Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
Големина на текста:
Избор в условията на риск и несигурност
1.1 Как икономистите обясняват разликата междунесигурност
ириск”?
Още през 1921 г. Найт
1
твърди, че има важна разлика между
несигурностириск”, където риска е охарактеризиран от случайността и
може да бъде точно измерен. Освен това той казва, че тази разлика е важна
за финансовите пазари. Ако риска бе единствената производна на
случайността, то добре организираните финансови пазари ще имат
възможност да ценообразуват и търгуват застрахователни книжа, базирайки
се единствено на феноменариск”. Нонесигурносттапоражда отклонения,
които тези финансови институции не биха имали възможност да калкулират.
През 1961 г. Елсберг
2
предлага по прецизна дефиниция за
несигурността, според която едно събитие е несигурно или съмнително
(неясно, неопределено), ако не се знае вероятността му. По конкретно
Парадокса на Елсберг илюстрира важно последствие от това
разграничение показвайки, че индивидите биха предпочели лотарии с точни
вероятности спрямо лотарии с незнайни шансове. Несигурността и риска са
различни характеристики на случайната среда и те могат по различен начин
да въздействуват върху поведението на индивидите. Такова поведение е в
противоречие с модела за очакваната полезност и това схващане провокира
редица изследвания в тази област.
Понеже несигурността, за разлика от риска, може да оказва
значително влияние върху индивидуалното поведение, то тя би могла да
1
Виж: 1) Knight, F. H. (1921): “Risk, Uncertainty and Profit”, 1933 reprint, London, L.S.E
2) Bewley, T. F.: “Knightian Decision Theory: Part І” (1986) Discussion paper, Cowles Foundation. 3)
Bewley, T. F.: “Knightian Decision Theory: Part ІІ” (1987) Discussion paper, Cowles Foundation. 4)
Bewley, T. F.: “Market Inovation and Entrepreneurship: A Knightian View” (1989) Discussion paper,
Cowles Foundation.
2
Виж: 1) Ellsberg, D. (1961): “Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms”, Quarterly Journal of
Economics. 2) Ellsberg D. (1954) "Classic and Current Notions of "Measurable Utility"", Economic
Journal
бъде и един определящ фактор за равновесието в икономиката. Например
през 1921 г. Найт твърди, че риска е подлежащ на заскраховка посредством
застрахователните пазари, докато несигурността не е. Несигурността би
могла да доведе до две значителни отклонения от поведението при риск в
моделите за очакваната полезност. Когато несигурността е широко
разпространена някои пазари биха могли да рухнат, което би имало за
резултат спирането на търговията. Нещо повече, неопределеността би могла
да се увеличи при тези обстоятелства. Без несигурност вероятностите за
рискови събития са известни и пазарите могат точно да ценообразуват ценни
книги за съвкупността от рискови събития (поне за повечето от тях). Дори
добре работещите пазари не биха могли да оценят точно книжата в
условията на несигурни събития, поради незнанието на вероятностите за
сбъдването на тези събития. Такава неопределеност би предизвикала свръх
ценова чувствителност и прогнози, които са прекалено чувствителни на
малки по размер грешки.
1.2 Потребителско-инвестиционният проблем в еднопериоден и
многопериоден аспект
Един от проблемите, който е занимавал икономистите десетилетия
наред и който е се толкова актуален това еПотребителско-инвестиционният
проблем”. Решаването на проблема дава отговор на въпроса - “Колко да
консумираме от нашето богатство днес и колко и къде да инвестираме?”.
Решаването на тази дилема би довела до сигурност и точна прогнозируемост
в икономиката. Но се оказва, че отговор на въпроса не може да бъде намерен
и не би могъл да се конструира сто процентов модел на поведение на
потребителите. Но защо? Кои са причините? Очевидната истина е една.
Икономистите са обединени в това независимо, че я наричат с две имена
риски/илинесигурност”. Голяма част от тях поддържат схващанията на
Найт и Елсберг, докато други твърдят, че вероятностите са субективните
преценки на индивидите и биха били различни за различните индивиди,
поради което се поставя под съмнение достоверността на самите
вероятности за сбъдване на събитията, а от там и на самият риск, като
претеглена величина от тези вероятности
Моделът за портфейлен анализ, който Хари Марковиц
3
въведе през
1952 г. е еднопериоден модел. В този модел инвеститорът е поставен в
следната ситуация. Богатството на инвеститора в началото на периода (t=0) е
пазарната стойност на всичките му активи и е известна величина w
0
.
Инвеститора трябва да направи две решения по отношение на w
0
. Той
трябва да реши колко от w
0
да потребят в този момент, както и да решат
къде да инвестират остатъка от w
0
. В края на периода (t=1) се допуска, че
инвеститора ще ликвидира своята инвестиция (актив или портфейл от
активи) и ще похарчи приходите w
1
за потребление
4
. Богатството в края на
периода понякога се нарича крайно богатство, така че w
1
=w
t
. Количеството
w
t
е равно на богатството в началото на периода (начално богатство)
инвестирано за един период плюс получената възвръщаемост от направената
инвестиция r
p
. Това може да се изрази по следният начин:
w.
t
= (w
o
– c
o
)(1 + r.
p
)
5
За отбелязване е, че крайното богатство е случайна променлива,
защото то е функция на възвръщаемоста на инвестицията, която е случайна
променлива. Тъй като потреблението в края на периода обозначено - c
1
е
равно на крайното богатство то следва, че и то е случайна променлива. От
тук следва, че инвеститорът трябва да реши едновременно оптималното ниво
на с
0
и вероятностното разпределение на с
1
, което е еквивалентно на
едновременното решаване на оптималното ниво на с
0
и оптималната
инвестиция (оптималната композиция на портфейл от активи). Това именно
3
Виж: 1) Markowitz H. (1952): "The Utility of Wealth", Journal of Political Economy. 2) Markowitz H.
(1952): "Portfolio Selection", Journal of Finance. 3) Markowitz H. (1958): “Portfolio Selection: Efficient
diversification of investment”, New Haven, Conn: Yale University Press.
4
Когато се разглежда потребителско-инвестиционният проблем в многопериоден аспект, пред
инвеститора вече стоят въпросите: “Каква част от w
1
да похарчи за потребление към този момент, с
1
,
и останалата част да инвестира за бъдещо потребление, с
2
, с
3
, с
4
и т.н.?”
5
Знака ( ?) е използван за означаване на случайна променлива.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 дек 2018 в 21:13 студентка на 23 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Икономика, випуск 2019
06 фев 2017 в 11:30 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2012
13 яну 2017 в 19:52 учител на 44 години от София
09 дек 2016 в 15:53 ученик на 24 години от Поморие
29 ное 2016 в 14:37 ученик на 22 години от Петрич - СОУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2017
11 юни 2016 в 18:53 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Маркетинг, випуск 2016
26 май 2016 в 10:01 ученичка на 27 години от Хасково - ПГДС "Иван Асен ІІ", випуск 2011
21 дек 2015 в 17:49 родител
 
Домашни по темата на материала
Поведенческата икономика
добавена от ifet4e 14.10.2014
0
34
Подобни материали
 

Анализ и контрол на риска

28 окт 2009
·
304
·
8
·
762
·
453

Внимателното наблюдение, анализиране и проучване на процесите в различните фази на проекта...
 

Управление на риска

08 ное 2006
·
2,231
·
3
·
345
·
195
·
2

Управленско решение – чрез р-ето се определя въздействието, което упр. С-ма оказва върху упр. С-ма в резултат ва въздействието. Вземането на У р-е при всички случаи носи по-голям или по-малък риск. Това се определя и от наличието на неопределеност...
 

Оценка на риска

29 яну 2008
·
505
·
6
·
743
·
384

Оценка на риска се свежда до определяне на количествени характеристики на вероятността да настъпи желано събитие (честота на щетите), както и на количествени характеристики на нежеланите последици, вредите (техника на щетите)...
 

Основният икономически проблем

01 апр 2006
·
983
·
8
·
1,236

Основният икономически проблем - отправни икономически категории, предприемаческата способност, фукции, граница на производствените възможности и др.
 

Потребление и спестяване

23 мар 2008
·
254
·
2
·
218
·
98
·
1

Домакинското потребление обхваща преобладаващата част от БВП. Оттук произтича ролята му за развнището на икономическата активност в една страна.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
12
1
15 мин
10.11.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
59
1
5 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Избор в условията на риск и несигурност

Материал № 895992, от 22 окт 2012
Свален: 39 пъти
Прегледан: 68 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 1,663
Брой символи: 10,311

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Избор в условията на риск и несигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
161 28

Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
с опит от  22 години
1,202 312

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения