Големина на текста:
Обект на социалната политика са хората на България –
работниците и служителите, работодателите, пенсионерите,
безработните, децата и майките, семействата, хората с ниски доходи, с
увреждания, хората в неравностойно положение и етническите групи.
Субектите пък от своя страна са лицата, групите и институциите,
осъществяващи съответните мерки на социална политика.
Социалната политика влияе върху жизнения стандарт,
качеството на живот, заетостта, доходите на населението , пенсионната
система, осигурителните отношения, социалната кохезия,
индустриални отношения, социалния диалог, социалните услуги и др.
Тази широкообхватност на социалната политика налага тя да е в
тясна взаимовръзка с икономическата, бюджетната, данъчната,
външната и вътрешната политика с регионалното развитие и
законодателство. Ако всички те не работят в синхрон, успехът и на
най- добрите стратегии , програми и планове за действие е
невъзможен. Трудно може да се осъществи добра социална политика ,
ако икономиката не създаде необходимия растеж.
Икономическата политика трябва да бъде формулирана така ,
че не само да насърчава устойчивия растеж , но и да бъде допълвана
от социалната политика. Нито една от двете не може да функционира
самостоятелно или да компенсира провалите на другата.
Приоритетните цели са запазването и насърчаването на заетостта ;
стабилната съвременна система на общественото осигуряване;
модернизиране на системата за социално подпомагане – подкрепа на
хората в неравностойно положение, борба със социалната изолация и
развитие на социалните услуги ; провеждане и развитие на социален
диалог;
Социалната политика има за предпоставки за повишаване на
заетостта и намаляване на бедността и изолацията в условията на все
още неблагоприятна икономическа среда. Предизвикателството е
също овладяването на негативните тенденции на трудовия пазар ,
където предлагането на работна ръка значително превишава
търсенето.; съществуването на относително голям дял от „сивата
икономика” ;недостатъчният обем – чужди инвестиции .
В областта на нарастването на доходите усилията са насочени към
това да се създадат условия за увеличаване на нетния разполагаем
доход за населението . До голяма степен преследваната цел е свързана
с данъчната политика на страната, но от съществено значение е и
прилагането на финансови обезпечени активни политики на пазара
на труда , които да осигурят заетост на хората в трудоспособна
възраст , преживяващи от социални помощи. Що се отнася до растежа
на пенсиите то той е възможен при разширяване на осигурителната
база чрез борба със „сивата икономика”
1
В сферата на социалното подпомагане е необходима промяна в
цялостната философия за социална защита на хората в България.
Това означава преосмисляне на формата на социална защита чрез
трансформирането и по пряко парично подпомагане, в подкрепа за
осигуряване на работа и на социални услуги. Социалната помощ в
„ кеш” да се дава при изчерпване на всички други възможности.
Неправителствените организации също играят особено важна
роля в областта на социалната защита, тъй като в голяма част от
случаите те представляват и защитават интересите на определени
групи хора в неравностойно положение. Познаването на спецификата
в отделните общности - бит, култура, религия, трудови и социални
умения и навици – отрежда на Н П О място на равностоен партньор
при разработването и осигуряването на социална защита.
Някои от целите на социалната политика е да анализира
разпространението и особеностите на бедността сред етническите
групи, и по специално сред ромите и турците. Българската
Конституция гарантира право на социално осигуряване ,
подпомагане, труд и социални услуги за всички граждани, независимо
от тяхната етническа принадлежност и вероизповедание. Тези
принципи намират конкретна реализация и в специалното
законодателство – Закона за социалното подпомагане от 1998 година.
Независимо от това в доклада на Комисията на ЕС от 1999година. за
напредъка на България в процеса на присъединяване се подчертават
слабостите на политиката на социалната интеграция и
недостатъчната практическа реализация на принципа на равните
възможности, особено в сферата на заетостта.
Определянето на етническите измерения на бедността е
възпрепятствано от липсата на данни от официалната статистика.
Главният източник на данни за етническата структура на населението
в България е преброяването от 1992 година проведено от националния
Статистически институт. Поради липсата на по нови данни,
официалната статистика не би могла да използва като основа за
представяне на социалния профил на етническите групи.
Статистиката и днес показва че, циганите населяват почти
всички райони на страната .В някой градове те са над една трета от
населението ( Сливен, Лом, Мъглиж). В почти всички големи градове
има цигански квартали, като много от жилищата в тях не
съответстват на санитарните стандарти.
Изследването на Световната банка показва, че циганите са
хетерогенна общност. Те използват различни религии и говорят на
различни езици. Икономическата стратификация също е много силно
изразена. Някои от циганите се определят за много богати , макар че
тази част не надвишава 5 %. Преобладаващата част живее в крайна
2
бедност. Циганите имат специфично демографско поведение. Ранните
бракове са традиционна особеност – 40% от циганите се женят преди
да навършат 16 години и 80 % преди 18 годишна възраст. Обикновено
след това те не продължават образованието си. Равнището на
раждаемост е най- високо в сравнение с всички останали етнически
групи.
Българските турци и помаци представляват друга голяма
етническа група. През периода 1984-1989 година те бяха засегнати от
политиката на насилствена интеграция , промяна на имената и
забрана за употреба на турски език на обществени места. Въпреки че
тази политика е подложена на остра обществена критика след
демократизацията и обществено политическия режим , тя оставя
трайни последици , като провокира интензивния емигрантски поток
към Турция.
Турците и помаците живеят в компактни групи предимно в
селските и гранични райони на областите Хасково, Русе , Варна,
Бургас и в Родопите. Емиграцията се отразява не само на
количествените характеристики , но и на демографската структура на
групата. Най – много емигранти има сред трудоспособните лица с
най- висока квалификация. Тютюнопроизводството е традиционен
поминък за населението от турски произход.
След 1991 година в този отрасъл особено остро се отразява
ефекта от премахването на държавните субсидии , либерализирането
на цените и свалянето на пазара.
Но въпреки всичко, което е направено, може да се каже, че
политиката спрямо ромската общност е твърде противоречива и в
крайна сметка с ниска публична стойност, ето и някои отрицателни
нейни страни:
- ромската политика се развива като част от процеса на
присъединяване към ЕС и получава основните си стимули от там, а не
от някакъв вътрешен натиск или политически подбуди.
- въпреки че политиката спрямо ромите е относително активна тя
се осъществява основно в рамките на програми и проекти. Така тя се
поддава на административен и финансов контрол и постига видимо
по-малки резултати.
- финансира се предимно от предприсъединителни и хуманитарни
източници, участието на публичните бюджети е минимално.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална психология

Реферат за 6 в Бургаския свободен университет, проверен от Т.Коцева.
Изпратен от:
elito_lm
на 2008-02-06
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
144 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Политика на пазара на труда. Реферат социална политика.
добавена от radina.ilcheva 04.11.2014
1
15
Социална защита на лица и семейства
добавена от albenagaeva 03.04.2013
2
30
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социални услуги

12 май 2008
·
542
·
22
·
4,059
·
406
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Фирмената социална политика в условията на икономическа криза

29 юни 2009
·
363
·
6
·
888
·
238

Фирмената социална политика представлява в най-общи линии съвкупност от мерки, чиято цел е регулиране на социалните отношения между фирмата и работещите в нея...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
513
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална психология

Материал № 89103, от 06 фев 2008
Свален: 144 пъти
Прегледан: 53 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,233
Брой символи: 11,353

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения