Големина на текста:
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА.
МЕЖДУНАРОДНИ СТОКОВИ БОРСИ
В тази глава вие ще научите:
същността и целите на търговията на международните стокови борси
различните видове дейности на борсата
органите и управлението на международните борси
16.1. Международни стокови борси
Международните стокови борси са постоянно действащи пазари за търговия на едро за
еднородни партидно – заменяеми продукти. Борси за пръв път са основани в Европа
през 15-16 век. Оттогава са се изменили и ролята им, и функциите им. Те оказват
значително влияние на световната търговия. На стоковите борси се извършват ок. 20%
от сделките със суровинни продукти. Установените в извънборсовата търговия цени се
формират въз основа на борсовите цени. Международните стокови борси са не само
място за сключване на сделки, но и център за информация за всичко, което се отнася до
един или друг борсов продукт. Към най-големите световни стокови борси се отнасят
Лондонската метална борса (London Metal Exchange), Чикагската търговска палата
(Chicago Board of Trade), Чикагската стокова борса (Chicago Mercantile Exchange), Ню
Йоркската стокова борса (Commodity Exchange, Inc.), Френската международна
фючърсна борса (Marche a terme International de France) и др.
16.2. Видове борси, членство и брокери
Борсите са два вида – публични и частни. Най- разпространени са частните борси,
организирани под формата на акционерни дружества, които не изплащат дивиденти на
членовете си. За сметка на това акционерите-членове получават монополно право за
осъществяване на борсови сделки.
Само членове на борсата могат непосредствено и в пълна степен да сключват сделки на
борсата – за своя сметка и в качеството им на посредници (брокери) в интерес на
нечленовете на борсата. Акционерите имат право да участват в борсовите събрания и
избора на ръководство. Членове на стоковите борси са като правило физически лица,
представляващи промишлени или търговски компании. Търговските компании
финансират покупката на членството и поддържат кандидата. На някои борси
членството на граждани на други страни е ограничено. Освен това има въведени и
известни изисквания за имуществен и образователен ценз.
Платежоспособноста, която се изисква от физическото лице, се различава в зависимост
от целите на членството. Ако кандидат ще участва за своя сметка, финансовите
изисквания са доста големи, ако ще представлява фирма – личното финансово
положение не играе съществена роля, но се отчитат размера на компанията и уставния й
капитал.
На много борси има различни категории на членство в зависимост от степента на
ограничение на правата. Например, съществен критерий за класификация може да бъде
правото непосредствено да се сключват сделки Такова право имат т.нар. членове на
ринга. Останалите имат право само свободно да влизат в борсата по време на борсовите
сесии и да дават поръчения на членовете на ринга за сключването на една или друга
сделка. Количеството членове може да се фиксира в устава на борсата или да се
определи от съвета на директорите. Цената на членството зависи преди всичко от
активността на борсата и от нейното значение в оборота на дадена стока, от
предимствата, получавани от даденото членство, а също и от наличните свободни
места. Участниците в борсата, както и нейните членове могат да сключват сделки, но
нямат право на отстъпки и нямат право да участват в ръководството на борсата.
Брокерите са вид посредници при сключването на сделки на борсата. Те действат от
името и за сметка на трети лица, получавайки за услугите си комисионна.
Комисионната обикновено представлява процент от стойността на стоката, но като
правило възнагражденията им са високи, тъй като самият обем на всеки контракт е
висок, а оборотите на борсата имат масов характер. Брокерите трябва да съблюдават
определени условия и да положат изпит.
16.3. Борсови стоки
Към стоките, които традиционно са обект на борсов оборот се отнасят:
Продукти от растителен произход (зърно, маслени култури, захар, кафе, какао,
чай, подправки, памук, портокалов сок, каучук и др.)
Продукти от животински произход (живи животни, прясно и замразено месо,
бекон, бройлери, яйца, топена мас, кожи, вълна, сурова коприна, рибно брашно и
др.)
Енергийни и смазочни материали, а също и др. химикали (нефт, бензин,
смазочни масла, пропан, кокс, ацетон, спирт, сода каустик и др.).
Метални изделия и полуфабрикати от тях.
Борсовите стоки се отличават от другите суровинни стоки по наличието на някои общи
признаци, характеризиращи ги като предмет на борсова търговия:
1. Борсовата стока трябва да е еднородна (заменяема), т.е. всяка партида от дадена стока
може без вреда за потребителя да бъде заменена от друга партида от същата стока с
аналогично качество и количество.
2. Борсовите стоки трябва да са пригодни са стандартизация, т.е. за създаване на
класификационен стандарт, въз основа на който се сключват сделки без стоката да е
налична.
3. Борсовите стоки не трябва да се развалят бързо.
4. Търсенето и предлагането на борсови стоки трябва да има масов характер.
5. Предлагането на борсовата стока трябва да надхвърля търсенето в течение на
достатъчно продължително време.
6. Размерът на търсенето и размерът на предлагането на борсовите стоки трябва да се
прогнозира сравнително леко.
Въпреки, че на съвременните борси често се търгуват стоки, които не притежават тези
признаци, белезите заменяемост и пригодност към стандартизация са определящи за
борсовите стоки.
В най-широкия смисъл стандартът представлява образец, който се приема за изходен за
съпоставката с него на други подобни стоки. Конкретните характеристики на дадения
образец трябва да бъдат ясно определени и описани. Стандартизацията се използва в
търговията, за да се осигури на потребителя еднородност на стоките по качество,
размер, тегло и външен вид. За целта в процеса на стандартизация се отделят най-
голямо количество типични сортове от определен продукт, които обхващат по-голяма
част от неговото производство. Стандартизираната стока може да се продава и да се
купува като се използва само стандартът. Освен качествените характеристики при
борсовата търговия стандартът обхваща количеството стока, времето и мястото на
доставка.
На всяка борса в търговията с определена стока се използват стандартни договори
(контракти), в които е посочен качественият стандарт, който има значителен дял в
оборота с дадената стока, а също и характера на сделката. Доставчик на стока с по-
високо от изискваното по стандарт качество получава доплащане (премия), а ако
доставеното е с по-ниско качество се прави отбив. На стоките се определят цени
(котировки) от три типа:
Цена на продавача – т.е. цена, по която продавачът желае да продаде;
Цена на купувача – т.е. цена, по която купувачът е готов да купи;
Цена, по която фактически е била сключена сделката.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 юни 2020 в 23:16 ученик на 22 години от Радомир - ПГТ "Юрий Гагарин", випуск 2015
26 апр 2020 в 16:08 ученичка на 22 години от Русе - ПГИУ "Елиас Канети", випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
Тест по международни финанси
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по международни финанси. Всички въпроси, с изключение на №4 имат само един верен отговор.
(Труден)
24
18
1
10 мин
26.03.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международни стокови борси

Материал № 902439, от 04 ное 2012
Свален: 41 пъти
Прегледан: 67 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,698
Брой символи: 9,937

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни стокови борси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала