Големина на текста:
1. Обща характеристика на електрофизичните и
електрохимичните технологии. Класификация.
ЕФ и ЕХ обработване обхваща голяма група процеси и
методи, прилагани за формообразуване или целенасочено
изменение на физикомеханичните х-ки на материала или на
повърхностен слой.
Особености и предимства:
1. Практическа независимост на интензивността на
отнемането на материала и формираното качество на
повърхнините от мех. х-ка на материала на заготовките. В много от
случаите обработването се осъществява без контакт с
обработващия инструмент.
2. Отпадане на необходимостта от инструменти и
инструментални материали със значително по висока твърдост от
тази на материала на заготовката.
3. Висока технологична и икономическа ефективност в
резултат от :
- съкращаването на разхода на скъпи и дефицитни
материали;
- относителната простота при осъществяването на
теологични операции трудно изпълними или неизпълними по
традиционните методи;
- повишената производителност при обработването на
заготовки от трудно обработваеми материали;
- облекченото постигане на висока точност, на малка
височина на грапавините при фина обработка а също така и на
високи физико- механични показатели на повърхностния слой;
- възможността за получаване на материали с високо
качество и съвършена структура.
4. Облекчена възможност за механизиране и пълно
автоматизиране на процесите за обработване.
5. Облекчаване на условията на труда.
Класификация:
1. Според характера на преобразуваната енергия върху
материала на заготовката и вида на въвежданата енергия в
работната зона:
- Процеси и методи, основани на топлинно- енергийно
въздействие: електроерозионно, светлиннолъчево (лазерно),
електроннолъчево и плазмено обработване;
- основани на механични и импулсномеханични въздействия
– ултразвуково, електроимпулсно, пагнитноимпулсни и
матнитноабразивно;
- на хим. въздействие на ел. ток – електрохим. размерно
обработване, електрохимично нанасяне на метални покрития.
2. Според наличието или отсъствието на контакт между
инструмента и заготовката:
- контактни – електроконтактни методи, електроабразивни,
магнитноабразивни;
- безконтактни лазерни, електрохимични и плазмени
методи.
3. Според технологичните процеси от въздействието
- размерно обработване – предизвикват промяна на формата
и на повърхнината на заготовката.
- неразмерно обработване предизвикват промяна в
границите на точността на заготовката – нанасяне на тънкослойни
покрития, термообработване.
4. Според начина на постигане на технологичния резултат:
- с отнемане на материал.
- без отнемане на материал.
- с прибавяне на материал.
Ние разглеждаме от гледна точка на ефекта, който се
получава – топлинно, импулсно и електрохимично въздействие.
Методите основаващи се на топлинно енергийно
въздействие са – електроерозионно обработване (ЕЕО),
електроннолъчево обработване (ЕЛО), светлиннолъчево (лазерно)
обработване (ЛО) и плазмено обработване (ПО).
Всеки метод може да се използва в няколко направления:
1. Технологични процеси за модифициране на
повърхностните слоеве на заготовката технологични процеси за
термично обработване (ЛО).
2. Технологични процеси за модифициране на хим. състав на
повърхностния слой:
- повърхностно химико– термично обработване (йонно
азотиране, карбонитриране);
- локално разтопяване, йонизиране, пренасяне и отлагане на
материал – електронно- искрово (микролегиране, нанасяне на
покрития от благородни метали).
3. За размерно обработване чрез разтопяване и/или
изпаряване на материала обемно и контурно формообразуване
(ЕЕО, ЛО, ПО).
4. Технологични процеси, осигуряващи образуването на
локална вана от стопилка:
- свързване на детайли чрез заваряване – с добавяне на
метал (ЛО и ПО), без добавяне на метал (ЛО и ЕЛО);
- наваряване на детайли;
- рафиниране на материали – ЕЛО.
Методи основаващи се на механично – импулсно
въздействие са – ултразвуково обработване (УЗО),
електроимпулсно обработване (ЕИО), магнитноимпулсно
обработване (МИО) и магнитноабразивно обработване (МАО).
За всеки метод енергията се въвежда импулсно с много
висока мощност.
Технологични процеси за:
1. Размерно обработване – на твърди материали (УЗО),
пластично деформиране (ЕИО, МИО).
2. Почистване на заготовки – УЗО.
3. Модифициране на повърхностните слоеве повърхностно
– пластично деформиране (УЗО), магнитноимпулсно третиране
(МИО).
4. Интензифициране на конвенционални процеси – УЗО.
5. Полиране – МАО.
Методи основаващи се на електрохимично въздействие
електрохимично размерно обработване (ЕХРО), електрохимично
нанасяне на метални покрития (ЕХНМП).
Технологични процеси за:
1. РО на обемно профилни повърхнини и трудно
обработваеми материали.
2. Нанасяне на антикорозионни покрития.
3. Нанасяне на дебелослойни износоустойчиви покрития.
4. Изработване на формообразуващи обемно – профилни
повърхнини.
2. Същност и физична характеристика на ЕЕО: механизъм
на електроерозионното разрушаване, основни характеристики
на разряда и работната среда.
ЕЕО включва група методи, основани на отнемането на
порции материал от токопроводими електроди в резултат от
локализираното топлинно въздействие с висока плътност при
протичането на електрически импулсни заряди в между
електродното пространство.
Принципна схема.
C
(2)
3
?
4
5
-(+)
+(-)
K
6
1 – Токоограничаващ резистор
2 – Кондензаторна батерия
3 – Инструмент
4 – Заготовка
5 – Диелектрична среда
6 – Ключ
При зареждането на кондензаторната батерия между най-
близко разположените участъци от повърхнините на електродите
възникват електрически заряди. Под тяхно въздействие
съответните микрочастици се разрушават и продуктите от ерозията
се изхвърлят в междуелектродното пространство. В резултат от
многократно осъществяваното въздействие върху 4 се формира
повърхнина копираща формата на инструмента.
За изясняване на механизма на ЕЕР се проследяват етапите
на развитието и въздействието на ел. разряд при RC генератори.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2019 в 20:01 студент на 44 години от Разград - Технологичен колеж към РУ "Ангел Кънчев", факулетет - химия и химични технологии, специалност - Химични технологии, випуск 2019
 
 

Обща характеристика на електрофизичните и електрохимичните технологии. Класификация.

Материал № 890908, от 10 окт 2012
Свален: 106 пъти
Прегледан: 145 пъти
Предмет: Електрохимия, Химия
Тип: Лекция
Брой страници: 80
Брой думи: 13,599
Брой символи: 93,064

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обща характеристика на електрофизичните и елект ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала