Големина на текста:
Формиране на комуникативно речеви умения у учениците в I – IV
клас
Актуалната философия за обучение с център детето намира закономерна
проекция в условията на културно-образователната област “Български език и
литература” в етапа I – IV клас. Посоката на промяната синтезирано може да се
изрази така: от езика, изучаван от ученика; към ученика, изучаващ езика.
Това означава родноезиковото образование да е структурирано и организирано
така, че да отговаря на интересите и потребностите на 7-11-годишните; да им
дава не абстрактни езикови знания, а - знания и умения, чрез които да ги
подготвя за решаването на реални задачи от живота. Като илюстрация ще
посоча само няколко примера от учебното съдържание по български език за II
клас – “Речници. Правописен речник”; “Правопис на гласните звукове”;
“Правопис на съгласните звукове”; “Изговор и правопис на глаголите”;
“Правописни правила при общуване”; “Писмо”; “Съобщение”; “Покана”;
“Думи за учтивост при общуване” и т.н.
Става ясно, че съвременното обучение по български език и литература е
обучение от комуникативен тип, т.е. обучение, подготвящо децата за успешно
общуване чрез родните език и литература в разнообразни ситуации от живота.
Стратегическа негова цел е формирането на достъпни за възрастта и
стойностни за речевата практика на малките ученици комуникативно
речеви умения.
I. Същност на комуникативно речевите умения. Учебна речева
ситуация
Комуникативно речевите умения са пряко свързани с автентичната речева
практика на носителите на езика, с психолингвистичния модел на пораждането
на речта и етапите на текстообразуването и текстовъзприемането. Те са в
служба на "живото" общуване на малките ученици и съдействат за
ефективността му.
Сериозен принос за диференциране на комуникативноречевите умения в
условията на родноезиковото обучение в І - ІV клас има Ст. Вълкова (вж.:
Вълкова 1996). Става дума за богат и сложен репертоар от умения, съобразени с
фазите на пораждане и протичане на речевата дейност, с формата на речта
(устна или писмена), с тактиката на взаимодействие (диалог или монолог), с
характера на речевата дейност (репродуктивна или продуктивна). А именно,
умения за:
1. Ориентиране в ситуация на общуване и "долавяне" на
комуникативната задача.
2. Умения за подготвяне на речевата изява.
3. Умения за реализиране на речевата дейност в устна форма.
4. Умения за участие в комуникативния акт "слушам":
умения за участие в ролята на слушател при диалог;
умения за участие в ролята на слушател при монолог.
5. Умения за реализация на речевата изява в писмена форма.
6. Умения за редактиране на собствен и чужд текст (вж.: Вълкова 1996, с.
60 - 63).
КОМУНИКАТИВНО РЕЧЕВИ УМЕНИЯ
Умения за ориентиране в ситуацията на общуване и долавяне на
комуникативната задача
Умения за планиране (подготвяне) на речевата изява в съответствие
с конкретни цели и условия на общуване
Умения за реализиране на речевата проява адекватно на определени
цели и условия на общуване - в устна и писмена, в диалогична и
монологична форма на речта и т. н.
Умения за редактиране на собствен и чужд текст предвид конкретни
цели и условия на общуване
Първото основно умение, задължително необходимо за постигане на
целесъобразно текстосъздаване, е умението за ориентиране в конкретната
речева ситуация.
По-конкретно това означава:
диференциране на участниците в общуването и разбиране на
характера на отношенията между тях;
ориентиране в ситуативния контекст (дейностен контекст, сцена и
време на комуникацията) и в инструментариума на комуникацията
(канали и кодове за свръзка);
определяне на темата и "чувстване" на комуникативната интенция.
Ориентирането в условията на речевата ситуация предопределя не само
смисловата страна на езиковия продукт, но и неговата форма (устна, писмена),
обема му, стилно-езиковата форма. "Ако не бъдат отчетени в пълнота условията
на общуване, при планирането на изказването ще се получи неправилен избор
на съдържание, стил или тип текст. Тези грешки са съществени и те от своя
страна предизвикват нови - в изпълнителската част. Подборът на езиковите
средства няма да е подходящ, за да реализира комуникативните цели на
конкретния речев акт. Потребност от контрол ще възникне, само ако
създаващият изказването може да оцени ответната реакция на адресата си и да
открие противоречие между своята комуникативна цел и резултата от речевата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2020 в 14:55 ученичка на 13 години от София - 133 СОУ "А. С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици, випуск 2026
30 юли 2020 в 17:52 учител на 34 години от Пазарджик - СОУ "Д-р Петър Берон", випуск 2020
30 юли 2020 в 14:57 учител на 53 години
21 юли 2020 в 17:07 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2021
21 юли 2020 в 15:38 студентка на 40 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2016
04 юли 2020 в 14:16 ученик на 15 години от София - ЧСОУ "Евроучилище Ровел", випуск 2024
02 юли 2020 в 18:32 студент на 27 години от София
26 юни 2020 в 09:33 ученичка на 24 години от Перник - Пето СОУ "П. Р. Славейков", випуск 2015
15 юни 2020 в 12:33 ученик на 29 години
02 юни 2020 в 16:33 ученик на 22 години от Павликени - ПГАТ "Цанко Церковски", випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
106
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
130
1
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Обучение по български език

Материал № 885386, от 24 сеп 2012
Свален: 358 пъти
Прегледан: 670 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Урок
Брой страници: 22
Брой думи: 5,715
Брой символи: 37,232

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обучение по български език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала