Големина на текста:
Съдебна медицина - Доц. Д-р Павел Павлов
Изпит : може и писмен - 1 въпрос за 20 – 30 минути .
Учебници: – Съд.медицина за юристи / Стойчо Раданов /
Съд.медицина за студенти по медицина - Раданов , колектив
Съд.медицина за висшата школа МВР
Съдебни експертизи - Петър Цанков / кога при какви случай може да се
използва , възможността за приложението на експертизата /
Съдебно медицинска експертиза на телесните повреди. - Раданов
Съдебно медицинска експертиза на живи лица .
1.Определение, съдържание, задачи , методи и значене на съдебната медицина.
Медицинската наука е възникнала и се е развивала в 3 направления :
- лечебна медицина – открива и изучава уврежданията на здравето на човека и го лекува.
- профилактична медицина - открива и изучава и причините и условията в които
възниква увреждана на човешкото здрава и ги отстранява.
- Съдебна медицина - прилагане на медицински знания за нуждите на правната теория и
практика.
Благата / здраве , трудоспособност , възможности за репродукция на човешкия род
,реализация на индивида ,/ от биологични права се превръщат в правни блага.
Обществото се нуждае от медицинските знания : какво е увреждане на човешкия организъм,
от какво е извършено, продължителност на заболяване, прогноза – изхода от заболяването.
Всяко общество за да регулира взаимоотношенията си има няколко мед. Критерии – пол ,
възраст . Тези въпроси се разрешават със съответните ангажименти, които може да поеме
всеки индивид и възможността да изпълни тези задачи .
Мед.познания които могат да се получат само от медици , които разработват въпроси
свързани с правото и правораздаването и администрацията.
Съдебната медицина е отделна самостоятелна наука . Възникнала е за нуждите на
правосъдието и се е формирала
Фактори които обуславят появата на съд.медицина :
-В модерната д-ва здравето и живото на всеки човек , възможността му да се труди , да
твори да създава потомство да развива свои интелектуална възможности и духовни
потребности и т.н са достояние на цялото общество и като такива са се гарантират от
правната система на д-вата . Тези медико биологични блага в организираните общество от
здравни блага прерастват в правни блага.
Обект на съдебната медицина е човека с неговите биологични характеристики – здрав ,
болен, млад и стар , от неговото зачатие до смъртта и изчезването на последните му
останки . Това е обособява като медицинска наука.
От друга страна съд.медицина е тясно свързана с правните науки и практики и въпреки и се
явява тяхна поръчка , но като основа има цялостна медицинска наука и различните области
на естествознанието.
СЪД. МЕДИЦИНА е медицинска наука която изучава и разработва медико – биологични
въпроси възникнали в работата на органите на правораздаването / следствие, прокуратура,
съд / при до съдебното и съдебно разследване на наказателни и граждански дела.
Изучавайки човека с оглед нуждите на правото, съд.медицина прилага своите знания в две
направления :
- оказва съдействие на д-вните органи в създаването и усъвършенстването на правните
норми чрез участие на съдебни медици в различни законодателни комисии.
- участие на съдебни лекари като експерти при приложение на равните норми в
наказателния и гражданския процес.
Задачи на съдебн. Медицина
1.Да разработва медико биологични въпроси с оглед нуждите на правната теория и
практика . Това определя специфичния й характер и я обуславя като самостоятелна
медицинска наука.
2. да обучава бъдещи лекари по въпросите на съдебната медицина.
3.Да разработва и усъвършенства мед. деонтология / наука за правата ,нормите ,
начина метода на приложението, /
4.Да изгражда при младите медици високи нравствено етични качества чрез усвояване
на законовите разпоредби /норми, морал , етика
5.Да подготвя бъдещи лекари за експертна работа
6.повишава тяхната обща и правна култура
7.съдейства на медицинската наука по въпросите за профилактиката,
диагностицирането , насилствена и не насилствена смърт
8.Да разработва гранични на съдебно медицинската наука проблеми с други области
на науката -медико криминалистична , медико балистична.
9.Да запознае студентите по право с основите на съдебната медицина , с нейната
същност , възможност за целенасочено и правилно използване на тези познания в
юридическата практика.
Съдържание на съдебната медицина - Тясната връзка м/у правораздаването и
съдебната медицина определя нейното съдържание . Тя се състои от 2 части - обща и
специална част .
Обща част - разглежда процесуалните норми за организацията съдебно медицинската
експертиза, съставяне, оформяне на съдебно медицинската документация. Тази част е
характерна за всяка отделна д-ва и зависи от право раздавателната с/ма на държавата , от
законите и процесуалните норми.
Специална част - разглежда основните въпроси на съдебно медицинската наука и
практика / - учението за смъртта , методите на съдебно медицинското изследване на
трупа ; - разстройство на здравето и смърт от различни външни вредни фактори /
механични , физични , химични, психични / както за тяхното разпознаване , така и за
индетификация на средствата с които са ги причинили.
- Причините за различните видове смърт, които предизвикват съмнение за външна
намеса ; не насилствена скоропостижна смърт; - Раздел на изследване на живи лица с
оглед различните положения застъпени в наказателния и гражданския кодекс - телесни
повреди, засягане на половата не прекосновенност, правомерност на лечение ,
незаконно лекуване , незаконно прекъсване на бременност, установяване на пол, възраст,
умствено състояние , възпроизводителна способност, спорен родителски произход.
- идентификация на личността чрез изследване на биологични продукти в качеството им
на веществени доказателства, тяхното естество , произход
-Разглежда правно деонотологични въпроси на медицинската практика , и наказателната
отговорност на меди. специалисти, допуснали професионални и длъжностни
правонарушения.
Развитие на съдебната медицинска наука и експертизи
В най ранни цивилизации – древен Шомер , Египет, ЕЛада , Рим - лекари са били
призовавани да участ със своите познания в съдебния проце. Яри представители на
медицината като Хипократ, Гален, Антисий, Аристотел и др. са разработвали въпроси на
причините за смърт, за времетраене на бременоста , детеубийството , за живо и мъртво
родено дете. Разработвали са деонтологични въпроси на медицинската практика.
Границата на мак.износване на плода в утробата на майката е 300 дни.
НК – чл. 144 ал. 1 когато възникне необходимост от специални знания в областта на
науката изкуствата и техниката , съда /органа на предварителното производство /
назначава експертиза.
Ал.2 - Експертизата е задължителна ,когато възникне съмнение : - в/у причината
за смъртта ,; - характера на телесната повреда ; - възможностите на свидетел
заподозрян или обвиняем с оглед здравословно състояние , правилно да възприемат
фактите по делото и да дават достоверни обяснения по тях-. ; - да могат да участват
равностойно в процеса . /съдебно медицинска или съдебно психиатрична експертиза се
назначава /
Пленума на ВС - постановява че в тези случай ако не е назначена експертиза това е
достатъчно основание делото да бъде върната за доразследване , прекратено.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Определение, съдържание, задачи , методи и значене на съдебната медицина

Медицинската наука е възникнала и се е развивала в 3 направления: - лечебна медицина – открива и изучава уврежданията на здравето на човека и го лекува. - профилактична медицина - открива и изучава и причините и условията в които възниква...
Изпратен от:
diky
на 2008-02-08
Добавен в:
Лекции
по Медицина
Статистика:
311 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Епигенетичен сайлънсинг при рак, свързан с хиперметилиране на промотора

15 фев 2007
·
112
·
20
·
2,789

Гените, свързани с рака, са разделени в две групи в зависимост от това дали рискът от рак се определя от увеличена активност на генния продукт или от понижена.
 

Фенилкетонурия

06 юни 2007
·
377
·
4
·
1,134
·
193

Това заболяване се унаследява автозомно-рецесивно, т. е. При двама здрави хетерозиготни родители рискът е 25% за всяка бременност. Фенилкетонурията е вродено заболяване на обмяната на веществата.
 

Хирургично лечение на рака на млечната жлеза

29 ное 2007
·
201
·
9
·
1,280
·
204
·
3

Епидемиология, рискови фактори и скрининг, проблеми на хирургичното лечение...
 

Първа помощ на пострадалите от електрически ток и при други нещастни случаи

08 яну 2008
·
210
·
10
·
1,562
·
177

Развитието на съвременната медицинска наука доведе до разработването и въвеждането на редица прости и ефикасни способи за оказване на първа помощ и съживяване на пострадалите още на мястото на инцидентите.
 

Опортюнистични инфекции

18 фев 2007
·
197
·
11
·
2,552
·
112

Какво е това опортюнистични заболявания, как се хващат, как се лекуват и т.н.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест по Медицинско осигуряване при бедствени ситуации
тематичен тест по Медицина за
Тестът е с фокус върху медицинското осигуряване при бедствени ситуации, и е добре всеки да го премине и натрупа минималната база знания. Състои се от 20 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор.
(Труден)
20
77
1
2 мин
18.10.2016
Долекарска помощ
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за специалност "Рехабилитация". Съдържа въпроси от целия материал за изпита. Въпросите са смесени - има само с един верен, но и такива с множество верни отговори.
(Много лесен)
80
2
1
31 мин
26.09.2019
» виж всички онлайн тестове по медицина

Определение, съдържание, задачи , методи и значене на съдебната медицина

Материал № 89577, от 08 фев 2008
Свален: 311 пъти
Прегледан: 190 пъти
Качен от:
Предмет: Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 7,422
Брой символи: 46,942

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Определение, съдържание, задачи , методи и зна ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения