Големина на текста:
Увод
Развитието на пазарната икономика до голяма степен зависи от развитието
и просперитета на стопанските икономически единици. Компаниите, които
произвеждат и предлагат продукти на пазара трябва непрекъснато да инвестират в
разработка на нови продукти, за да могат да са конкурентни на пазара. За да
могат да разширят пазарните си позиции и да завоюват нови, те трябва
непрекъснато да инвестират. Иновационният процес е вече задължителен за всяка
компания. Разработването и изпълнението на иновационните проекти позволява
на компанията да бъде лидер и основен конкурент на пазара. Компания, която
пренебрегва иновационната дейност е обречена на пазарен неуспех и поглъщане
от конкуренцията. Инованационният процес е най-важната дейност, която се
осъществява в предприятията.
Иновационният процес е процес на създаване и разпространение на
иновации, т.е. той е съвкупност от последователни и логически свързани дейности
и задачи, които трябва да бъдат изпълнение от момента на зараждане на идеята за
иновация до пазарната й реализация и нейното разпространение.
Курсовата работа цели да изясни какво представляват иновациите,
иновационенният процес и иновационните стратегии, да разгледа подробно
видовете иновации и иновационни стратегии, и да определи влиянието и
ефектовността от въвеждането и прилагането им.
Обект на разглеждане в настоящата курсова работа ще бъде предприятие
“ТехноЛогика” – пример за иновативна фирма. Това е технологична фирма, което
личи от нейното име, мисия, организация и поведение. Основният бизнес на
ТехноЛогика е да бъде технологичен партньор на престижни български
организации – БНБ, БТК, Булбанк, Алианц България и др., като им помага да
усвоят и да се възползват от нови информационни технологии в свои разработки и
проекти. За да бъде предпочетена и да установи този трансфер, фирмата развива
целенасочена иновативна дейност усвоява, адаптира, доразвива нови
информационни технологии, създава технологични средства, които впоследствие
лицензира на свои партньори – например Банксервиз, ИНГ банк.
Тъй като фирмата е създадена и се развива на българския пазар, то
предизвикателствата на този пазар предопределят необходимостта от
организационни иновации. Като пример може да се посочи разработването на
1
информационни системи от съвместни проектни екипи, в които участват
специалисти на фирмата и клиенти. [Л5, 519]
Софтуерното производство е поле на най – интензивни иновации през
последното десетилетие. То не изисква мащабни инвестиции в екипировка,
сгради, материали и други активи. Основният ресурс в този бранш е човешкият.
[Л5, 526]
1. Иновации и иновационен процес характеристика,
особености и класификация.
Определение за иновация
Понятието иновация възниква още в началото на ХХ век. Въведено е от австро
– американският икономист Йозеф Шумпетер. В книгата си “Теория на
икономическото развитие “ той описва иновационните процеси като “създаване на
нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Към
тях Шумпетер отнася:
? Използването на нова техника, нови технологични процеси или ново
пазарно осигуряване на производството (покупко – продажба);
? Внедряване на продукция с нови свойства;
? Използване на нови източници на суровини;
? Изменения в организацията на производството и неговото материално –
техническо осигуряване;
? Появата на нови пазари за реализация.
В своите по – късни трудове Йозеф Шумпетер въвежда и самото понятие
“иновация”, под което разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови
видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства,
пазари и форми на организация в производството.[Л 7, 11]
В сеоята теория авторът прави разлика между растеж и развитие на
икономиката. Растежът е постепенно изменение на факторите , което запазва
отношенията и пазарното равновесие, докато развитието е резултат от нови
импулсни комбинации от производствени фактори, които нарушават
формиралите се отношения и пазарното равновесие в производството и пазара.
В съвременните условия интересът към иновациите все повече се засилва.
Те се разглеждат като основно средство за осигуряване на конкурентно
предимство на фирмата. Често пъти, обаче, в практиката и теорията в резултат на
2
етимологичен подход към понятието “иновации” то се използва като синоним на
обновяването. Иновацията следва да се свързва само с тези форми на обновяване ,
които водят до прогресивни, качествени промени в технико – икономическите,
технологичните, социални и екологични параметри на изделията. Следователно
по – правилно и обосновано ще бъдат характеризирани иновациите ако бъдат
разгледани от различни гледни точки – производствена, маркетингова и от гледна
точка на потребителя.
? От производствена гледна точка иновацията се характеризира като
приложена за първи път в практиката техническа реализация на нови или
нови комбинации на съществуващи научни знания и идеи.
? От маркетингова гледна точка, иновация е всяка осъществена нова идея ,
която въведена на пазара, доставя такава полза на клиента, че той е готов
да плати за нея.
? От гледна точка на потребителя иновация е всеки предмет, продукт,
услуга или процедура, които той възприема като нещо ново и непознато,
което задоволява нови негови потребности.
Обобщено иновациите са всяка нова идея, всеки нов продукт, процедура и
услуга , които са осъществени и реализирани и са стигнали до потребителя за
производствено и лично потребление.[Л 6, 112]
Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова
идея (инвенция). Иновацията винаги предизвиква промени в технологичната
система, но същевременно има голямо влияние върху потребностите, ресурсите и
циклите на обработка от първоначалните производствени фази до крайното
потребление. Много инвенции не са оказали влияние върху социоикономическите
системи , нямат успешна пазарна реализация и не са възприети от потребителите
като новост. Ето защо едно от определенията за иновациите е, че това са
инвенции преминали през фазите на лабораторните опити, развитието на
прототипа, усвояването на редовното производство и въвеждането им като
продукти и услуги на пазара.[Л 2, 35]
Съществен момент при изясняване съдържанието и особеностите на
иновациите е тяхното структуриране, за целта е необходимо да се прави разлика
между иновацията като дейност, процес и резултат.
? Иновацията като дейност. Всяка иновация е резултат на целенасочена и
съзнателно осъществявана човешка дейност, която интегрира
изследователската, производствената, маркетинговата и други дейности.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иновации и иновационна стратегия на фирмата

Развитието на пазарната икономика до голяма степен зависи от развитието и просперитета на стопанските икономически единици. Компаниите, които произвеждат и предлагат продукти на пазара трябва непрекъснато да инвестират в разработка на нови продукти...
Изпратен от:
tannchetor
на 2012-10-29
Добавен в:
Курсови работи
по Управление на иновациите
Статистика:
491 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Иновационна стратегия на Р. България.
добавена от veselka.filipova_fb 05.01.2020
2
9
Перспективи за развитие на социалните иновации
добавена от vikto0tiq 19.10.2017
2
9
Подобни материали
 

Иновации и иновационна система

07 апр 2011
·
90
·
5
·
1,782
·
244
·
1

Доклад по иновации за основи на иновациите...
 

Иновации, иновационен процес

05 апр 2011
·
622
·
14
·
9,264
·
893

Понятие за иновации. Връзка с предприемачеството. Видове иновации. Класификация. Източници на иновации. Особености...
 

Среда за иновации


Среда за иновации: бизнесинкубатори, иновационни мрежи, клъстери, бизнес и иновационни центрове, технологични паркове и др. – чужд и български опит. Сътрудничество и коопериране при разработване и внедряване на иновационни проекти на фирмата...
 

Управление на иновациите

20 апр 2011
·
175
·
7
·
6,861
·
267
·
1

Предметът и областта на иновациите – не е възможно да се създаде универсална класификация. Всяка една класификация на иновациите трябва да се разработи в зависимост от изследванията...
 

Иновации в образованието


Иновации в образованието. Образователна система в Италия....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Управление на иновациите
Управление на иновационния процес
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Тест по Управление на иновационния процес в НБУ от 7-ми семестър 2014/2015г. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
43
1
2 мин
10.01.2015
Тест по иновационна политика - Част 1
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 16 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
16
19
1
4 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на иновациите

Иновации и иновационна стратегия на фирмата

Материал № 899920, от 29 окт 2012
Свален: 491 пъти
Прегледан: 616 пъти
Предмет: Управление на иновациите
Тип: Курсова работа
Брой страници: 30
Брой думи: 7,727
Брой символи: 51,155

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации и иновационна стратегия на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения