Още от дълбока древност са били известни факти, доказващи възможността човек да влияе върху психиката на други хора и понякога да предизвиква в тях особени, необикновени състояния на съзнанието.
 

Човешки зависимости

06 фев 2008
·
277
·
3
·
986

За наркоманията най-общо казано, това е болестно пристрастяване на личността към психоактивни (наркотични) вещества – алкохол, никотин, марихуана, хероин, кокаин и др. Първите признаци, по които можем да разпознаем кога човек е пристрастен...
 

Фамилна терапия – основни понятия и приложение

04 юни 2007
·
408
·
2
·
630

Фамилната терапия е психотерапевтичен метод, при който се работи с цялото семейство. Семейството може да се определи като група от хора, свързани помежду си с кръвна или брачна връзка или съжителстващи заедно...
 

Клинична психология

05 ное 2006
·
1,817
·
8
·
1,031
·
196
·
1
·
1

Темата ми е разработена с помоща на доц. божиноба
 

Разстройства на храненето. Анорексия и булимия

19 яну 2008
·
306
·
4
·
651
·
129
·
1
·
1

Характеристика на хранителните разстройства Анорексия и Булимия.
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Описание на случай в клиника за наркозависими

Материал № 919667, от 29 ное 2012
Свален: 52 пъти
Прегледан: 105 пъти
Предмет: Психология
Тип: Казус
Брой страници: 3
Брой думи: 988
Брой символи: 6,556

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Описание на случай в клиника за наркозависими"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения