Големина на текста:
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по дисциплината
ПЕДАГОГИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ
на тема
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА
ЛИЧНОСТТА
Проверил:
проф. д-р П. ПЕТРОВ
Изработил
1
Процесът на социализация на личността е фундаментален за развитието на
човека и неговото възпроизводство. Това е сложен и многопластов процес, който
не може пълно и обхватно да се изследва и обясни в границите на една отделна
наука. И това е естествено, защото същността и формирането на човека са
комплексен предмет на цялото човекознание. С изследването на социализацията от
различни гледни точки се занимават редица науки като социологията,
психологията, социалната психология, философията, дидактиката, педагогиката и
др. Но сложността на явлението социализация на личността поражда
необходимостта от развитие на т. н. междинни, гранични, интердисциплинарни
научни области, за да могат да се обхванат повече аспекти и проявления, да се
обоснове по-цялостен научен подход към него. Педагогическата социология е една
именно от тези науки, които основно изследват социализацията на личността в
нейната неразривна връзка с възпитанието.
Различните науки формулират свои определения за социализацията в
контекста на основния си предмет и изхождайки от различни позиции.
Социализацията на индивида е функция на обществото. Същността на
социализацията като формиращ механизъм може да се разбере при условие, че
личността се разглежда едновременно като обект и субект на социалното
въздействие, социализацията е процес на формиране на социална активност
(разглеждана като качество на човека) и нейната реализация (разглеждана като
функция на човека). Социализацията в социологията означава процес, в хода на
който човешкото същество с определени биологически заложби придобива
качества, които са му необходими за живот в обществото. Социализацията
осигурява приемственост на историческото развитие. Социализацията е „усвояване
от индивида на определена система от социални роли и култура”. Социализацията
е процес на социално взаимодействие, основното съдържание на който е
предаването усвояването и използването на социалния опит. В хода на
взаимодействието със социалните субекти и в хода на усвояване на социалния опит
индивидите придобиват социални свойства, благодарение на които те могат да
изпълняват различни социални функции в обществото.
Социализацията е изключително сложен феномен, чиято същност трудно
може да се отрази от кратки и обобщени определения. Нецелесъобразно е да се
отъждествява социализацията и възпитанието, да се абсолютизират общите им
характеристика, без да се анализират техните особености. Социализацията е най-
същественият компонент на връзката „общество – личност”. Ето защо е важен
въпросът да се изясни коя е активната страна на отношението, връзката –
обществото или личността. Тъй като се социализира индивидът, той придобива
социални свойства и се включва в обществените отношения, анализът на
социализацията трябва да започва от индивида, като изначално условие за да
протича социализация. Без индивид като биологическа единица не е възможна
социализация, тъй като всъщност няма да има обект. Разбира се този процес е
възможен само в рамките на обществото, групата, социума, който е средата за
реализиране процесите на социализация. Така тези два компонента са взаимно
необходими за да се реализира процесът на социализация на личността. Доколкото
2
всяко общество има свои взаимно възприети и утвърдени жизнени норми, правила,
морал и ценности то изработва и механизми за тяхното предаване на поколенията
като значим социален опит. Това става чрез възпитанието в най-широк смисъл на
понятието В този план е особено важно съотношението между възпитанието и
социализацията. Докато при възпитанието на преден план изпъква целенасоченото,
преднамереното формиране на личността, съобразно със социално детерминиран
идеал, при социализацията на преден план изпъква процесът и резултатът от
непреднамерените и недостатъчно целенасочено конструирани и контролирани
взаимодействия на индивида с цялата достъпна за него съвкупност на социалните и
природните явления. За социализацията е необходимо наличието на общество и
индивид, който е включен във фундаменталните и непосредствени социални
отношения. За възпитанието това не е достатъчно. Чрез съзнателния и
преднамерения характер на системата на възпитанието се стеснява силно сферата
на неопределеността и случайността, така характерни за социализацията. Чрез
възпитанието се постига по-добър, по-рационален положителен социализиращ
ефект. Ето защо има основание да се смята, че възпитанието е качествен скок във
формите за реализация на социализацията. Възпитанието е само много важна част
от по-общ процес, то е продукт на историческото развитие на социализацията.
За педагогическата социология е особено важно да изследва обективните
условия, в които се изграждат социално-педагогически структури и влиянието им
върху движението на индивидите от позиция към позиция и от роля към роля, от
една степен на развитие към друга. Педагогическата социология насочва своето
внимание към факта, че макар социализацията да е детерминирана от цялата
съвкупност на обществените отношения, сферата на личните отношения и
обществените връзки на отделните индивиди е твърде ограничена и поради това
резултатът от социализацията не произтича механически от насочеността на тази
съвкупност.
Много от проблемите на социализацията се решават в условията на
относителна неизменност на макроотношенията, но при изключително
разнообразие на микроотношенията и именно това интересува особено много
педагогическата социология. Ето защо е необходимо диференцирано изучаване
както на първичните социални системи така и на вторичните за изясняване
механизмите на социализацията на личността. Това е още по-наложително като се
вземе предвид, че социалното формиране на личността протича твърде
неравномерно и се влияе различно от отделните фактори. При различни социални
ситуации ефективността от въздействието на отделните фактори и на съчетанията
между тях е специфично и неповторимо. Обяснението, управлението и
прогнозирането на социализацията на личността не е възможно без разкриването
на механизма и динамиката й през различните възрастови периоди и при различни
социални условия.
Значими аспекти на социализацията на личността са:
1.Развитие на самосъзнание. То отразява не само съществуващата
социална структура но и динамиката, тенденциите на нейното
развитие. В процеса на социализацията личностите се реализират
като субекти на обществените отношения.
2.Статусно и ролево развитие на личността. То е важна съществена
страна на процеса на социализация, тъй като характеризира най-
добре динамиката на процеса. Тези взаимоотношения се изменят
непрекъснато и се изменят непрекъснато за една и съща личност,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социализация на личността

Представя основните закономерности в процеса на социализация, етапи, фактори - подпомагащи и задържащи развитието...
Изпратен от:
cvetana_ivanova
на 2012-10-12
Добавен в:
Курсови работи
по Социална психология
Статистика:
192 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Анализ на реална житейска ситуация, използване на социално психологическите теории
добавена от mirella.kalinkova 03.12.2014
0
22
Подобни материали
 

Социализация на личността

17 апр 2010
·
391
·
22
·
7,223
·
472
·
1

Социализация. Същност на социализационния процес. Начини за социализация...
 

Социализация на личността

14 фев 2011
·
275
·
10
·
2,004
·
383
·
2

Реферат по социална психология за социализация на личността...
 

Социализация на личността

02 мар 2010
·
210
·
5
·
2,511

Дефиниция за социализация в социалната психология. Фактори, които определят социализацията на личността. Механизми на социализацията. Дискусията за времевите граници на социализацията. Проблемът за ресоциализацията...
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
1
1 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социализация на личността

Материал № 891730, от 12 окт 2012
Свален: 192 пъти
Прегледан: 283 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,617
Брой символи: 11,012

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социализация на личността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала