Големина на текста:
Б И З Н Е С П Л А Н
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТАРИННА ФАМИЛНА КЪЩА В СЕМЕЕН ХОТЕЛ”ПУЛЕКОВА КЪЩА” –
гр.Копривщица, Софийска област
(име на проекта)
ПУЛЕКОВА КЪЩА”ООД – Копривщица
(име на кандидата)
Сума на инвестицията 139 791 (сто и тридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и
един)лева.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен
неверни данни.
Подпис/печат: …………......…....................…..
Преди попълване на Таблиците в бизнес плана, прочетете приложените инструкции!
Забележки:
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница
от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в
зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която
се кандидатства.
Стр. 1 от 35
I. Въведение.
1. Кратко описание на проекта: Общата цел на този проект е да спомогне за развитието на
туризма в град Коприщица чрез изграждането и експлоатацията на съвременен тип хотел, като
същевременно се запази архитектурната и историческа стойност на сградата – паметник на културата
от местно значение. Специфичната цел на проекта е старинната фамилна къща да бъде
реконструирана, обновена и превърната в малък семеен хотел, който ще привлича български и чужди
туристи чрез предлагането на комплексен и атрактивен туристически продукт.
“Пулекова къща”ООД е новосъздадено дружество със седалище и адрес на регистрация в
гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Никола Беловеждов” № 1. Поради недостатъчните
икономически възможности на дружеството да развива самостоятелно туристическа дейност веднага
след появата си на пазара на тези услуги, съдружниците са взели решение то да стартира с помощта на
Програмата за развитие на селските райони. Съобразно възможностите, които предоставя мярка
312”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятияот Ос 3 “Качество на живот и
разнообразяване на възможностите за заетост” дружеството на основание учредено от собствениците
на имота право на ползване за срок от 10(десет) години следва да преустрои и обнови “Пулековата
къща”, построена в началото на 19 век от видния български възрожденец и книжовник даскал Христо
Пулеков. На решения в типичен копривщенски стил двор с площ от 500(петстотин)кв.м. е застроена
двуетажна сграда със застроена площ от 120(сто и двадесет)кв.м. Проектът е да бъде създаден семеен
хотел с наименование “Пулекова къща” в типичния за град Копривщица възрожденски стил, но с
всички необходими за съвремието ни удобства. Сградата вече е основно ремонтирана през 1985г. ,
като конструкцията от гредоред е заменена с железобетонни плочи и колони, а стените, които са били
от измазан с глина плет, са изградени с тухли. Смяната на предназначението на сградата предполага
изграждане на баня и тоалетна към всяка от стаите, за повишаване на енергийната й ефективност
следва да бъде положена външна изолация и минерална мазилка, както и изграждане на нов
четирискатен покрив хидро- и топлоизолация и съвременни керемиди тип “Брамак” с нови олуци и
водосточни тръби, изграждане на нови отоплителна, ОВ и В и К инсталация за цялата къща, на
кухненски блок с полупрофесионално кухненско обзавеждане, на външен оборудван бар с маси в
двора и на котелно помещение с водогреен котел за биомаса. Хотелът ще разполага с 5(пет)
обзаведени двойни стаи за 10 + 5 гости, чардак на две нива и гостна стая – бивше килийно училище за
общо ползване и 5(пет) маси в двора при външния бар, което ще позволява в пролетните и летни
месеци да работи и кафене с капацитет 20-30 посетители. В двора на хотела ще могат да се ползват
4(четири) паркоместа, а пред него ще има още едно паркомясто. Хотелът ще предлага услугите
нощувка със закуска, обяд и вечеря по поръчка на гостите. Кафенето ще предлага топли и студени
напитки, закуски и алкохол. В двора на хотела ще има изградено и огнище с навес в копривщенски
стил. Със закупуването на микробус ще бъде предвиден и превоз на клиенти на хотела от и за гара
Стр. 2 от 35
Копривщица или цялостния им превоз от и за София, Пловдив и по други дестинации. Като
допълнителни атракции ще бъдат включени полудневни или еднодневни екскурзии до местни
забележителности в Копривщица, до най-високия връх на Средна гора - Богдан, до историческата
местност”Барикадите”, организиране на лов в Средна гора и на риболов в язовир “Антон Иванов”.
Възможно е целогодишно организиране на посещения за балнеолечение в топлите минерални извори
на град Стрелча, който се намира на 15 км. от Копривщица.
Реконструкцията на старинната фамилна къща и превръщането й в малък семеен хотел включва
извършването на 5(пет) основни групи от дейности:
- Дейност 1 включва изготвянето на архитектурен и конструктивен проект, на проекти за ЕЛ,
ВиК, и ОВ инсталации, както и подготовката на геоложки доклад. Като част от тази дейност ще
проведе съгласувателна процедура с Националния институт за паметниците на културата, Дейността
ще завърши с издаването на разрешително за строеж.
- Дейност 2 обхваща извършването на всички предвидени по план строително-монтажни и
довършителни дейности, изграждането на инсталациите и монтирането на 6 соларни панела за
подгряване на вода.
- Дейност 3 обединява всички дейности по вътрешното оборудване и обзавеждане на къщата, в
това число оборудване и обзавеждане на кухня, външен бар, 5 броя стаи за гости, 6 броя бани и
тоалетни, градинско обзавеждане на двора на къщата.
- Дейност 4 включва изработването на маркетингова стратегия и рекламен план, както и
изработването на специализирани туристически пакети. В тази дейност се включва изработването на
интернет сайт на хотела, изработването на рекламни материали и брошури, както и визуализацията за
проектното финансиране.
- Дейност 5 включва сформирането на екип, управлението на проектния цикъл, провеждането
на регулярен вътрешен одит, съхраняване на документацията и материалите по проекта, както и
финалния одит след приключване на проекта.
Предвижда се, че след одобрение на проектната идея и бюджет, изпълнението на проекта да
започне през юни 2010 година и да приключи за период от 12(дванадесет) месеца до юни 2011 година.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 139 791 лв без ДДС, като
изпълнителят кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 853 лв без ДДС, което
съставлява 70% от всички допустими разходи по проекта.
2. Очакван резултат след завършване на проекта – С осъществяване на настоящия проект се
очаква създаването на един комплексен туристически продукт, който оползотворява в максимална
степен природните, климатичните и историческите дадености на Копривщица, като едновременно с
това спомага за запазване на културно историческото наследство на града (реставрация и
реконструкция на Пулекова къща) и прилага екологични материали и технологии (монтирани соларни
Стр. 3 от 35

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 сеп 2020 в 17:54 потребител
04 авг 2020 в 11:01 студент на 39 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Икономика, специалност - Аграрна икономика, випуск 2020
08 май 2020 в 09:00 учител на 42 години
27 апр 2020 в 19:01 студент на 24 години
08 апр 2020 в 23:35 ученичка на 22 години от Пловдив - 117 СОУ "Св.св.Кирил и Методий", випуск 2012
30 мар 2020 в 13:14 ученик на 19 години от Русе - ПГИУ "Елиас Канети", випуск 2020
29 фев 2020 в 11:41 в момента не учи на 50 години от София
01 фев 2020 в 12:07 студентка на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Колеж по туризъм - Варна, випуск 2008
20 яну 2020 в 21:56 ученик на 24 години от Бургас - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2014
14 дек 2019 в 15:09 ученик на 22 години от Варна - СОУ "Пейо Кр. Яворов", випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Задача по Анализ на търговския бизнес
добавена от asen.voiinishki 26.05.2015
2
12
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
9
1
2 мин
19.08.2014
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес план за преустройство на старинна фамилна къща в семеен хотел

Материал № 906322, от 11 ное 2012
Свален: 956 пъти
Прегледан: 1,077 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: План
Брой страници: 35
Брой думи: 7,620
Брой символи: 47,912

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план за преустройство на старинна фамилн ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала