Големина на текста:
АВТОМАТИЧНИТЕ МИСЛИ И ТРЕВОЖНОСТТА
Хората страдат или защото имат дефицити в поведенческите модели или не разполагат
с достатъчно такива. И в двата случая тези модели не са работещи, не са адаптивни и водят
личността към поведение на неуспехи, страдания и болка.
Поведенческия модел има своя рационална структура – това са убеждения, вярвания,
допускания, мисли, схеми, оценки, принципи, мироглед, отношения, нагласи и пр. Именно те
управляват поведението на личността, като човек постъпва така, както му диктуват тези
рационални конструкти. Когато се вписва и вмества в тях, в техните граници, човек счита
себе си за успешен. Работата е там, че не винаги възприетите когнитивни схеми са адекватни
на реалността. Не винаги те осигуряват адаптирането на индивида в живота (в общността) и
точно тогава възникват проблемите. На всичкото отгоре схемите за които говорим са много
устойчиви, ригидни и стереотипни, трудно поддаващи се на корекция.
Тревожността възниква спонтанно при съсредоточаването върху мисли, които
започват с думите „ами ако".
Хората се научават да мислят по определен начин в резултат на жизнения си опит. В
случая чрез емоциите човек оценява и регулира поведението си. Връзката между мислите и
емоциите е двустранна – те взаимно си влияят. Емоциите обаче са по-първични, по-трудно
контролируеми, много по-силно свързани с генетичната и наследствена предопределеност на
индивида (с личностните черти)
Ето някои особености на автоматичните мисли:
- Автоматични и неуловими – въздействат върху чувствата на човека. Той никога не
мисли за тях, а се съсредоточава върху преживяванията си.
- Телеграфен стил - могат да съдържат кратка дума или образ, която отключва цяла
поредица от мисли, спомени или асоциации.
- Ирационални, но звучащи истински - „Ами ако" формира очакване за възможно
най-лошия резултат от дадена ситуация, дори да е напълно невероятен. Но тъй като
асоциацията се извършва толкова бързо, тя остава непроверена и се възприема като
несъмнена. Трудно се оценява достоверността на убеждение, за което човек почти не си
дава сметка - той просто го приема.
- Затвърждават отбягването – Автоматичните мисли водят до отбягване,
отбягването поражда още тревожен вътрешен монолог и цикълът продължава и
продължава.
- Предизвика или влошава пристъпа на тревожност (паника) - „О, не, случва се
отново", „Ами ако изгубя контрол?", „Трябва да се измъкна оттук" или „Ще се боря с
това и ще го накарам да изчезне".
- Автоматичните мисли са поредица от лоши навици. Хората се научават да
мислят по стереотипен начин.
Типология на автоматичните мисли
Типология на индивида в зависимост от водещите им автоматични мисли:
а) Първа категория – Водеща за тях е хистерична нагласа.
По МКБ-10 това са хистрионните (F-60.4) и емоционално нестабилни личности (F-
60.3).
Те са неспокойни, дребнави, емоционално лабилни, импулсивни, силно реактивни и
рефлексивни, нисък праг на фрустрация, чувствителни, обидчиви, неадекватно ниска
самооценка, песимистични нагласи, външен локус, склонни да се подценяват и същевременно
хиперболизират външния свят, развито фантазно мислене в посока катастрофални прогнози.
# водещи тенденции: очаква най-лошото; надценява вероятността да се случи нещо
лошо или смущаващо; създава грандиозни картини на потенциален провал или катастрофа.
# любим израз: „Ами ако..."
# типични автоматични мисли: “Ами ако все пак се досетят, че не съм казал
истината?”, “Ами ако по време на пътуването автомобилът ми се развали?”, “Ами ако по
време на представянето ми зададат въпроси?”, „Ами ако започна да пелтеча по средата на
изказването си?", „Ами ако ме видят да треперя?"
б) Втора категория – Водеща за тях е неадекватно ниската самооценка.
По МКБ-10 това са зависимите (F-60.7) и ананкастни (F-60.5) личности.
Те са силно самокритични, подценяват или игнорират положителните си качества,
склонни към бягство, отричане, примирение, конформизъм, със силно чувство за вина,
интроспективни, с проблеми в общуването, в създаването на социални връзки, изпитват
винаги неудовлетворена потребност от приятели, неустойчиви и непоследователни – винаги
могат да се откажат, неуверени, зависими личности, непрекъснато се сравняват с другите,
като правят негативни изводи за себе си, с фиксирано внимание върху несъвършенствата и
недостатъците си.
Поведенческия модел на подобна категория хора обикновено е продукт на властни,
контролиращи, деспотични родители, на силен и подтискащ Свръх-Аз. В детството си те са
били обект на непрекъснат контрол и санкциониращи въздействия. В ученическите си години
са били ориентирани към бягство от неуспехи. Не са получавали достатъчно обгрижване,
сигурност, топлота и позитивно стимулиране.
# водещи тенденции: собствено подценяване, обезценяване и игнориране; силна
самокритичност; обожава негативни етикети;
# любим израз: „Ти си истинско разочарование!" „Това беше глупаво!"
# типични автоматични мисли: „Ама че си глупак..." „Не можеш ли да го
свършиш, както трябва?" „Защо вечно си такъв?" „Виж колко способен е …” или “Можеше да
се справиш и пообре”. Критикът храни негативни убеждения като „Аз съм по-долу от
другите", „Нищо не струвам", „Нещо изобщо не ми е наред" или „Аз съм слаб - би трябвало да
бъда по-силен".
в) Трета категория – Водещи за тях безпомощност и безнадеждност, дистимност,
песимизъм и отчаяние.
По МКБ-10 това са тревожно-избягващи (F-60.6), зависими (F-60.7), шизоидни (F-
60.1), и ананкастни (F-60.5) личности. Склонни към депресия.
# водещи тенденции:оценяват себе си като жертва, с ниски нива на претенции, слаба
мотивация, меланхоличен темперамент, с ниска самооценка, с комплекси за непълноценност,
избягващо поведение, вечно недоволни, непоследователни, страдащи, оплакващи се.
Обикновено имат множество неудовлетворени потребности.
# любим израз: „Аз не мога", „Аз никога няма да мога", „Безнадеждно е"
# типични автоматични мисли: „Никога няма да мога да направя това, така че какъв е
смисълът да опитвам?" „Днес се чувствам физически изцеден - защо да се мъча да правя
каквото и да било?" „Може би щях да мога да го направя, ако бях по-инициативен преди
десет години - но сега е твърде късно". „Имам този проблем от твърде дълго - положението
никога няма да се подобри" или „Опитал съм всичко - нищо няма да подейства".
г) Четвърта категория (сходни с втора категория) – Водещ за тях е
перфекционализма.
По МКБ-10 това са параноидни (F-60.0), ананкастни (F-60.5) личности.
# водещи тенденции: неудовлетвореност от себе си, мнителност, подозрителност,
непреклонно чувство за собствена правота, ниска самооценка умело прикрита с
демонстративно поведение на високо самочувствие, чувство за всепозволеност, изпитва
крайна нужда от присъствие в група, като върху другите изгражда самочувствието си, с
неадекватно чувство за собствена значимост, чувствителност към критика, склонност към
отмъщение, обсебващ стремеж за контрол, лишен от чувствителност и чувство за вина,
фиксиран върху ограничен брой цели и задачи (само професия, само хоби и пр.), много
ригидни, много чувствителни към неуспехи,провали, обиди, ирония, лишени са от чувство за
хумор, живеят в непрекъснат стрес, неумеят да подреждат задачите си по приоритети,
упорити, ригидни, често игнорират личните удоволствия за сметка на работата,
конвенционални и педантични, стремят се да налагат своето мнение и правила на другите.
# проблемни сфери: на междуличностните контакти, общуване, интеракции; в сферата
на родителството, партньорството и интимността; в сферата на професионалните цели и
ангажименти и в сферата на конфликтите.
# любим израз: „Аз би трябвало", „Аз трябва", „Аз съм длъжен".
# типични автоматични мисли:„Винаги трябва да бъда на върха", „Винаги трябва да
бъда съобразителен и самопожертвователен", „Винаги трябва да бъда мил и добър" или
„Трябва да (получа тази работа, да изкарам тази сума пари, да получа одобрението на ... и така
нататък), иначе нищо не струвам".

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2019 в 12:54 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Факултет по изобразително изкуство, специалност - ПИИ, випуск 2017
20 мар 2019 в 17:44 в момента не учи на 30 години от Смолян
03 фев 2019 в 14:07 в момента не учи на 38 години
28 сеп 2018 в 10:36 студент на 19 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - ПУНУП, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Психология. Трябва да се развие една от тези теми..
добавена от liolio01 19.03.2014
1
150
Есе СПЕШНО Е !!! МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ
добавена от cvetelinka_2002 26.02.2014
1
21
Подобни материали
 

Психологически измервания

10 ное 2007
·
1,450
·
30
·
1,882
·
760
·
3

Тестиране на 5 лица с теста на Кетел C.F.2A, I и II скали за самооценка на Спилбъргър и многофакторен личностен въпросник - FPI.
 

Формиране на моралните норми и моралното поведение в индивида

23 мар 2007
·
779
·
15
·
1,837
·
287
·
1

Моралът в тесен смисъл на думата е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение...
 

Страх, тревожност, депресия

29 дек 2010
·
159
·
2
·
649
·
1

Лекция по психология относно - страх, тревожност, депресия от учебника на проф.М.Ачкова...
 

Теоретични обосновки на тревожността и свързаният с него проблем за координация на случайните и целенасочени движения

09 май 2007
·
348
·
4
·
1,887
·
75

Тревожността е един от проблемите на съвременната психология, който напоследък се разглежда с особено внимание...
 

Консултативна психология

06 ное 2006
·
2,592
·
5
·
1,179
·
204

1/ Поява и същност на психологическото консултиране /ПК/ а/ Предпоставки за възникване и развитие на /ПК/ -социално икономически -началото на 19-20в.се извършва промишлена революция и индустриализация, появяват се нови транспортни средства и нови...
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
98
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
241
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Тревожност

Материал № 917396, от 27 ное 2012
Свален: 73 пъти
Прегледан: 113 пъти
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 36
Брой думи: 12,505
Брой символи: 71,256

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тревожност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,929 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения