Големина на текста:
УТВЪРДИЛ,
ДИРЕКТОР
/име, фамилия/
ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
На
УЧЕБНА 2011/2012 г.
І. Идентифициране и основна информация:
1
2.Дата на раждане: Място на раждане: Възраст:. ЕГН:
3.Медицински документи, издадени от съответния лекар – специалист, (приложение)
4.Данни за родителите/настойниците/, попечителите или за директора на
специализираната институция за деца
Трите имена на майката: Месторабота:
……………………………………………………………………….
Телефони за връзка:
0876099078……………………………………………………………..
Трите имена на бащата: Адрес:
Месторабота: ……………………………………………………………………….
Телефони за връзка: ………………………………………………………………..
Име, презиме и фамилия на настойника/попечителя/директора на
специализираната институция за деца:……………………………………………………
Адрес:……………………………………………………………………………….
Месторабота:………………………………………………………………………..
Телефони за връзка:………………………………………………………………..
Начало на етапа: 15.09.2011 г. Край на етапа: 15.06.2012 г.
ІІ. Резултати от оценяването на настоящото равнище на ученика от екипа.
1.Оценка на здравословното състояние на ученика:
ЛУИ
2. Оценка на психичните процеси и на равнището на интелектуалното развитие:
Памет: Уф=51% по Лурия, средно ниво на развитие на паметта с леко снижение
след един час. Неустойчиво внимание, затруднения при концентрация и превключване.
Ниска степен на развитие на логическото мислене. IQ – 65 по Векслер – лека умствена
изостаналост.
3.Оценка на характеровите, поведенческите прояви и самооценката:
Детето е много притеснително. Ниско ниво на самооценка.
4.Оценка на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения:
Речта е овладяна на ниво просто изречение. Няма груби пропуски в
звукопроизношението. Четивна техника се нуждае от усъвършенстване.
Комуникативна функция на езика незадоволителна.
5. Оценка на знанията, уменията и компетенциите:
Четивната и техника все още търпи развитие. Преписва от ръкописен текст
думи и изречения. При писане под диктовка пише бавно, думите се диктуват на
срички, не е достатъчно уверена, търси подкрепа. Затруднява сe при преразказване на
текст.
С желание работи в часовете по математика. Познава, назовава и изписва
цифрите на числата до 20. Умее да брои в прав ред. Определя мястото на числата в
числовата редица. Прави връзка между определено количество и числовата му
стойност. С помощ извършва аритметичните действия събиране и изваждане до 20,
като си служи с нагледна опора.
6. Оценка на знанията, уменията и компетенциите /в съответствие с ДОИ/:
Знанията, уменията и компетенциите на ученичката не съответстват на ДОИ за
съответния клас.
7. Оценка на областите, в които ученика се представя най-добре:
Работи с желание във всички учебни дейности, но среща затруднения. Нуждае се
от индивидуална работа.
8. Оценка на интересите на ученика:
Проявява интерес към рисуване, музика и танци.
9. Оценка на социалната среда – семейството, групата, класа, обществената
среда:
Добри семейни социално-битови условия Работи с желание в група, не е конфликтна.
ІІІ. Критерии за оценка на обучението и развитието на ученика.
1. Когнитивното развитие на ученика:
Възприятия Практика по обща и експериментална психология
Представи Въпросник на Д. Маркс
Внимание Таблица на Шулте
Паметови операцииЛурия
Мисловни операцииВекслер
Формиране на понятияСвободен асоциативен експеримент
ВъображениеГудинъф
2. Развитие на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения на
ученика: експресивна и импресивна реч, писмена реч, умения за четене
Логопедично обследване, беседа, наблюдение.
3. Усвоени знания и придобити умения и компетенции на детето/ученика:
Педагогическа беседа и наблюдение.
4. Емоционално състояние и поведение на ученика: Наблюдение.
IV. Потенциални способности и потребности на ученика
потенциални способностипотребности
Да доразвие фонематичния слух.
Осъзнаване и разбиране на звуковия
състав на думата за целите на
правилното произношение. Практически
умения и богато онагледяване.
Да се научи да диференцира звуковете в
думата и звуков анализ.
Правилно произношение и записване на
думите. Чрез разнообразни упражнения и
задачи самостоятелно да използва и
разграничава езиковите единици.
Да усъвършенства пространствената
ориентация при писане.
Да подобри и коригира
пространствената ориентация и
краснопис. Да извършва самостоятелен
препис.
Да затвърди знанията си за числата до
20.
Автоматизиране на знанията за
числата до 20 и уменията да извършва
сметни операции с тях.
Да усвои знания за числата до 100 и
формиране на умения за решаване на
задачи със + и – с преминаване и заемане.
Занимателни и разнообразни задачи и
богато онагледяване с цел
автоматизиране алгоритъма за събиране
и изваждане.
Да бъде самостоятелна и да довежда
започнатото до край.
Да се справя самостоятелно с
поставените задачи.
Да усъвършенства фината моторика.Да изписва правилно графемите на
звуковете и числата.
Да изпълнява точно задачи, свързани с
очертаване, оцветяване, изрязване и др.
V. Основни цели и задачи на обучението и развитието, свързани с
възможностите и потребностите на ученика и съобразени с вида и степента на
увреждането или нарушението
целизадачи
Развитие на фонематичния слух.
Възприемане и възпроизвеждане на устна
реч.
Диференциране на отделните звукове и
правилното им произношение.
Обогатяване на речниковия запас и да
използва новите думи в ежедневието –
формиране на комуникативно речеви
умения.
Запознаване, онагледяване и
разграничаване на нови думи. Правилно
използване на новите думи в
ежедневието.
Да прави звуков анализ. Да посочва мястото на даден звук в
думата.
Развитие и усъвършенстване на
четивната техника.
Работа със сричка, дума, изречение,
текст.
Да разбира смисъла на прочетеното.
Подобряване на писането и писането
под диктовка.
Да се формират умения за писане на
думи и изречения без пропускане и
заменяне.
Развитие на експресивната и писмена
реч.
Формиране на умения за самостоятелно
съставяне и записване на изречение
/текст/.
Да развие пространствената си
ориентация и подобри краснописа си.
Да пише красиво и точно. Да спазва
редове и колони.
Формиране на понятия за числата. Да
брои в прав и обратен ред.
Формиране на практически умения за
подреждане на естествените числа.
Четене и записване. Сравняване.
Формиране на умения за решаване на
задачи със „+” и „ - ” с преминаване и
заемане до 100.
Усвояване на знания и умения за
математическите операции.
Да усвои табличното умножение и
деление.
Да разбира смисъла на умножение и
деление.
Да знае връзката между умножението и
делението.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 май 2021 в 21:06 потребител
05 май 2021 в 20:33 в момента не учи на 34 години
02 май 2021 в 19:04 студент на 37 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет по транспорта, специалност - Транспортна техника и технологии, випуск 2020
25 апр 2021 в 15:42 родител
23 апр 2021 в 19:22 студент на 25 години
20 апр 2021 в 13:52 в момента не учи на 59 години от София
19 апр 2021 в 10:58 учител
18 апр 2021 в 22:44 потребител
11 апр 2021 в 14:31 студент на 32 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2021
03 апр 2021 в 04:03 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Дислексия

11 мар 2010
·
521
·
13
·
1,956
·
653
·
1

Индивиди със специфични нарушения на способността за учене е имало във всички времена, във всички социални нива и раси. Психолози, медици и педагози, както и родители на такива деца продължават усилията си да проникнат в природата на специфичните...
 

Интегрираното обучение на ДСОП в днешно време


В тази дипломна работа е наблегнато на интегрираното обучение през последните години, и дали в момента се работи за интеграцията на тези деца...
 

Индивидуална учебна програма (ИУП)

14 май 2010
·
202
·
5
·
1,234
·
433

Тема за държавен изпит по специална педагогика-заглавие- индивидуална учебна програма...
 

Обект на специалната педагогика

15 фев 2016
·
34
·
7
·
1,605
·
70

Това е една от задачите за изпит при проф. Анелия Гърбачева, дисциплина - Специална педагогика...
 

Функции на регионалните центрове. Законова уредба


Приобщаване. Това означава не детето да се нагажда към системата, да се шлифова, за да е "удобно", "правилно", "нормално", а да се приема всяко различно дете...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
2
1 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Индивидуална образователна програма на дете със СОП

Материал № 885951, от 25 сеп 2012
Свален: 1,293 пъти
Прегледан: 1,723 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Формуляр
Брой страници: 7
Брой думи: 1,423
Брой символи: 9,483

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Индивидуална образователна програма на дете със ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
31

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
157

виж още преподаватели...
Последно видяха материала