Големина на текста:
Химико-технологичен металургичен
университет- гр. София
ДИПЛОМНА
ДИПЛОМНА
РАБОТА
РАБОТА
ТЕМА:
Данък върху добавената стойност-
същност и счетоводно отчитане
Дипломант: Научен ръководител:
инж. Силвия Миленкова проф.
Специалност: “Финансов мениджмънт”
Фак. №
Увод
От 1 април 1994 г. в България се въвежда Данък върху добавената стойност
/ДДС/. Това е косвен данък върху потреблението, аналогичен на прилаганите в много
западноевропейски страни. Принципът на нетно облагане не е напълно нов. Той е
развит от Карл Фр.фои Сименс през 1919 г. под наименованието "облагороден данък
върху оборота". В последните години съществува тенденция за въвеждането на единни
данъчни размери, но не всички страни прилагат нулева тарифа за освобождаване от
облагане на определен кръг от стоки.
Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е основният данък на пазарните
икономики. Със своята неутралност,многофазност и еднократност той създава
равностойни данъчни условия за всички участници във възпроизводствения процес. С
това той съдейства за разгръщане на конкуренцията и за повишаване на ефективността
на общественото производство. Увеличаването на относителния дял на данъка в
бюджетните постъпления позволява да се намалят ставките на данъците върху
печалбата, което стимулира инвестициите, обществената активност и заетост.
В страните с развити пазарни икономики постъпленията в бюджетите от данъка
се движат от 30 до 60% от общите данъчни постъпления. У нас тази година данъкът
трябва да осигури близо половината от бюджетните данъчни постъпления. Това
определя неговата фискална значимост и по-голямо внимание. Този факт се определя и
от обстоятелството, че данъкът върху корпоративното подоходно облагане осигурява
по-малко от 10% от данъчните бюджетни постъпления.
Данъкът върху добавената стойност се характеризира с неутралност и
еднократност. В същото време той създава равностойни условия при данъчното
облагане на всички участници в стопанският живот. Характерна особеност при
прилагането на ДДС е разделянето на данъчно задълженото лице от действителният
платец на данъка. Тази особеност го определя като косвен данък и е причина за
особеностите в счетоводното му отчитане.
Правилата за счетоводна отчетност, свързани с прилагането на ЗДДС са от
съществено значение, поради това че са в основата на определянето на дължимите
суми, които регистрираните лица внасят в държавният бюджет или да им бъде
възстановен данъчен кредит. Важно място в системата за прилагане на данъчното
облагане има и данъчният контрол. Неговата важност се определя и поради
възможността чрез привилегиите, които предлага ЗДДС, да бъдат усвоени значителни
суми, без да е на лице основание за това.
Във връзка със споменатите особености на системата за облагане с ДДС е
разработена настоящата дипломна работа. С нея се цели да бъдат определени
същността и особеностите на ДДС, да бъдат определени субектите на облагането и
метода за определянето на данъчната основа за целите на ДДС.
Цел на настоящата разработка е да бъде очертана и ролята на данъчният контрол при
прилагането на ДДС. Също така ще бъде показана системата за счетоводното отчитане
на разчетите, които възникват във връзка с начисляването, плащането или приспадането
на този вид данък.
Глава 2
Същност и характерни особености на данъка върху добавената
стойност и нормативна база
Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък, еднотипен с ДДС
възприет и функциониращ в страните от ЕО. Правната регламентация на данъка е
уредена със закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за
приложение на ЗДДС.
Данъкът върху добавената стойност се въвежда на мястото на досега
съществуващия данък върху оборота (ДО), както ДО, така също и ДДС е косвен данък.
Чрез цените на стоките и услугите той се плаща от потребителите, или по-точно
данъчната тежест се носи от потребителите, а внасянето на данъка се извършва от
регистрираните по ЗДДС лица и фирми. ДДС е данък, който е пропорционален на
добавената стойност, създадена от конкретната стопанска дейност. Добавената стойност
обаче не е източник за плащане на данък. Техниката на данъка е такава, че при всички
случаи неговият обем, неговата сума, която се внася в бюджета, е пропорционална на
добавената стойност съобразно размера на възприетата данъчна ставка. Това поставя
стопанските субекти в равноправни икономически условия, което е важна предпоставка
за разгръщане на стопанската инициатива и на конкуренцията.
Известни са три модела на ДДС, а именно :
1.ДДС, изчисляван върху добавената стойност или върху стойността на БВП;
2.ДДС, базиран върху нетния вътрешен продукт;
3.ДДС, който има за основа националния доход.
Като се имат предвид трите модела на ДДС могат да се формулират основните различия
от ДО :
1.Не еднакви облагаеми основи на двата данъка. С ДО се облага брутния
оборот, със ДДС се облага нетния оборот. От облагаемата основа се изключват
материални разходи т.н. предварителни обороти или стойността на миналия
труд.
2.Отмененият ДО облагаше брутният оборот само веднъж, т.е. той е
еднофазен брутен данък върху оборота. ДДС облага нетния оборот или
новосъздадената стойност във всички фази на възпроизводствения процес, т.е.
той е многофазен.
Характерна особеност на ДДС е че той се плаща от всички стопански субекти
при всички продажби на стоки и услуги. Универсалността на данъка създава за
всички стопански субекти еднаква структурна ценова база, еднакви ценови условия,
което е гаранция за техните еднакви финансови и конкурентни възможности. За всички
стопански субекти сумата на внасяния в бюджета ДДС е равна на създадената от тях
добавена стойност умножена с прилаганата данъчна ставка.
Нормативна уредба на прилагането на ДДС

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Данък върху добавената стойност- същност и счетоводно отчитане

От 1 април 1994 г. в българия се въвежда данък върху добавената стойност (ДДС). Това е косвен данък върху потреблението, аналогичен на прилаганите в много западноевропейски страни...
Изпратен от:
Silvia
на 2012-09-23
Добавен в:
Дипломни работи
по Данъчен контрол
Статистика:
367 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
моля спешно! трябват ми няколко изречения!
добавена от pinusnigra 24.02.2015
1
12
Подобни материали
 

Данъчно облагане

14 юни 2011
·
187
·
2
·
1,341
·
357

Данъчно облагане. При този метод необходимите на държавата ресурси се набавят като част от ресурсите на частния сектор (на база на регламентирани законови процедури) принудително се прехвърлят в държавния сектор ...
 

Данък върху недвижимите имоти

13 апр 2012
·
71
·
10
·
343
·
103

Този данък се отнася към преките имуществени данъци, които са приходи на местната власт – на общинския бюджет. Регламентиран е в Закона за местните данъци и такси....
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по данъчна политика за студенти
изходен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчен контрол и финанси.
(Труден)
24
5
1
10 мин
05.09.2014
Тест по Данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
6 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Данък върху добавената стойност- същност и счетоводно отчитане

Материал № 885311, от 23 сеп 2012
Свален: 367 пъти
Прегледан: 459 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 56
Брой думи: 18,211
Брой символи: 105,460

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данък върху добавената стойност- същност и счет ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала