Големина на текста:
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по дисциплината
ПЕДАГОГИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ
на тема
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА
ЛИЧНОСТТА
Проверил:
проф. д-р П. ПЕТРОВ
Изработил
1
Процесът на социализация на личността е фундаментален за развитието на
човека и неговото възпроизводство. Това е сложен и многопластов процес, който
не може пълно и обхватно да се изследва и обясни в границите на една отделна
наука. И това е естествено, защото същността и формирането на човека са
комплексен предмет на цялото човекознание. С изследването на социализацията от
различни гледни точки се занимават редица науки като социологията,
психологията, социалната психология, философията, дидактиката, педагогиката и
др. Но сложността на явлението социализация на личността поражда
необходимостта от развитие на т. н. междинни, гранични, интердисциплинарни
научни области, за да могат да се обхванат повече аспекти и проявления, да се
обоснове по-цялостен научен подход към него. Педагогическата социология е една
именно от тези науки, които основно изследват социализацията на личността в
нейната неразривна връзка с възпитанието.
Различните науки формулират свои определения за социализацията в
контекста на основния си предмет и изхождайки от различни позиции.
Социализацията на индивида е функция на обществото. Същността на
социализацията като формиращ механизъм може да се разбере при условие, че
личността се разглежда едновременно като обект и субект на социалното
въздействие, социализацията е процес на формиране на социална активност
(разглеждана като качество на човека) и нейната реализация (разглеждана като
функция на човека). Социализацията в социологията означава процес, в хода на
който човешкото същество с определени биологически заложби придобива
качества, които са му необходими за живот в обществото. Социализацията
осигурява приемственост на историческото развитие. Социализацията е „усвояване
от индивида на определена система от социални роли и култура”. Социализацията
е процес на социално взаимодействие, основното съдържание на който е
предаването усвояването и използването на социалния опит. В хода на
взаимодействието със социалните субекти и в хода на усвояване на социалния опит
индивидите придобиват социални свойства, благодарение на които те могат да
изпълняват различни социални функции в обществото.
Социализацията е изключително сложен феномен, чиято същност трудно
може да се отрази от кратки и обобщени определения. Нецелесъобразно е да се
отъждествява социализацията и възпитанието, да се абсолютизират общите им
характеристика, без да се анализират техните особености. Социализацията е най-
същественият компонент на връзката „общество – личност”. Ето защо е важен
въпросът да се изясни коя е активната страна на отношението, връзката –
обществото или личността. Тъй като се социализира индивидът, той придобива
социални свойства и се включва в обществените отношения, анализът на
социализацията трябва да започва от индивида, като изначално условие за да
протича социализация. Без индивид като биологическа единица не е възможна
социализация, тъй като всъщност няма да има обект. Разбира се този процес е
възможен само в рамките на обществото, групата, социума, който е средата за
реализиране процесите на социализация. Така тези два компонента са взаимно
необходими за да се реализира процесът на социализация на личността. Доколкото
2
всяко общество има свои взаимно възприети и утвърдени жизнени норми, правила,
морал и ценности то изработва и механизми за тяхното предаване на поколенията
като значим социален опит. Това става чрез възпитанието в най-широк смисъл на
понятието В този план е особено важно съотношението между възпитанието и
социализацията. Докато при възпитанието на преден план изпъква целенасоченото,
преднамереното формиране на личността, съобразно със социално детерминиран
идеал, при социализацията на преден план изпъква процесът и резултатът от
непреднамерените и недостатъчно целенасочено конструирани и контролирани
взаимодействия на индивида с цялата достъпна за него съвкупност на социалните и
природните явления. За социализацията е необходимо наличието на общество и
индивид, който е включен във фундаменталните и непосредствени социални
отношения. За възпитанието това не е достатъчно. Чрез съзнателния и
преднамерения характер на системата на възпитанието се стеснява силно сферата
на неопределеността и случайността, така характерни за социализацията. Чрез
възпитанието се постига по-добър, по-рационален положителен социализиращ
ефект. Ето защо има основание да се смята, че възпитанието е качествен скок във
формите за реализация на социализацията. Възпитанието е само много важна част
от по-общ процес, то е продукт на историческото развитие на социализацията.
За педагогическата социология е особено важно да изследва обективните
условия, в които се изграждат социално-педагогически структури и влиянието им
върху движението на индивидите от позиция към позиция и от роля към роля, от
една степен на развитие към друга. Педагогическата социология насочва своето
внимание към факта, че макар социализацията да е детерминирана от цялата
съвкупност на обществените отношения, сферата на личните отношения и
обществените връзки на отделните индивиди е твърде ограничена и поради това
резултатът от социализацията не произтича механически от насочеността на тази
съвкупност.
Много от проблемите на социализацията се решават в условията на
относителна неизменност на макроотношенията, но при изключително
разнообразие на микроотношенията и именно това интересува особено много
педагогическата социология. Ето защо е необходимо диференцирано изучаване
както на първичните социални системи така и на вторичните за изясняване
механизмите на социализацията на личността. Това е още по-наложително като се
вземе предвид, че социалното формиране на личността протича твърде
неравномерно и се влияе различно от отделните фактори. При различни социални
ситуации ефективността от въздействието на отделните фактори и на съчетанията
между тях е специфично и неповторимо. Обяснението, управлението и
прогнозирането на социализацията на личността не е възможно без разкриването
на механизма и динамиката й през различните възрастови периоди и при различни
социални условия.
Значими аспекти на социализацията на личността са:
1.Развитие на самосъзнание. То отразява не само съществуващата
социална структура но и динамиката, тенденциите на нейното
развитие. В процеса на социализацията личностите се реализират
като субекти на обществените отношения.
2.Статусно и ролево развитие на личността. То е важна съществена
страна на процеса на социализация, тъй като характеризира най-
добре динамиката на процеса. Тези взаимоотношения се изменят
непрекъснато и се изменят непрекъснато за една и съща личност,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2022 в 00:20 потребител
 
Домашни по темата на материала
Анализ на реална житейска ситуация, използване на социално психологическите теории
добавена от mirella.kalinkova 03.12.2014
0
22
Подобни материали
 

Социализация на личността

17 апр 2010
·
391
·
22
·
7,223
·
472
·
1

Социализация. Същност на социализационния процес. Начини за социализация...
 

Социализация на личността

14 фев 2011
·
275
·
10
·
2,004
·
383
·
2

Реферат по социална психология за социализация на личността...
 

Социализация на личността

02 мар 2010
·
210
·
5
·
2,511

Дефиниция за социализация в социалната психология. Фактори, които определят социализацията на личността. Механизми на социализацията. Дискусията за времевите граници на социализацията. Проблемът за ресоциализацията...
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
1
1 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социализация на личността

Материал № 891730, от 12 окт 2012
Свален: 192 пъти
Прегледан: 283 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,617
Брой символи: 11,012

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социализация на личността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала