Големина на текста:
Съвкупно търсене и предлагане
1.Ако заплатите и цените не са подвижни, намаляването в съвкупното търсене ще
доведе до:
отговор: нарастване на безработицата
2.Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредит,
тогава лихвеният процент трябва:
отговор: да нарастне
3.Ако мултипликаторът е равен на 4 тогава:
отговор: MPS/пределна склонност към спестяване/=1/4
4.Ако МРС е = 3/4 данъчния мултипликатор трябва да бъде:
отговор: -3
5.Автономните (независимите) съвкупни разходи НЕ включват:
Oтговор: вноса
6.Ако пределната склонност към потребление МРС е по-малка от 1, то едно увеличение
на дохода с 10 единици, ще предизвика:
отговор: нарастване на потреблението с по-малко от 10
7.Ако пределната склонност към потребление МРС=3/4 и данъците нарастнат с 60
млрд.лева, равновестното равнище на дохода ще:
Отговор: намалее със 180 млрд. лева
8.Ако в кейнсианския модел на макроикономическото равновесие се установи, че
планираните съвкупни разходи превишават реалният БВП, може да се твърди, че:
Отговор: ще започне непланирано намаление на запасите на фирмите
9.Ако МРС на семейството е =0,80 тогава то:
отговор: 2/изразходва 80% от своя допълнителен дохход
10.Ако в кредитната сфера се проведе политика на рестрикции- ограничаване на срока
за връщане на заемите и повишаване на лихвите, то:
отговор: ще се оскъпят потребителските разходи и инвестиционни проекти, от което
ще спадне делът на потреблението и инвестициите в агрегатните разходи
11.В опростения кейнсиански модел при макроикономическо равновесие е изпълнено
равенството:
отговор: Y=C+I
12.Главните насоки на неокласическата теория в икономическата наука са:
отговор: всички посочени насоки се отнасят за неокласическата теория
13.Данъчния мултипликатор е равен на:
отговор: -MPC/1-MPC
14.„Есенцията" на кейнсианската теория за незаетостта се състои в това, че:
отговор: безработицата е резултат от неадекватното търсене на стоки и услуги в
икономиката
15. Ефектът на взаимозаместване между текущо и бъдещопотребление се изразява в
следния механизъм
отговор: равнището на цените се повишава, реалнитепари намаляват, търсенето на
кредити расте, търсеното количество реален БВП сепонижава
16.Зависимото потребление се предпоставя и формира в зависимостглавно от:
отговор: Разполагемите доходи и тяхното изменение
17.Кое от посочените няма да предизвика изместване на кривата на търсене на реални
инвестиции
Отговор: повишаване равнището на реалния лихвен процент
18.Кое от посочените няма да предизвика изместване на криватана търсене на реални
инвестиции
oтговор:повишаване равнището на реалния лихвен процент
19.Когато кривата на потреблението е под 45° - овата линия (ъглополувящата) крива на
потребление:
отговор: се формира положително спестяване
20.Кои от изброените и комбинирани променливи се приемат за постоянни при
извеждане на кривата на съвкупното търсене?
отговор: предлагане на пари, правителствени покупки и нетни данъци
21.Кое от посочените не е самостоятелен компонент на съвкупното количество търсени
блага?
отговор: социалните трансферни плащания
22.Компонентите на съвкупното търсене включват:
отговор: потребление+брутни частни вътрешни инвестиции+държавни покупки на
стоки и услуги+нетен експор
23. Когато реалният чист износ на България е отрицателен, може да се твърди, че:
отговор: износът на българските стоки не превишава вноса
24.Когато реалният чист износ е положителен, може да се твърди,че:
отговор: кривата на чистия износ е над абцисната ос
25.Краткосрочното съвкупно предлагане AS намалява ако при равнидруги условия:
отговор: суровините и материалите се оскъпяват
26.Към факторите, променящи едновременно дългосрочното и краткосрочното
съвкупно предлагане, не може да се отнесе:
отговор: поскъпването на суровините и материалите
27.Когато реалният нетен износ е положителен, може да се твърди, че:
отговор: кривата на нетния износ е разположена над абсцисната ос
28.Кой от изброените по-долу фактори не засяга пряко зависимостта доход-
потребление?
отговор: сравнителните предимства в производството и търговията
29.Когато работните заплати и цените не са еластични понижаването на съвкупното
търсене AD ще предизвика първоначално:
отговор: повишаване на незаетостта
30.Кейнсианската теория и последователите й /неокейнсианците/ критикувайки идейте
на класиците стигат до извода:
отговор: пазарът не винаги е способен да осигури стабилно развитие на националната
икономика при пълна заетост и обосновават необходимостта от държавна намеса
31.Какви са резултатите от инвестиционния мултипликатор, ако MPS=0,25
отговор: ако инвестициите нараснат с 1000, производството ще нарасне с 4000
32.Кривата на съвкупното търсене (AD) се измества надясно при:
отговор: неизменно равнище на цените и намаляване на лихвения процент
33.Мултипликаторът е равен на:
отговор: 1/1-MPC
34.Непланираните инвестиции изразяват:
отговор: промени в стоковите запаси на фирмите
35.Отрицателният знак в израза на данъчния мултипликаторотразява:
отговор: отрицателният ефект, който данъците иматвърху потреблението
36.При пределна склонност към спестяване MPS=0.25 домакинствата
отговор: потребява 75% на всеки прираст дохода
37. При увеличаване на автономното (независимо) потребление:
отговор: се измества нагоре по ординатната осначалната точка на кривата на
потреблението
38. Принципа на акселератора очертава:
отговор: една точно противоположна на мултипликаторатенденция и показва как
промените в потребителското търсене / в положителнапосока/ резултират в
разширяване на инвестициите
39.Предизвиканите потребителски разходи съответстват по общия смисъл на
изразходваните парични суми, получени след продажба на недвижимо имущество
отговор: нито едно от посочените
40.Рецесионния разрив в икономиката
отговор: се измерва с изоставането на предвидените разходи спрямо потенциалното
равнище на производство и заетост

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2021 в 20:07 потребител
 
Подобни материали
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,110
·
2
·
373
·
786
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Кейнсиански модел в макроикономическото равновесие

15 апр 2007
·
1,156
·
2
·
696
·
339
·
1

В този опростен Кейнсиански модел като основни компоненти на съвкупното търсене се определят разходите за потребление на домакинствата и разходите за инвестиции на частния сектор...
 

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане

20 май 2007
·
1,212
·
39
·
5,735
·
518
·
2

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Модел на взаимодействие на съвкупното търсене и съвкупно предлагане AD – AS.
 

Макроикономическо равновесие, съвкупно търсене и съвкупно предлагане

11 яну 2007
·
2,038
·
2
·
323
·
332
·
1
·
1

Макроикономическото равновесие представлява равенство между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, при което не се очертава тенденция към отклонение.
 

Тест по макроикономика

05 дек 2007
·
1,764
·
3
·
309

Фискалната политика насочена срещу инфлацията предполага: а) Нарастване на данъците и намаляване на държавните разходи; б) Намаляване и на данъчните постъпления и на държавните разходи; в) Растеж на данъците и по-високо равнище на държавните разходи;
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономически величини
тематичен тест по Макроикономика за Неучащи от 10 клас
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
13
38
1
2 мин
15.05.2015
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
196
1
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Помагало с въпроси и отговори за съвкупно търсене и предлагане

Материал № 909377, от 15 ное 2012
Свален: 46 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 860
Брой символи: 5,680

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помагало с въпроси и отговори за съвкупно търсе ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала