Големина на текста:
Подробни устройствени планове ( ПУП)
ПУП конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места
и на селищната система, както и на селищните образования. Предвижданията в ПУП са
задължителни при инвестиционното проектиране. ПУП се придружава задължително с
вертикална планировка, план – схемите на комунално – транспортната мрежа,
водоснабдяване, канализация и електрификация. При необходимост, план – схемите за
зелени системи, геоложки проучвания, газоснабдяване, топло снабдяване и др., които
се одобряват едновременно с ПУП. С плановете за регулация се определят напречните
профили на улици с предварително озеленяване и предвидените мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура. С план – схемите на мрежите и съоръженията за
техническата инфраструктура се определя вида и техническите параметри на мрежите и
съоръженията, които са в достатъчен обем за издаване на виза (за строителство).
С ПУП се определят устройствените зоникакто и линиите и режима на 
застрояванеКогато се налага изменение на отделните промишлени
търговски и жилищни комплекситогава се прилага план за регулация и план 
за застрояванеЗа специалните обекти (земеделскигорскизащитенимогат 
да бъдат разработени специални устройствени планове.
С ПУП се урегулират поземлени имоти в две направление – за 
застрояване и без застрояванеКвартали и поземлени имоти за жилищно 
застрояванекато за целта се определя плътносттаинтензивността на 
застрояваненачина и характера на застрояванелиниите на застрояване
Урегулират се също така и квартали и поземлени имоти с търговски цели
производствени целиза селскостопанско развитие и производствокато се 
определя режима на тяхното застрояване и начина на устройствоС ПУП се 
урегулират и квартали на поземлени имоти с предназначение за озеленяване 
и   други   видове предназначение   (спортни,  за  забавления).  С  ПУП  се 
урегулират и квартали и поземлени имоти за обществено обслужванеза 
културно развитиеуличната мрежаалеитетехническата инфраструктура
обектите за опазване на околната средаквартали и имоти със смесено и 
специално значение и др.
Създаването на ПУП за определен квартал или група квартали задължително се
придружава с вертикалното планиране, като се предвиждат промени по отношение на
уличната мрежа и се придружава предвидените напречни профили в схемата на
уличната мрежа. Според предвидените цели и задачи и според необходимостта от ПУП,
както и според предвидените в ЗУТ изисквания, ПУП биват:
1) План за регулация и застрояване;
2) План за регулация;
3) План за улична регулация;
4) План за застрояване;
5) Работен устройствен план.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) – в съответствие с ОУП за съответна
територия съгласно изискванията за ЗУТ. Този план е задължителен за територии с
неурегулирани поземлени имоти, както и за имоти и територии, при които не е
приложена първа регулация и са включени в строителните граници на населеното
място съобразно предходен устройствен план. ПРЗ може да изпълнява и функциите на
ОУП, като се разработва в този случай за цялата урбанизирана територия и съдържа
устройствени зони и територии с устройствен режим, както и елементи, специфични за
структурата и съдържанието на ОУП, ако е определен в заданието. ПРЗ се разработва в
2 фази: предварителен и окончателен проект (няма да го изучаваме – инженерни
моменти).
Предварителния проект съдържа графични и текстови материали:
Граници; конкретно предназначение;устройствени зони; улично – регулационни
линии и вътрешните регулационни линии на ПИ; номера на УПИ и номера на
кварталите;
Вид и очертания на улична мрежа;
Корекции на водни течения и площи;
Външните линии на застрояване към улиците и разстоянието от улично –
регулационните линии;
Вътрешните линии на основното застрояване;
Съществуващите сгради;
Начин на застрояване на УПИ;
Определя се максималната височина на всеки УПИ;
Местата за паркове, гаражи, паметници и сгради с културно – историческо
наследство, територии за озеленяване, ботанически градини, водни площи,
площи с развлечения; защитени територии; места за паркиране и гаражи;
гробища; алеи за озеленяване и др.
Разработване на опорен план, който отговаря в определен мащаб на плана за регулация
и застрояване, той съдържа:
- Граници;
- Улична мрежа;
- Площади;
- Пешеходни пространства;
- Поземлени имоти;
- Разграничаване на имотите на публична и частна;
- Застрояването в тези имоти;
- Конкретното им предназначение;
- Конструктивната характеристика на сградите и имотите;
- Спортни терени и етажност;
- Зелени и водни площи и др.
Разработване на план – схема за вертикално планиране; включва:
- Изменението на естествения релеф в момента в бъдещи периоди;
- Номерата на кварталите и номерата на осевите точки;
- Проектните и теренните коти;
- Екстремните точки, котите на чупките, наклона на ниви летните прави, посоките
на отичане на води от кварталните пространства, вододелни линии в
кварталните пространства; местата, където се събират повърхностните води и се
посочва мястото на отвеждане; надлъжни/напречни профили на улиците, които
са новопостроени.
Разработването на план – схеми:
- Санитарно – хигиенна и екологична гледна точка;
- Хидроложки условия;
- Електроснабдяване;
- Водоснабдяване;
- Канализация;
- Топло снабдяване;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 окт 2020 в 13:30 потребител
17 сеп 2016 в 02:27 ученик на 23 години от Пловдив - PGSAG, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Архитектурата на българското Възраждане


Градоустройство през Възраждането. Основни принципи. Характерни особености. Градски център. Акценти. Приемственост.
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Подробен устройствен план

Материал № 892093, от 13 окт 2012
Свален: 21 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,041
Брой символи: 7,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подробен устройствен план"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала