Големина на текста:
Интернет и авторското право
(Проблемите при дефинирането на авторското право и другите аспекти на отношението
между интернет и авторското право)
Интернет постепенно става неделима част от нашия живот и освен различните
предимства носи със себе си и известни по-големи или по-малки проблеми от
юридически характер.
Правните проблеми, свързани с интернет, могат да се разделят на три основни групи.
Към първата се отнасят проблемите, които са общи както за “реалния свят”, така и за
киберпространството (както понякога се нарича интернет), а от тях не произтичат
никакви или възникват единствено незначителни трудности от правно естество.
Вторият тип са правни въпроси, които са познати още преди създаването на интернет,
но с начина си на въздействиемрежата им придава ново измерение, а това налага да ги
погледнемпо нов начин. Към тази категория спадат по моя преценка проблемите,
свързани с авторското право, и текстът ми е посветен най-вече на тях. Третата група
съдържа съвсем нови юридически аспекти, които са тясно свързани с интернет и
електронния пренос изобщо. Към тази група с известна уговорка ще включа
проблематиката наелектронния подпис.
В статията си се занимавам с различните гледни точки към проблемите на авторското
право в интернет. Избрах тази тема по две причини. Първата е, че защитата на
авторското право в мрежата е твърде наболял проблем, тъй като интернет и модерните
технологии правят възможно евтиното, сравнително бързото и изключително
качественото копиране на произведения, защитавани от закона за авторското право.
Втората причина е обстоятелството, че авторското право е част от проблематиката на
съдопроизводственото право, с които ехармонизираночрез международни спогодби, а
от своя страна теса функционални в много голяма степен.
Няколко думи за характера и частите на статията. Тя е разделена на две части. Първата
е посветена на анализа на съвременното състояние, а освен това предлагам отговори на
някои актуални въпроси, отнасящи се най-вече до съдопроизводственото право. Във
втората част се опитвам да посоча някои възможни решения на дадения проблем и
прогнози за бъдещето. В статията си ползвам терминологичен апарат, който вероятно
не е познат на широката общественост и затова се стремя да обяснявам. Причината е в
това, че за юридическото обяснение на проблематиката, свързана с интернет, трябва да
се осмислят поне основите на функционирането на тази мрежа. Осмелявам се да
твърдя, че много от проблемите, свързани с интернет, не изискват специално правно
предписание, ако не се стигне до по-широко приложение на вече познати институции в
сферата на този доста специфичен свят. […]
I. Как да гледаме на актуалната юридическа
постановка на проблема
I.1. Проблематика на съдопроизводственото и авторското право
— общи положения
Авторското право има своите корени през ХVIII в. в среда, в която основните авторски
произведения са книгата, картината или театралната пиеса. С течение на времето
кръгът от защитавани произведения се разширява, но все още е сравнително лесно да се
установи къде е отпечатана книгата или къде драматургичното произведение е
поставено пред публика. На тази основа е създадена Бернската конвенция, която в края
на миналия век дефинира принципа, според който се определя каква правна процедура
(респ. какво съдопроизводствено право) е необходимо да се прилага при конкретния
акт на ползване на произведението, независимо дали става дума за копиране, публично
представяне, публично излагане и др. Бернската конвенция решава този проблем като
изисква стриктно прилагане на правото на държавата, на чиято територия се реализира
защитата, т. е. на държавата, в която се е стигнало до гореспоменатия акт на
(зло-)употреба с произведението (lex loci protectionis). Това изискване се нарича
принцип на териториалността. Означава, че ако гражданин на страната А използва
произведение на гражданин на страната Б в страната В, конкретният акт (например
копиране на аудио диск) се санкционира от закона за авторското право на страната В, а
не в страните А и Б. (Например, чех в България “пече” нелегално музика на Луис
Армстронг). […]
I.2. Юрисдикция — обща проблематика на съдилищата
I.3. Интернет, съдопроизводството и авторското право
I.3.1. Излагане на авторски произведения (уеб-сайтове,
картини, текст, музика…) в интернет
I.3.2. Сваляне (downloading) на авторски произведения от
интернет
I.4. Лица, отговорни за нарушаването на авторските права в
интернет
Определянето на отговорните лица в интернет се съотнася с проблема за анонимността
на мрежата. Трябва да се изтъкне, че не всеки субект се идентифициар трудно, а затова
тук ще скицирам структурата насубектите, които излизат на преден
планпри(зло-)употребата на авторското право:
Крайният потребител (enduser, client) е този, който работи на домашния си компютър, в
училище, на работното си място и т. н., а неговият компютър е свързан в мрежата.
Крайният потребител “сърфира”, търси и сваля информация и др. Това е всеки един от
нас, който ползва интернет. Доставчикът на връзката (provider, connection provider) е
субектът, който прави достъпна на крайния потребител връзката в интернет най-вече
чрез модем и телефонна линия (т. нар. комутирано свързване, dial-up, свързване чрез
набиране). Той “допуска” крайния потребител до мрежата и по този начин през
собствения си сървър прави възможен достъпа до следващи сървъри, свързани чрез
интернет по целия свят. Провайдерът на свободното пространство предоставя на
собственото си пространство на индивид, организация с цел публикуване на собствени
данни, например уеб-страница. Типичният провайдър на свободно пространство са
различните организации, които правят възможно създаването на безплатни лични
страници. Собственикът на страницата (provider of content) е конкретният субект, който
е създал или е предоставил създаването съдържанието на собствената си уеб-страница,
и който е поместил собствената си уеб-страница (или други данни) на диска,
предопределен от провайдера насвободното пространство.
Вижда се, че тези субекти често се сливат в един и провайдерите са едновременно
провайдери на свободно пространство, но по отношение на конкретната уеб-страница и
на конкретния краен потребител обикновено става дума за различини субекти.
I.4.1. Излагане на авторски произведения (уеб-сайтове,
картини, текст, музика…) в интернет
I.4.2. Сваляне (downloading) на авторски произведения от
интернет
I.5. Оторизираните лица
I.5.1. Проблемът за определянето на автора, бенефицианта на
първоначалните права
Общият проблем, който не е специфичен за сфера като интернет, звучи така: въз основа
на какво право се определя авторът или първоначалното лице, оторизирано да
извършва авторски права? Бернската конвенция мълчи по този проблем и затова
съществуват две различни схващания. Авторът може да се определя въз основа на
законите на страната, в която се е стигнало до употреба на произведението (lex loci
protectionis), или въз основа на правото на страната, от която произхожда
произведението. Проблемът възниква най-вече благодарение на европейското
(континенталното) схващане на авторските права, което не допуска възможността за
означаването на юридическо лице за автор. В крайна сметка надделява виждането,
според мен съвсем правилно, че първоначалното (първото) лице, което притежава тези
права, трябва да се определя въз основа на произхода на произведението. Друга
трактовка по моя преценка сериозно заплашва правната сигурност, защото след това
може да се стигне до поставяне под съмнение на отдавна направени правни преноси —
съдът (на основата на собственото местно право) може да реши, че първоначалното
оторизирано лице е някой друг, а оттук на принципа nemo ad alienum plus iuris transferre
potest, quam ipse habet може да се обявят за невалидни всички предходни преноси,
свързани с ползването на авторските права. [...]
I.5.2. Проблемът за защитата на личните авторски права
(moral rights)
Този проблем произтича от различното схващане на индивидуалните авторски права в
континенталната (европейската) и англо-американската (copyright) правна система. В

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Интернет и авторското право

Интернет постепенно става неделима част от нашия живот и освен различните предимства носи със себе си и известни по-големи или по-малки проблеми от юридически характер....
Изпратен от:
galka_malka1307
на 2012-09-26
Добавен в:
Лекции
по Изобретателско, авторско и патентно право
Статистика:
186 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Авторско право. Сродни на авторските права


Системата на интелектуалната собственост се състои от индустриална и художествена собсвеност. Основен международен документ регулиращ правата върху произведенията на литературата, науката и изкуството е Бернската конвенция 1886г.
 

Интернет и авторското право

Материал № 886204, от 26 сеп 2012
Свален: 186 пъти
Прегледан: 206 пъти
Предмет: Изобретателско, авторско и патентно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,322
Брой символи: 20,360

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интернет и авторското право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала