Големина на текста:
ДОКТРИНИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Лектор: проф. дин Огняна Хрисимова
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА “ДОКТРИНИ И ПОЛИТИКИ ЗА
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”
Учебната дисциплина “Доктрини и политики за правата на човека е избираема.
В качеството си на такъв, курсът дава възможност на студентите да се запознаят с
основополагащи тези относно правата и свободите на човека/гражданина; да навлязат
в една от най-интересните материи, чието познание формира качества и капацитет за
изграждане на пълноценно гражданско общество.
Целите на лекционния курс са:
- изграждане на умения за самостоятелна работа и анализ на основополагащи
документи на ООН и на европейските организации по ПЧ
- изграждане на умения за експресен анализ на съвременни примери от практиките по
ПЧ
- изграждане на умения за политологичен и сравнително-съпоставителен анализ на
световната, европейските, балканските и българската практики по отношение на
спазване на основните права и свободи на човека
Задачите на курса са:
- добиване на познания по изработване на доктрините относно закрилата на
основните права и свободи на човека (ОПСЧ) на глобалните, континенталните и
регионалните организации и структури през различните исторически периоди, с
акцент върху ХХ- ХХІ в.
- добиване на познания относно практиките по спазването на правата на гражданите
и техните основни свободи, с акцент върху европейските организации в ХХ- ХХІ в. и
по - специално българската практика
Материята е разгледана в два основни проблемно-хронологични потока:
І. Доктрини и политики за ПЧ в периода до Втората световна война .
Тук са застъпени няколко тематични кръга:
за историческото развитие на идеята за ПЧ до Великата френска
буржоазна революция
поява и същност на първата световна доктрина по ПЧ в рамките на
първата световна организация – Общество на народите (ОН)
европейската и балканската практики по спазване на правата и свободите
на поданиците в периода между двете световни войни на ХХ в.
ІІ. Доктрини и политики за ПЧ в периода след Втората световна война.
Тук са застъпени следните тематични кръга:
доктрина на световната организация (ООН) по закрилата на ПЧ
европейска доктрина по ПЧ: дейността на Съвета на Европа, на
Европейския съюз, на Съвещанието (Организацията) за сигурност и
сътрудничество в Европа по посочения проблем
практики в европейските страни по права и основни свободи на
човека/ гражданина (ПОСЧ)
специфики на националните практики в Югоизточна Европа
българската национална практика по закрилата на ПОСЧ
повратът в Източния блок след 1990 г. и синхронизиране на
европейската и регионалната (балканската) нормативна база и практика по
закрилата на ПОСЧ
ІІІ. Проблемът “националномалцинствени права” и мястото им в световната и
европейската доктрини и практики по правата на човека/ гражданина
От така поставените цели и задачи е видно сериозното значение, което се предава на
проблема и мястото на този лекционен курс в рамките на социалните и политическите
науки. Нещо повече, запознаването с горепосочените теми има не само образователно,
но и важно практическо значение, дотолкова, доколкото заедно с професионалните
умения възпитава и определен тип гражданско поведение и предлага модели за
социални практики.
ОСНОВНИ ТЕМИ
ТЕМА І Права и свободи на личността: същност на свободата, права и
задължения, свобода и правова държава
Системата на взаимоотношения в дадено общество определя пределите и рамките
на свободата на отделния индивид в социума.Подобна система се изработва и въвежда
в практиката на всяко човешко формирование и тя зависи от някои основни фактора.
Първият от тях е вътрешния и е пряко зависим от нивото (степента) на развитие на
дадено общество. А това означава: ниво на развитие на икономическите и
политическите параметри /икономически взаимоотношения, ниво на развитие на
партийно - политическата система и др., на обществените взаимоотношения, на
гражданската и социалната култура, както и от някои особености на националния
характер, (т.е. специфики на народопсихологията ).
Вторият фактор е външния и той се определя от: мястото и значението на дадено
общество (държава) в геополитическата структура на определен регион, континент,
мястото му в глобалната политическа палитра, въздействието на световните
международни отношения върху развитието на дадено общество и т.н. Видно е, че има
тясна и неразривна връзка между споменатите два основни фактора. В различни
периоди от развитието на човешко общество надделява един от тези фактори и това
предопределя трансформациите в обществото по отношение на спазване или
елиминиране на основните права на човека (гражданина).
Съвременното тълкуване на правата на човека се опира на богатия опит на
човечеството от предишните векове. Представата за правата е в тясна връзка както с
историческата приемственост,така и с предшестващото виждане и разбиране за човека
като основен двигател и участник в обществения и социалния живот. Историческият
анализ на ролята на индивида (личността, човека, гражданина) в събитията осмисля
философската и правната категория "права и свободи на личността" като социално-
историческо явление.
Както от историческа, така и от теоретична гледна точка, всяка наложила се
правна система включва в себе си определено схващане за човека като субект на
правото, както и съответна представа за неговите права и задължения, свободи и
ограничения. В този смисъл историята на човечеството и на правните учения и норми
е едновременно с това и история на формиране и развитие на правата на човека от
далечните, примитивно ограничени норми, до съвременните разгърнати инициативи, в
основата на които стои неприкосновената и свещена свободна личност.
Историята на правата на човека е и история на прогресивното осъзнаване и
утвърждаване на човешките способности в рамките на определен вид обществени
отношения, на обогатяването и разпространението на принципа на правното
равенство. Еволюцията на обществото е доказателство за това, че то не може да
реализира своите цели, без да са осигурени в необходима и достатъчна степен правата
и свободите на личността.
Естествен е интереса към спецификата на термините - символи "ПРАВА" и
"СВОБОДИ". Често те се употребяват в общественото пространство като синоними.
Съдържанието на горните понятия е застъпено в член четвърти на Декларацията за
правата на човека и гражданина от 1789 г., която се приема за основополагащ
документ в теорията на съвременната демокрация. Там е казано: "Свободата означава
да се върши това, което не е във вреда на другите…". Според уважавания български
учен Ст. Беламезов подобна формулировка дава основание да се гледа на правата като
на свободи и на свободите като на права.
В необятното пространство от концепции относно двете категории, убедително
звучи схващането, че "правата съставляват правните рамки на възможността за
проява на човешката воля, а свободата е субективната проява на
правнонормираното човешкото поведение." Многовековните философски и други
теоретични съждения относно същността на свободата са необхватни. Сред

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Права на човека

Учебната дисциплина "Доктрини и политики за правата на човека" е избираема. В качеството си на такъв, курсът дава възможност на студентите да се запознаят с основополагащи тези, относно правата и свободите на човека...
Изпратен от:
Боряна Петрова
на 2012-09-19
Добавен в:
Общи материали
по Човекът и обществото
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Човекът и обществото
Тест по Човекът и обществото
класно тест по Човекът и обществото за Ученици от 3 клас
Примерен тест за 3 клас по "Човекът и обществото". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
9
8
1
1 мин
15.11.2019
Българското Възраждане XVIII - XIX век
междинен тест по Човекът и обществото за Ученици от 4 клас
Тестът е за междинна диагностика по "Човекът и обществото" в 4 клас. Съобразен е с ДОИ за очакваните резултати от обучението по съответната тема. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Много лесен)
16
2
1
3 мин
27.06.2019
» виж всички онлайн тестове по човекът и обществото

Права на човека

Материал № 884309, от 19 сеп 2012
Свален: 66 пъти
Прегледан: 122 пъти
Предмет: Човекът и обществото
Тип: Общ материал
Брой страници: 77
Брой думи: 21,020
Брой символи: 128,650

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Права на човека"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евелина Владимирова
преподава по Човекът и обществото
в град София
с опит от  2 години
38

Ралица Василева
преподава по Човекът и обществото
в град Варна
с опит от  26 години
138

виж още преподаватели...
Последно видяха материала