Големина на текста:
Интернет­регресиятаНегативни ефекти на виртуалното пространство
поведение без задръжкивербално насилие и киберсекс.
В последните години се наблюдава увеличение на броя хора с достъп и 
използващи ИнтернетДецата и младежите са една от най­бързо растящите 
групи от интернет потребителиМладите потребители не питат – те просто 
знаят всичко за желания продукт или услугаВ наши дни е нормално да се 
види 5 годишно детеразглеждащо интернет странициа очакванията саче 
тази тенденция ще продължиПроблемът за детската интернет виктимизация 
и нейната превенция се очертават като основна неонходимост в процеса на 
изграждане на информационното обществоИзключително важно е 
родителитеизпълнителната и законодателната властпрокурорите и 
службите оказващи подкрепа на жертвите да знаят колкото се може повече за 
интернет престъпленията срещу децаза да могат да действат адекватно и да 
предпазят децата от интернет виктимизация и измами.
Най­често срещаната опасност за децата в новото дигитално комуникационно 
пространство е тнаркибернасилиеТова е форма на  насилие чрез 
изображения или звуцидостигащо до жертвата чрез интернет или мобилните 
телефони Много  често  кибернасилието  прелива  в  реално  насилие Такива 
случаи в България вече имаИма ги и в Европаи в Австралияи в Америка
Съпоставимост  на  разпространението   на   кибернасилието   в   различните 
общества е невъзможна на този етаппоради липса на масиви от достоверни и 
представителни данниВсе пак явлението е новоа също и изследването му
Кибернасилието – навсякъде и по всяко време
Най­популярните форми на кибер­тормоз сапускане на клюки в социалните 
мрежиобидни обажданиязаплашителни СМС­и както и разпространяването 
на фалшиви или неприлични снимкиПопулярността на социалните мрежи 
става все по­голямаВсеки четвърти младеж е активен потребител на 
социална мрежа като например facebook.com, Атол.бг или Flirt4e.com. Но малко 
от подрастващите мислят за сигурността на даннитекоито публикуват.
До  скоро  за потенциални   жертви се  смятаха  предимно  младежи,  които  се 
различават от мнозинството или  не са достатъчно  популярни сред 
съучениците сиТова отдавна не отговаря на истинатаНикoй не е защитен 
срещу  така  наречения  Cyberbullying.   Дори  скарването  с  някой  приятел  или 
раздялата   с   гаджето   могат   да   доведат   до   неприятна   ситуация   в   кибер­
пространството.   Важно   е   да   не   се   дават   поводи   за   тормоз.   На   всички   е 
известноче в пубертета външният вид е от огромно значение и често става 
тема на разговориНасилието в интернет се различава от досега познатите 
форми   на   тормоз.   Cyberbullying   се   случва   навсякъде   и   по   всяко   време,   а 
публиката е голяма и неуправляемаОсвен това информациите в интернет­
пространството се запазват за дълго време и са достъпни за всекиго.
Решениетосамоувереност и пак самоувереност
За  повечето  подрастващи  не  е никак  лесно  да  признаят,  че  са  жертви  на 
интернет­тормозФакт е същоче голяма част от родителите не знаят какво е 
кибер­тормоз и как да се справят с негоУНИЦЕФ дава съвети на родителите 
как да предпазят детето систанало жертва на кибер­насилиеПървата мярка 
е оказване на помощ за преодоляване на срамежливосттакоето пък от своя 
страна повишава самочувствиетоЗащото човеккойто излъчва 
самоувереностмного по­трудно става жертва на психо­тормоз.
В България и в други съседни страникоито не използват латинската 
азбука,   застрашително   пред   децата   се   изправя   и   друга   немаловажна 
опасност.   Съществува  риск  децата  да   забравят  родния  си  език  под 
ежедневното пресиращо въздействие на българскитегръцките думи 
изписвани с латински буквина замяната на българскиягръцкия графичен 
дизайн   на   текста   със   западно   европейски   и   американски.   Фактите   вече 
започват  да  говорят  – нивото  на  грамотност  – четене  и  писане  –  на 
българските   деца   пада.   Защо?   В   Гърция   това   странно   писане   вече   се   е 
превърнало в езиквсе още неофициаленно има име Greeklish – съчетание на 
Greek и English. 
И   още   множество   рискове.   Загубата   на   усещането   за   време     в   интернет 
всичко се случва бързотриумфът на индивидуалността – в интернет всеки 
сам  конструира  пространството  си  и  статуса  си  без  санкцията  на  другите
фалша на приятелството – във Фейсбук имаш 500 приятелиилюзорността на 
любовта... Мрежата отучва децата от основни човешки добродетели и ако те 
не са подготвени и узрели да влязат в нея на нивотона което могат да я 
овладяват
Последици от насилието в интернет:
Учени   са   доказали връзката   между   жестокостите,   които   са   способни   да 
извършват децатаи  безконтролното насилие в интернетЕкип от центъра 
"Интернет решения за децае анкетирал близо 1600 деца на възраст от 10 до 
15  години,  за   да  установи  връзката   между  насилието  в  информационните 
канали и  проявленията на  жестокост у  подрастващитеРезултатите от 
проучването сочатче детската агресия е провокирана от демонстрацията на 
насилие в интернет и други медийни канали.
Около 38% от  анкетираните  са посещавали поне  един  интернет сайт  с 
демонстрация на  жестокостСамо 5% от тях обаче осъзнаватче през 
последната   година   са  проявили  агресия   към   околните Вероятността  за 
жестоко  поведение  нараства  рязко  до  50%  при  анализ  на  аудиторията  на 
отделни  сайтове Деца посетили сайтове,  в  които  жестокото  съдържание 
отразява   реални   ситуациипроявяват   пет   пъти   повече   агресия   от   своите 
връстници, е   шокиращият   извод   от   проучването.   Като   влияние,   интернет 
превъзхожда   телевизията,  музиката видеоигрите и   кинототвърдят 
изследователите.   Учените  все  пак разглеждат  и   тезата, че  не   интернет 
провокира агресия у децатаа склонните към жестокост малчугани търсят 
подходящото съдържание в мрежата.
Друг   важен   проблем,   който   се   поставя   от    Националния   център   за 
безопасен Интернет,  като стоящ на дневен ред в Българияе че от страна на 
съда и следствието не се прилагат съществуващите текстове от Наказателния 
кодекс (чл.155аал. 1,2 и чл. 155б от НКотносно подмамването на деца през 
интернет с цел сексуална злоупотреба и блудство и въвличането на малолетни 
в участиенаблюдаване на действителнивиртуални и симулирани сексуални 
действият.наргруминг (grooming).
Същевременно   се   посочва,   че   някои   данни   на   EU   Kids   Online   за   онлайн­
тормоза   по   страни   показват   подрастващите   в   България   като   поставени   в 
сравнително благоприятна  цялостна  среда  – както  офлайн така и  онлайн
Например при съпоставянето на отговорите на  децата на два въпроса (дали 
са били подложени през последните 12 месеца на обидно и лошо отношение от 
някого – първо въпросът е поставен изобщоа след това е поискан отговор и 
така – „а да се е случвало това по Интернет?”) данните на EU Kids Online 2010 
показватче най­тормозени (както като цялотака и в по­тесен смисъл – само 
онлайнса били децата в Естония (съответно 44% изобщои 14% онлайни 
Румъния  (42%  и  14%),  докато   за  България  данните  са  21%   изобщо и  5% 
онлайн
Може да се твърдиче към момента за децата в България е характерно едно 
като   цяло   по­скоро   ниско­рисково   поведение   онлайн   (в   сравнение   с   много 
други   страни).  Защото,   ако   беше   налице   едно   като   цяло   високо­рисково 
онлайн поведениефактът на широко разпространена (при 43% от децата у 
нас) „прекомерна“ употреба на Интернет (установена в изследването EU Kids 
Online 2010) неминуемо щеше да доведе при българските деца до един доста 
по­голям   процент   (от   сегашните   10%   по   EU   Kids   Online   2010)   видяли   или 
преживяли   нещо   обезпокоително   онлайнВажни   данни   за   съотношенията 
между ползването на Интернет от подрастващитетяхната семейна среда и 
училищетосе съдържат в   проучване на изследователя Sook­Jung  Lee 
(Университета   в   Тексас),   който   използва   за   своето   изследване   данни   от 
мащабно проучване на развитието на децата в САЩ (Panel Study of Income 
Dynamics   Child   Development   Supplement).  Извадката   на   Sook­Jung  Lee   се 
състои от 1312 подрастващи в САЩ на възраст между  12 и 18 г
Данните на Sook­Jung Lee показватче ако търсим потвърждение на 
хипотезата за „изместващата” роля на Интернет­общуването на подрастващите 
по отношение на "друготообщуванеще го намерим – но само най­общо при 
общуването подрастващи­родителиПри общуването  на подрастващите не с 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Интернет-регресията. Негативни ефекти на виртуалното пространство, поведение без задръжки, вербално насилие и киберсекс.

В курсовата работа са засегнати основни въпроси за най-често срещаната опасност за децата в новото дигитално комуникационно пространство - кибернасилието....
Изпратен от:
ina_dimitrova_yahoo_com
на 2012-09-25
Добавен в:
Курсови работи
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
103 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Интернет търсачки, web класиране и индексиране


Интернет търсачките използват роботи (crawlers) /специализирани програми/, които индексират /търсят и събират информация/ в интернет, сайт след сайт, страница по страница.
 

История на Интернет


Всичко започва през 1969г. с проект на Министерството на отбраната на САЩ – мрежата ARP Anet. В началото това е просто експеримент за предаване на секретна информация.
 

Употреба на Интернет


Преди повече от 20 години Интернет беше създаден, за да осигури на университетите, правителствените агенции и други изследователски институции в САЩ, начин да обменят файлове и информация.
 

Глобална мрежа Internet

16 мар 2008
·
395
·
4
·
307
·
173

През 1967 г. министерството на отбраната на САЩ представя проект наречен ARPANET, чиито основна цел била да се разработи мрежа, която: да работи с различен хардуер; да свързва както отделните компютри така, и компютърни мрежи;...
 

Защитени ли сме в интернет


Наред с големия брой вируси в интернет страниците се крие и друг вреден софтуер- spyware, adware, malware, toolbars, pop-ups и други.
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Интернет-регресията. Негативни ефекти на виртуалното пространство, поведение без задръжки, вербално насилие и киберсекс.

Материал № 885987, от 25 сеп 2012
Свален: 103 пъти
Прегледан: 139 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,861
Брой символи: 23,078

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интернет-регресията. Негативни ефекти на виртуа ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
267

виж още преподаватели...
Последно видяха материала