Големина на текста:
А Н А Л И З
за дейността на юридически лица с нестопанска цел,
работещи по програми за деца
Настоящият анализ е извършен въз основа на постъпилата в ДАЗД
информация чрез попълнени Анкетни карти до м. Април, 2002 г.
I.Обща информация.
Съгласно чл.19, т.7, б ”г” от Закона за закрила на детето, Държавната
агенция за закрила на детето “създава и поддържа национална информационна
система за юридически лица с нестопанска цел, работещи по програми за
закрила на детето”.
След създаването си ДАЗД проведе среща с водещи НПО, работещи по
проблемите на децата, с цел обсъждане Правилника за структурата,
организацията и дейността на НСЗД, в частта му, относно участието на
представители на НПО в Съвета. Беше приета идеята за събиране на
информация чрез Анкетна карта, която в процеса на работата беше доразвита от
експертите на дирекция МСП. Анкетната карта съдържа следните данни:
наименование на организацията, седалище и управление, координати за връзка,
копие от съдебна регистрация, ръководни, съвещателни органи и представител,
основни цели на организацията, предмет на дейност, отчет за дейността от
предходни години, текущи проекти и програми, завършени проекти и основни
резултати, опит на организацията, основни донори, партниращи организации,
клонове.
До м.април, 2002 г. в ДАЗД е постъпила информация от 77 НПО, работещи
по проблемите на децата в България. Информацията се съхранява на електронен
носител в табличен вид и постоянно се допълва.
Събраната информация е основа за изработване на различни видове справки
за нуждите на ДАЗД, на други държавни институции, на НПО и на отделни
граждани.
Наличието на информация за НПО, работещи по програми за закрила на
детето, предоставя възможост за:
- идентифициране на добрите практики и тяхното популяризиане;
- анализ на предоставяните от НПО услуги в различните райони на страната и
оценка на нуждите;
- насочване на служителите от ОЗД и граждани към подходяща НПО, при
работа по жалби;
- идентифициране на НПО за участие в експертни работни групи към НСЗД;
- търсене на експертна помощ при конкретни проблеми;
- координация на дейността на ДАЗД с НПО;
- координация на дейностите между самите НПО.
Основни проблеми:
Събирането на информация и създаването на национална информационна
система е предвидено в ЗЗД, но няма механизъм, по който НПО да бъдат
задължени да предоставят информация. Много от изпратените писма с
1
молба за попълване на Анкетна карта остават без отговор. Често данните
са непълни;
Няма механизъм за обновяване на информацията по отношение на
новостартирали програми;
Особено належащо е създаването на софтуер, чрез който да се съхранява,
обработва и обновява информацията, да се правят различни видове
справки за дейността на НПО, да се обработва информация за съвместни
дейности между ДАЗД и НПО, да се съхранява информация за наличието
на проведени изследвания и др.
Изводи и предложения:
Необходимо е да се изработи режим за лицензиране поне на организациите,
които предоставят социални услуги за деца. Това ще създаде задължение и
интерес за тези организации, редовно да поддържат обратната връзка към
Агенцията.
II. Справка за НПО, работещи по видове приоритети.
На база постъпилата информация е направена класификация на НПО, работещи
по следните приоритети:
a. Превенция на изоставянето и алтернативни грижи;
b. Свободно време;
c. Деца с увреждания;
d. Насилие;
e. Образование и деца с изявени дарби;
f.Дейности, насочени към деца от ромски произход;
g. Деца в институции;
h. Деца на улицата.
Данните са представени в табличен вид – Приложение 1.
A) Анализ:
Диаграма 1 показва броя на НПО, работещи по изброените приоритети.
Прави впечатление, че най-голям е броят на организациите, развиващи
дейности, насочени към образование и деца с изявени дарби и по превенция на
изоставянето и алтернативни грижи.
По-малък е броят на НПО (между 9 и 15), работещи по проекти, насочени
към темите: насилие, деца с увреждания, интеграция на ромите и подобряване
състоянието на живот на деца в институции.
Сравнително малък е броят на НПО, работещи с деца на улицата и
организиране на свободното време.
2
Диаграма 1
НПО, работещи по приоритети
26
4
13
9
33
10
15
5
0
5
10
15
20
25
30
35
1
Превенция на изоставянето
и алтернативни грижи
Свободно време
Деца с уврежанияНасилие
Образование и деца
с изявени дарби
Дейности, насочени към
деца от ромски произход
Деца в институцииДеца на улицата
Б) Изводи и предложения:
В съответствие с приоритетите на ДАЗД, да се потърсят форми на
сътрудничество с НПО, работещи по същите приоритети. Да се разкрият и
популяризират добрите практики. Да се насърчават други НПО да работят по
приоритетите на Агенцията.
III.Справка за НПО, работещи в различни райони в страната.
Забележка!
Извеждането на този вид справка е трудно, поради липсата на софтуер, защото
справката е направена на база брой НПО, а не на база действащи проекти. Има
отделни проекти, които застъпват едновременно няколко приоритета.
A) Анализ:
На Диаграма 2 е представено разпределението на НПО по региони, за чиято
дейност има постъпила информация в ДАЗД.
Диаграма 2
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2020 в 22:52 учител на 43 години от Разград
20 фев 2020 в 11:50 потребител
03 фев 2020 в 11:10 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - факултетпо начална и предучилищна педагогика, специалност - психологическо консултуране, випуск 2020
10 май 2018 в 11:23 потребител на 37 години
17 апр 2018 в 10:34 студент на 34 години от Свищов - Д.А.Ценов, факулетет - стопански и финансов контрол, специалност - СФК, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
994
·
7
·
644
·
802

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Отдел "Закрила на детето"

29 яну 2009
·
911
·
8
·
1,733
·
999
·
1

Организация и дейност на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане".
 

Ролята на медикосоциалното познание и медикосоциалния подход в дейността на социалния работник

10 мар 2008
·
606
·
33
·
5,593
·
1

Социални дейности, социална работа, социалния работник - познания и методи на работа в социалната сфера.
 

Социалната политика в България

21 юни 2008
·
214
·
1
·
339
·
101

Съвременната СП трябва да изхожда от необходимостта в своите практически мерки, да се съобразява институции, както със свободата на човека да избира и за зависимостта на същия от обществените му предлагат блага.
 

Лица с умствена изостаналост


Загрижеността за умствено изостаналите деца датира още от началото на 19 век.Опитът на френския учен Итар се приема за начало на специално възпитателни грижи за умствено закъснелите деца...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Превенция за изоставянето и алтернативни грижи

Материал № 91166, от 11 фев 2008
Свален: 309 пъти
Прегледан: 167 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 15
Брой думи: 2,606
Брой символи: 22,430

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Превенция за изоставянето и алтернативни грижи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения