Големина на текста:
Т Р А К И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Магистърска програма
по
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА
Ф О Р М И Н А О Б Щ У В А Н Е .
В Е Р Б А Л Н О И Н Е В Е Р Б А Л Н О
О Б Щ У В А Н Е.
реферат
на Мара Иванова Добрева
факултетен номер:150
ПНУП – три семестъра
Проверил:
/доц. д-р Ж. Стайкова/
Човешкото общуване е процес, чрез който индивидите от
различни взаимодействия /групи, общности, организации/
създават, предават и използват вербална и невербална
информация за организиране на дейността помежду си и
адаптиране към средата.
Реализацията на човека в личен и професионален план е немислима без
процесите на комуникация. В по–голямата част от времето си хората
общуват с други хора. Общуването е различно в зависимост от това каква
цел стои зад социалната комуникация при хората за създаване на по-добро
разбиране по между им.
Общуването може да се разграничи и по отношение на неговата посока.
В зависимост от посоката комуникацията може да бъде низходяща,
възходяща или хоризонтална.Когато родителите общуват с децата си, или
учителят - с учениците общуването се описва като протичащо в низходяща
посока, а когато процеса е обратен /от децата към родителите или учителя/
комуникацията е възходяща.
Равнището и начинът на общуване се определя и от детайлите или
характеристиките на статусните отношения. Необходимо е да се знае какъв
е характерът на статуса – официален /учителя, работодателя/ или
неофициален /родителя, близките/ . Дистанцията по възраст или по
образователен ценз играе съществена роля в общуването.
Хоризонталната комуникация е характерна за хората с равен социален
статус – между връстници, между родители, между колеги. Относително
лесно е общуването „по хоризонтала”.
Колкото и да е различно общуването с различните партньори и в
различните ситуации, има нещо повторяемо, което определя същността на
комуникативния процес.
В термините на информационната теория директното общуване
протича по два паралелни канала – вербален /думи, реч/ и невербален
/мимики, жестове/. Ефективната комуникация представлява комбинация от
елементи, принадлежащи и към двата информационни канала.
Компетентността в общуването означава адекватно използване на вербални
и невербални форми на общуване в зависимост от конкретните ситуации.
Същността на общуването като процес зависи от различни фактори.
Два от тях са определящи – броят на хората, участващи в директното
общуване и полът на участниците. Колкото се увеличава броят на
общуващите индивиди, толкова по-сложен става процеса на
взаимодействие между тях. Според другата закономерност по-просто е
общуването между еднородни по пол групи - само между жени или само
между мъже, отколкото в хетерогенна група.
Предаването на информация е възможна единствено посредством
знаци, точна знакова система. Съществуват няколко знакови системи, които
се използват в комуникативния процес. Различават се вербална и невербална
комуникация, които използват различна знакова система.
Вербалната комуникация използва знаковата система на човешката
реч – системата на фонетическите знаци, включващи лексиката и синтаксиса.
Речта се явява универсално средство за комуникация. Наистина за това
способстват високата степен на общуване и разбиране на ситуацията от
всички участници в комуникативния процес. При общуването съществува
кодиране и декодиране на информацията: „комуникатора” в процеса на
говорене кодира, „реципиентът” /получателят/ в процеса на слушане
декодира информацията. От гледна точка на предаването и възприемането на
смисъла на съобщението схемата „комуникатор – съобщение – реципиент” е
асиметрична.
За комуникатора смисълът на информация предшества процеса на
кодиране, тъй като „говорещия” отначало има определен замисъл, а след това
го въплащава в система от знаци. За „слушащия” смисълът на приетото
съобщение се разкрива едновременно с декодирането. В този случай се проя-
вява значението на съвместната дейност, нейното осъзнаване е включено в
самия процес на декодирането.
Точността на разбиране на смисъла на изказване може да стане
очевидна за комуникатора тогава, когато стане смяна на „комуникативните
роли”, т.е. когато приемащият се превърне в комуникатор и със своите
изказвания даде да де разбере как е разкрил смисъла на приетата информа-
ция. Диалогът като специфичен вид разговор представлява последователна
смяна на комуникативните роли, в хода на който се изяснява смисъла на
речевото съобщение.
При характеристиката на диалога е важно да се има предвид, че той се
води между самите личности, притежаващи определени намерения, така че
диалогът да представлява сам по себе си „ активен двустранен процес на
взаимодействие между партньорите”. Именно това предопределя необходи-
мостта от внимание към събеседника, съгласуваност и координираност на
тяхната реч. В противен случай ще бъде нарушено важно условие за успешна
вербална комуникация.
Речта не е само „движение на информацията”, а чрез нея участниците
в диалога си въздействат един на друг. Според А. А. Леонтиев съществуват
две различни ориентации в диалога –„личностно – речева” и „социално –
речева”, които отразяват не толкова самите адресати на съобщенията,
колкото съдържанието на комуникацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 май 2019 в 17:59 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
01 май 2019 в 13:27 в момента не учи на 25 години от Луковит
17 апр 2019 в 22:01 ученик на 20 години от Монтана - ФСГ Васил Левски, випуск 2019
28 мар 2019 в 15:53 студент на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2018
22 мар 2019 в 16:56 родител
07 мар 2019 в 21:58 ученичка на 21 години от Козлодуй - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2019
17 фев 2019 в 23:46 в момента не учи на 38 години от Бургас
15 яну 2019 в 18:50 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - НУП, випуск 2020
15 яну 2019 в 18:06 студент на 23 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
12 яну 2019 в 18:20 потребител на 29 години
 
Подобни материали
 

Работа с деца с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост


Описание на децата с тежка и дълбока умствена изостаналост Индивидите с умствена изостаналост са около 1% до 3% от цялата популация. Умствената изостаналост се среща 1,5 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Умствената изостаналост...
 

Неврофизиологически особености при умствено изостаналите ученици

28 фев 2008
·
93
·
1
·
274
·
1

Неврофизиологически особености при умствено изостаналите ученици - Олигофрено педагогика.
 

Педагогическа психология

30 яну 2008
·
588
·
4
·
1,008
·
250

Педагогическата психология е наука, която изучава как хората се обучават в съответната учебна среда, ефективността от различните намеси в обучението, психологията на обучението и социалната психология на училищата и другите подобни организации...
 

Теории за ученето

08 мар 2010
·
445
·
33
·
7,737
·
543
·
1

В психологията на обучението има най-различни поведенчески теории за ученето, които са от изключително значение за учениците и за учителите....
 

Теми по педагогическа психология

11 фев 2008
·
542
·
5
·
2,275
·
351
·
1

Разработени пищови по педагогическа психология за студенти Начална училищна педагогика.
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
75
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Вербално и невербално общуване

Материал № 89459, от 07 фев 2008
Свален: 1,089 пъти
Прегледан: 714 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 1,660
Брой символи: 14,766

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вербално и невербално общуване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения