Големина на текста:
Теория на възпитанието
х.ас. д-р С. Балабанова
Семинарни упражнения
I.Педагогиката като наука – предмет, задачи, функции, структура и
основния понятия.
Науката е система от научни знания, отразяващи движението и изменението и
развитието на природата, обществото и човека в тяхното единство и
противоречивост. Науката съдържа следните компоненти:
-обект,
-предмет,
-система от основни понятия,
-принципи и
-теории.
Педагогиката като частна наука разкрива законите от своята област въз основа
на общите закони. Педагогиката притежава три основни общонаучни
характеристики.
1
-ва
характеристика: Като теоретична система отразява закономерностите на
педагогическия процес, протичащ в специално организирана система.
2
-ра
характеристика: Теоретико-експерименталната дейност на педагогическата
наука е свързана с генериране на нови идеи за теоретични обобщения и практически
решения.
3
-та
характеристика: Теоретико-експерименталната дейност на педагогическата
система също има три основни компонента:
1. Вход (получаване на информация за състоянието на научните
педагогически знания)
2. Генериране на идеи (технологии, теоретико-експериментални
изследвания)
3. Използване на научните педагогически изводи в практиката (различни
програмни продукти, практически ръководства, технологии за внедряване)
Определение за педагогическа наука: Педагогическата наука е социална
наука, отразяваща педагогическите феномени. Педагогиката е социална научна
система за получаване на нови педагогически знания, установяващи
закономерностите на механизмите за възпитанието на личността. Педагогическата
наука е компонент на системата от социални науки със специфични функции в
научното познание за света, т.е. специално организираната дейност за развитието на
личността.
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ
Методологическото равнище за определението за ОБЕКТ на частните науки е
изучаването на определена област от света (обект – изучаване на определена област
от света), а за ПРЕДМЕТ – изследване на закономерностите му.
Понятието ОБЕКТ на педагогическата наука почти не се изследва (защото
трудно се разграничават социалните явления).
Обект на педагогическата наука е възпитанието на човека, но трябва да се
добави и понятието самовъзпитание (целенасочена дейност към развитието на
човека, но той си въздейства сам).
Предмет на педагогическата наука може да се дефинира като разкриване на
закономерностите във възпитанието на личността чрез педагогическа система,
осъществявано посредством педагогически технологии и дейности в
педагогическия процес.
Предметът предопределя задачите на една наука.
ЗАДАЧИ
Като всяка наука и педагогиката обслужва потребностите на обществото.
Спецификата й е научно да осигури системата за възпитание и образование,
съответстваща на потребностите и интересите на младото поколение. Задачите на
педагогическата наука могат да се систематизират в три основни направления:
1
-во
направление: Теоретико-прогностични задачи, които са насочени към
изследване на: обективните потребности на обществото от възпитаника; целта на
възпитанието и факторите, които я определят; педагогическата методология и
теория; методите на педагогическите изследвания; евристичните модели, хипотези,
тенденции и перспективи.
2
-ро
направление : Проективно-конструктивни задачи, които отразяват следващото
равнище на педагогическата наука.
а) да се разкриват научните основи на съдържанието на образованието и
възпитанието;
б) да се разработват научно-педагогическите основи на образованието или на
образователната система, принципите за изграждането и управлението й.
в) да се изследва същността и закономерностите за функциониране на
педагогическата система.
3
-то
направление: Тази група задачи се концентрира около приложно-
реализиращите функции на педагогическата наука, които се изразяват в създаването
на педагогически технологии в сърцевината на които са: методиката за организация
и управление на възпитателната система.
Разработват се и материали с приложен характер. Например, учебна
документация, методики, указания, приложения, примерни разработки и т.н.
ФУНКЦИИ
Педагогиката отразява и ръководи учебно-възпитателната практика.
Отразяването и ръководенето са двете най-обобщени функции на педагогическото
знание.
I. Описателна функция – Педагогиката описва педагогическите явления, които
изследва. (Задава въпроса „Какви?”)
II. Обяснителна функция – открива закономерностите, върху които се основават
педагогическите явления. (Задава въпроса „Защо?”)
Описанието и обяснението изчерпват отражателната функция на педагогическата
наука.
Ръководна функция – към нея можем да отнесем:
1. Конструктивно-преобразователна функция;
2. Прогностична функция;
3. Светогледна функция (изградените възгледи и убеждения за педагогическата
наука);
4. Методологическа функция (възможността на педагогиката да помогне на други
науки).
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Основните понятия отразяват общото между предметите и явленията. В
педагогиката понятията се използват многозначно и с голяма доза произволност. Не
спорим за достатъчна научна прецизност.
Педагогиката често използва понятия от други науки. Педагогиката е сравнително
млада наука и силно се влияе от социалните промени, следователно съдържанието на
понятията непрекъснато се изменя.
Понятия, които отразяват общите признаци на педагогическата система са:
1. Възпитание специално организирана и целенасочена дейност за
предаване на духовните ценности и опита на поколенията.
2. Формиране – свързано е с психическото развитие на личността.
3. Самовъзпитаниедейност на личността, насочена към собственото й
развитие.
4. Образование – отразява закономерностите на процесите за овладяване на
определена система от научни знания и културни ценности.
5. Обучение преднамерена целенасочена специално организирана
дейност, осигуряваща съответно образование и подпомагаща
възпитанието и развитието на учащия се.
Система от понятия в педагогическата наука
I. Системо-пораждащ (възпитаника)
II. Системо-образуващи и съдържателни (съдържание, принципи и цел)
III. Субектно-обектни понятия (възпитаник, възпитател и група
възпитаници)
IV.Процесуално-реализиращи въздействие, образование, обучение,
формиране, развитие, възпитание, самовъзпитание, педагогически
процес, възпитателна и образователна система, педагогическа
дейност, методология; методи на изследване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 апр 2022 в 17:39 студентка на 49 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, випуск 2025
 
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Самовъзпитание


Развитието и усъвършенстването на човека е немислимо без неговото активно участие в този процес.По своята същност и необходимост възпитанието подбужда и поддържа процеса на самовъзпитание.В теория на възпитанието съществува значително разнообразие...
 

Конспект по теория на възпитанието


Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
2
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Педагогиката като наука - предмет, задачи, функции, структура и основни понятия

Материал № 911497, от 18 ное 2012
Свален: 370 пъти
Прегледан: 708 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 690
Брой символи: 5,254

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогиката като наука - предмет, задачи, функ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала