Големина на текста:
ДОКЛАД
по Цени и Ценова Политика
на тема:
Същност, характеристики, функции и
недостатъци на пазара
Изготвила: Йолина Ангелова
Гр. 1, фак. № 091173
Поява и същност на пазара:
Пазарите се зараждат в древността още преди изнамирането на парите. По него време
преобладаващо е производството за собствено потребление. Тъй като в голяма си част то
реализира излишъци, които собственикът не е могъл да консумира, това налага те да бъдат
разменени за други продукти или услуги. Така се слага началото на една нова по своя характер
икономическа дейност – производство с цел размяна. В исторически план пазарът се разглежда
като място, където предлагащият дадена стока се срещне с купувачите, търсещи именно тази
стока.
От казаното дотук можем да направим следния извод за същността на пазара, а именно:
пазарът представлява сфера на стоково обръщение, където се пораждат икономически
отношения между предлагащите и търсещите стоки/услуги индивиди. Съвкупните действия на
купувачите определят търсенето, а тези на продавачите – предлагането. Взаимодействието
между търсене и предлагане определя равновесната цена на дадена стока/услуга.
Характеристика на пазара
Съществуват няколко основни понятия, които характеризират пазара:
Пазарна конюнктура – тя представлява конкретна ситуация, която изразява
балансирането или отклонението на търсенето и предлагането при определено равнище на
цените. Пазарната конюнктура може да бъде определена като състояние на стоковия пазар,
върху който оказват влияние различни фактори, действащи във взаимна връзка.
Пазарен обем изразява абсолютната величина на реализираната стока или услуга от
определен производител/продавач за определен период (най-често година) на даден пазар. Може
да се изрази натурално или стойностно като стойностния пазарен обем зависи от равнището на
цените тъй като той е произведение между количеството реализирана продукция в съответния
натурален измерител и цената на реализацията. Максималният пазарен обем се дефинира като
пазарен потенциал.
Пазарен дял – отразява процентното отношение между реализираната от даден
продавач стока и общия обем на реализация на този вид стока. Пазарният дял е много
съществен индикатор за мястото на фирмата на националния пазар.
Пазарен прозорец – това е състояние на пазара, когато наличните стоки не
удовлетворяват потребностите на купувачите. При това не защото са дефицитни, а защото не
отговарят на изискванията им, независимо, че са в достатъчно количество.
Целеви пазар – той определя трайните интереси и реалните възможности на дадена
фирма към конкретна група потребители. Именно към тези потребители тя насочва своите
усилия и интереси.
Пазарна ниша – тя обхваща онези пазарни елементи, които осигуряват стабилността на
производствената структура и гарантират нейната рентабилност. Обикновено това са целевите
пазари където се осъществява реализацията на стоки, в чието производство фирмата има
достатъчно опит и резерви, т.е. пазарната ниша гарантира стабилността на производствената
структура в един по-продължителен период.
Функции на пазара
Основните функции на пазара можем да обобщим в 4 групи:
Регулираща – тя е свързана с ценообразуването. Така например ако търсенето на дадена
стока е голямо, а предлагането й малко, то тогава продажната цена се покачва и обратно.
Измерителна – пазарът утвърждава обществено необходимите разходи за труд за
производство и реализация на стоките.
Балансираща – чрез цените пазарът създава определено съотношение търсенето на
стоки и тяхното предлагане, между приходите и разходите на населението, формира търговския
и платежен баланс на страната.
Възпроизводствена чрез икономическите връзки между производители и
потребители се извършва кръгооборот на капитала като стоката достига до крайните
потребители.
Пазарни класификации
Най-често в класификациите на пазарите се използват „обектно-субектния” признак и
характеристиката „конкурентност-представителност”.
Първият признак разграничава пазарите по отношение на търгуваните от тях обекти и
на субектите, търгуващи на тях.
От гледна точка на обектите на покупко-продажба се разграничават следните
разновидности пазари:
Пазар на потребителски стоки и свързаните с тях услуги. Имат се предвид стоките за
лично и непроизводствено потребление, т.е. предметите за потребление, което веднага
характеризира търговията на този пазар като „търговия на дребно”.
Пазар на факторите на производство, който обхваща всички материални и
нематериални средства за производство – земя, суровини, материали, горива, метали,
оборудване, лицензи, патенти, ноу-хау, работна сила и др. подобни. Очевидно тук става въпрос
за т. нар. „търговия на едро”, тъй като обектите на търгуване са предназначение за
производствено потребление.
Финансов пазар, който обхваща пазарите на ценни книги, на капитали, на кредити и на
валута.
В зависимост от субектите, или главните участници на пазара, различаваме също три
вида пазари, както следва:
Пазар на производителите, на който участват непосредствените производители и
търговци на едро. Обикновено сделките се сключват по „цена на производител”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, функции, характеристики и недостатъци на пазара

Този доклад разглежда пазара и по-точно него като сфера на стоково обръщение, където се пораждат икономически отношения между предлагащите и търсещите стоки/услуги индивиди....
Изпратен от:

на 2012-10-11
Добавен в:
Доклади
по Цени и ценова политика
Статистика:
60 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Цени и ценова политика
Тест по цени и ценообразуване
изпитен тест по Цени и ценова политика за Студенти от 3 курс
Първи текущ тест по курс цени и ценообразуване за студенти трети курс в нов Български университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
57
1
17.07.2013
Тест по цени и ценообразуване за 3-ти курс
междинен тест по Цени и ценова политика за Студенти от 3 курс
Междинен тест по дисциплината "Цени и Ценообразуване" за студенти 3-ти курс. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
50
78
1
05.12.2013
» виж всички онлайн тестове по цени и ценова политика

Същност, функции, характеристики и недостатъци на пазара

Материал № 891276, от 11 окт 2012
Свален: 60 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Цени и ценова политика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,467
Брой символи: 9,341

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, функции, характеристики и недостатъци  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Цени и ценова политика
в град Свищов
с опит от  22 години
1,678 469

виж още преподаватели...
Последно видяха материала