Големина на текста:
Дипломатическо и консулко право
Дипломацията е официална дейност на държ.органи
за външни отношения,осъществявани чрез мирни
средства предвидени от МПП на целите и задачите
на външната политика на конкретна д-ва, на
политическо регулиране на отношенията на тази д-ва
с друга държава или държави.Дипл. осконсулско
право са едни от най-древните отрасли на МП .То е
право на межд. отношенията на една д-ва и е с-ма от
межд.принципи и норми които уреждат възникналите
отношения м/у държавите.За основен източник на
диплом.право е Виенска конв.за дипл.отношения-
1961г, Виенска конв.за консулси отношения-1963г,
Виенска конвен.за представителството на държавите
в отношенията им с межд.организации с универсален
характер 1975г .
Органите за външни отношения са държавни органи
които осъществяват външните отношения на една д-
ва с други д-ви или
межд.организации,държавоподобни
образования,нации и народи борещи се за
независимост.Системата,структурата и
компетенциите на държавните на държ.органи за
външни отношения се уреждат от вътрешно
държавни нормативни актове както и от източниците
на МП.Органите на външни отношения се поделят на
вътрешно държ.органи и задгранични органи. На
Вътрешнодържавни отгани местонахождението се
намира на територията на съответната
държава.Вътрешнодържавни органи са
парламента,президента,министър на външните
работи.
Извън териториални(задгранични) органи са
дипломатически представителства,консулски
представителства, търговки и други
предтавителства.Задграничните органи се делят на
постоянни и Временни.Към постоянните се отнасят
дипломатическо,консулско представителство.Към
временните се отнася делегации за
межд.конференции,мисиите.
Дипломатическо представителство урежда се във
Виенската конвенция за дипломатически
отношения.Това е държавен орган който се намира на
територията на друга държава за осъществяване на
дъпломатически отношения на тази държава.
Дипл.представителства бират Посолства и
Легации.Посолствата се оглавяват от посланници,а
легациите от пълномощни министри.Когато се
уреждат отношенията м/у 2 държави се договаря дали
ще се открият посолства или легации.Трява
пратениците на държавите да съвпадат.Държавата
която изпраща дип.представител се нарича
акредитираща, а другата се нарича приемаща
държава.Дипломатическото представителство се
урежда от нормите на МП и от вътрешното право на
акредитиращата държава.За българия е уредено в КРБ
и Закон за дипл.служба.Съгласно Виенска конв.за
дипломатическа служба функциите на
дип.представителство са:
Представя акредитиращата държава в
приемащата,защитава интересите и гражданите на
акредитиращата държава,да насърчава отношенията
м/у държавите,да съдейства за развитието на
отношенията в икон,соц.културни области,да води
официални преговри с правителстото на приемащата
държава.
Акредитиращата д-ва сама преценява дали да открие
самостоятелни консулски представителства.
Дип.рангове и класове .Класовете на
дип.представителства се определят от МПП.До
Виенския конгрес липсва строга класификация на
класове, които се потвърждават от Виенската
конвенция за дипл.отношения 1961. Според нея се
представителите се разделят на : посланницци и
нунциите, клас на пълномощните министри и
интернунциите; клас на управляващите.
Ранговете се определят от нац.законодателство на
държавата .Те трябва да се отличават от
класовете.Извесниса следните дипл.рангове:
Посланник,пълномощен мин, съветник,военно
аташе,трети,втори,първи секретар,
аташе.Дипл.рангове се дават на лица които работят в
задгранично представителство или в мин.на
външните работи.В мин.на външните работи
персонала с диплом.рангове и специалисти.
Дип.представителство е разположено в столицата на
д-та на пребиваване.В дипл.представителство има
функционални отделения на
икон,културни,консулски врузки,
печат,администрация.Назначаването на ръководителя
се осъществява съответно нормите на МПП.Съгласно
вътрешното законодателство ръководителя на
дип.представителство се назначава с укас на
президента по предложение на МС.Съгласието на
една държава да приеме едно лице се изразява с
издаването на агреман (съгласие на правителството
на приемащата д-ва за назначаването на определено
лице като ръководител на
дипл.представителство).Когато една д-ва отказва да
издаде агреман тя смята ръководителя за persona non
grata – нежелано лице.Ръководителя на
дипломатическо представителство в чужбина
получава акредитивно писмо(документ който
удостоверява особеното правни положение на
посланика или пъл.министър като представител на
акредитивна д-ва.То се подписва от президента на д-
вата и се преподписва от мин.на външните работи.С
него се моли държ.глава на приемащата държава да
вярва на всиччко което излага представителя от
името на акредитиращата държава.
Функциите се прекратяват от отзоваването на
дипл.представител от държ.глава или мин.на
външните работи; когато е обявено за за нежелано
лице; при скъсване на дипл.отношения м/у
държавите; при война м/у тях ; или при прекратяване
съществуването на една от двете държави.Един
дипл.представител може да представлява няколко
държави в зависимост дали това се позволява от
законодателство на д-та на пребиваване.И един и
същ.дипл.представител може да представлява една
страна в две или повече страни.
Съгласно виенска конвенция персоналът се дели на
дипломатически персонал( лица с рангове) ; адм-
технически персонал(преводачи,фин.служители и
др.); обслужващ персонал(лекари,шофьори и др.);
Дипломатически привилегии и имунитети- За да
извършва своите функции като държавен орган
дипломатическото представителство се освобождава
от контрола на властите на приемащата държава.Още
от древността дипломатическото представителство се
ползва с привилегии и имунитети.Привилегията е
изключително право,предимство което се предоставя
на определени лица или институции, в сравнение на
това което е остановено за всички останали.
Имунитет – неприкосновенност; то е изземване на
част от властническите правомощия на д-вата за
принодително въздействие на нейните органи по
определени категории институции.Дипл.привилегии
и имунитети представляват едно правно
примущество,положение на определени лица и
институции.Личните привилегии и имунитети са
уредени в Виенската конв.за дипл.отношения.
-даначен имунитет, неприкосновенност на
архивите,свобода на връзки и отношения на
представителството,привилегия да се поставя
държавно знаме и герб на помещения и превозни
средства.
Най-пълни привилегии и имунитети има
дипл.агенти.Те се ползват с лична
неприкосновенност,неприкосновенност на личната
резиденция,имунитет от наказателна
отговорност,адм.и гражданска
отговорност,освободени са от данаци и такси,има
митнически привилегии(могат да се поверят само ако
има инф.за пренос на забранени вещи или на
наркотици).
Членовете на адм.персонал се ползват спривилегии и
имунитети на дипл.агенти само ако не са граждани на
съответната страна.Те нямат имунитет за гр.и
адм.юрисдикция.Нямат личен имунитет,а само когато
действат от предоставените им служебни
функции.Под постоянни представители при
межд.организации се разбира съветниците,техните
заместници и тех.експерти и анкетари.Те се ползват с
привилегии и имунитети на Дип.представители.
Дипломатически корпус в тесен смисъл на думата
обхваща ръководителите на дипл.представителства в
конкретна държава.В широк смисъл това са
ръководителите и целият състав на дипломатическия
персонал на всички дипл.представителства в
съответната държава.
Дипломатическия корпус се оглавява от доайен.Това
ръководителя на дипл.представителство на една от
държавите,който е старши по клас и време на
пребиваване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дипломатическо и консулско право

Дипломацията е официална дейност на държавни органи за външни отношения, осъществявани чрез мирни средства предвидени от МПП на целите и задачите на външната политика на конкретна държава, на политическо регулиране на отношенията на тази...
Изпратен от:
Paola Ivanova
на 2012-11-01
Добавен в:
Пищови
по Международно право
Статистика:
17 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Международно право от София за Студенти в УНСС от факултет Юридически специалност Право магистър рядко сваляни с 2 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Дипломатическо и консулско право

Материал № 901150, от 01 ное 2012
Свален: 17 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 984
Брой символи: 6,374

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дипломатическо и консулско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала