Големина на текста:
Тема 1.     С  интетична теория   на еволюцията    
и нейното развитиеУчението на Дарвин
Менделова генетикаСъвременно състояние 
на синтетичната теория на еволюцията.
Възгледите за еволюцията са доста различни в различни периоди. Един от
първите изследователи е Жан-Батист Ламарк.
Принципи за развитие на организмите:
1.вътрешен стремеж към усъвършенстване
2.способността на организмите да се приспособяват към обстоятелствата.
Основатели на Еволюционната теория-Дарвин и Алфред Лолас. В основата
на теорията на Дарвин стои естествения отбор(1858г.) ”Произход на
видовете”. Започва да формулира тезите си като разглежда произхода и
промените на видовете в географски план. Изследванията му са главно
върху островни популации с проявена изолация. Той счита, че едно от
важните условия за възникване на нови видове са ефективността и
продължителността на изолация. Почти едновременно с Лолас формира
тезата за естествения отбор.
Основни пунктове в „Произхода на видовете”
» Дарвин разглежда околната среда като диманична среда, която
непрекъснато се изменя и която предизвиква и промените в населяващите я
организми.
» разглежда динамично и разнообразието на биологичните видове-
непрекъснато се променят като някои измират, а други се появяват.
» Дарвин счита, че всички живи организми имат общ произход, при това
организми в близки филогенетични линии имат близко родствени връзки.
» Естествен отбор-ключов фактор в еволюцията. В първия етап според
Дарвин възникват изменчивост във всяко поколение, като причините за
изменчивостта са неизвестни. Вторият етап е на преживяване на някои
организми и загиване на други в процеса борба за съществуване. Дарвин
разглежда и отделя различни типове естествен отбор, сред които според
1
него най-съществено значение има половия отбор. Възможност да се
възобновяват и да оставят поколения е основно в борбата.
След излизането на „Произхода”се водят дълги дискусии за това дали
живите организми имат естествен произход или са насочени и финалните
резултати са предопределени. Негов последовател е Томас Хъгсли. Той
споделя основните принципи на Дарвин, но счита, че възникването на
новите видове и по-високите таксономични категории не е постепенно.
Развива тезата за скокообразно развитие и поява на нови таксони, един от
основните привърженици на теорията за скоковете.
Мендел открива генетиката и тази теория до началото на 20в. е забравена.
С развитието на генетиката концепцията за еволюционния процес и
генетичните промени влиза като главен елемент в еволюционните теории.
Краен вариант се развива от Рихард Голдшмидт-новите таксони възникват
чрез системни мутации. Развива крайни възгледи, като счита, че
възникването на висши категории е с макромутации, появяващи се чрез
големи скокове.
Много специалисти формират тези относно скоростта , посоката на
еволюция, ролята за промените. За периода е характерна тенденцията към
отказ от скокообразно развитие. Причините за това са няколко:
- формулиране на концепции за биологичния вид основано на
популационната структура води до промени в генофонда. Отхвърля се
възгледа, че индивида и генотипа му са в основата на еволюционния
процес и еволюционните изменения. Вариациите в генофонда на
популациите и насоченото им изменение налага постепенни промени в
еволюционния процес.
-значителна изменчивост в популации и установяването на факта, че тази
изменчивост е непрекъсната в пространството и във времеви план. Това е в
подкрепа на тезите за постепенен ход в еволюцията. Привържениците на
тази концепция обясняват произхода на новите видове, на новите по-
високи таксономични категории с тези еволюционни новости-нови
морфологични структури свързани с нови форми. Според тях тези новости
могат да възникнат постепенно, без скокове в новите популации. Водят се
дискусии за концепцията на естествения отбор. Теории, определящи
развитието на организмовия свят като вътрешен стремеж към
2
усъвършенстване и прогресивна еволюция. При това тази еволюция се
счита, че води към усложняване на организмите и завършва с възникване
на човека. Концепцията за естественият отбор се доразработва като се
дефинират различни типове отбор.
В първата половина на 20в. се натрупват и много доказателства за
еволюцията. В много филогенетични линии се установяват преходни
линии,които са в подкрепа на постоянната еволюция и доказват
родствените връзки във даден или в близки филогенетични клонове.
Изяснява се филогенията на големи таксономични системи за тяхното
развитие. Симпсън прави анализ на развитието, посоката и скорост на
еволюцията. Неговите изводи показват, че даже в един конкретен
филогенетичен клон в еволюцията му има многократни промени в посоката
и скоростта.
Явленията на измиране на организмовите групи предизвикват интерес.
Има 2 концепции:
1.за измирането като резултат от промените и взаимоотношенията в
екосистемата.
2.значителни промени на средата и измиране – кратковременно или
масово на орган.групи. Като краен вариант се разглеждат
катастрофалните явления,които са причина за големите измирания.
Този вариант се нарича неокатастрофизъм.
Анализът на палеонтоложките данни показва висока честота на измиране
във всички геоложки периоди. Развива се и тезата за периодичност на
измиранията. В този период активно се работи върху проблемите на
видообразуването. Дефинирани и разграничени са различни нива на
организмите - от молекулно до биосферно. Съществено развитие получава
направлението популационна генетика. Ролята на генетичните промени и
механизмите на тяхното утвърждаване в популционните структури е важен
елемент в еволюционната концепция. Видообразуването се разглежда като
промени в генетичния фонд на популациите, насочени към промени във
фенотипния облик на популацията. Различават се няколко типа
видообразуване. Прави се анализ на ролята на еволюционните фактори при
един или друг тип видообразуване. Разработват се проблемите, свързани с
адаптацията на организмите, механизмите, които действат и ролята на
естествения отбор като ключов фактор в еволюционния процес.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Синтетична теория на еволюцията и нейното развитие

Учението на Дарвин. Менделова генетика. Съвременно състояние на синтетичната теория на еволюцията...
Изпратен от:
Дарина Раденкова
на 2012-11-07
Добавен в:
Лекции
по Генетика
Статистика:
60 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Генетика
Тест по Генетика за ученици на тема "Наследственост и изменчивост"
тематичен тест по Генетика за Ученици
10 въпроса за наследственост и изменчивост за проверка на уменията, всеки един от въпросите има само един верен отговор.
(Труден)
10
13
1
2 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по генетика

Синтетична теория на еволюцията и нейното развитие

Материал № 904457, от 07 ное 2012
Свален: 60 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Генетика, Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 818
Брой символи: 5,419

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Синтетична теория на еволюцията и нейното развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала