Големина на текста:
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Геолого-географски факултет
Катедра „Социално-икономическа география”
КУРСОВА РАБОТА
на тема:
“Сравнителен анализ на интерпретациите на
природните ресурси и околната среда в
общинските планове за развитие и областните
стратегии за развитие на Северозападния район за
планиране
(на примера на общини Монтана, Видин, Враца, Плевен,
Ловеч)
изготвил: Марина Тодорова Тодорова
магистърска програма:
Регионално развитие и управление
I курс
фак. № 30295
София, 2008 год.
2
1. Въведение
Областната стратегия за развитие се изработва на основание Закона за
регионалното развитие. Областната стратегия е тясно свързана с Регионалния план за
развитие и с Общинските планове за развитие, за които тя е основен ориентир, източник на
идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.
Областната стратегия за развитие определя целите и приоритетите за развитие
на областта, както и действията за тяхното постигане. Тя се разработва в съответствие с
Националната стратегия за регионално развитие и на основата на резултатите постигнати
от действащите Областни планове за развитие /ОбПР/.
Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитието на
общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация. Той се разработва в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие и съдържа конкретна
програма за реализация.
Фиг. 1 Схема на съгласуването между отделните документи
НОПРР Национална оперативна програма за регионално развитие
НПР Национален план за развитие
НСРР Национална стратегия за регионално развитие
ОПР – Общински план за развитие
ОСР Областна стратегия за развитие
РПР Регионален план за развитие
фиг. 2 Необходимо е регламентиране на постоянните информационни потоци между:
Да пиша по този проблем ме провокира недостатъчната координация между
плановите документи на различни равнища. Това е недопустимо предвид методологичните
НПР
НСРР
ОСР
ОПР
РПР
НОПРР
РПР
ОСР
ОПР
3
указания за разработване на този тип нормативни документи и горепосочените схеми за
съгласуваност между тях.
2. Сравнение между областната стратегия за развитие и общинския план
за развитие на Монтана
По отношение анализа на природните ресурси в областната стратегия и
общинския план на Монтана има известни различия, свързани с различния териториален
обхват на двете административно-териториални единици (АТЕ). В областната стратегия
акцент е поставен върху релефа, а в общинския план – върху геоложкия строеж. В
областната стратегия климатичната „характеристика” обхваща две изречения, докато в
общинския план е дадена подробно. Характеристиките на водните ресурси, полезните
изкопаеми и почвите като цяло съвпадат. В областната стратегия анализът на природните
ресурси включва и характеристика на горското богатство на областта, докато в общинския
план същата е част от секторния анализ на стопанството на общината.
По отношение на околната среда и по-конкретно замърсяването на въздуха, в
областната стратегия то е описано много подробно, за разлика от общинския план, където
е по-схематично, но като цяло не се наблюдават сериозни различия. Същото може да се
посочи за анализа на състоянието на водните ресурси за двете АТЕ. В областната
стратегия е отделено място за състоянието и замърсяването на почвите в областта; в
общинския план за развитие липсва такъв текст. Организацията на сметосъбирането и
сметоизвозването, както и характеристиката на различните категории отпадъци са
разгледани много подробно и в двата планови документа. В областната стратегия за
развитие е направена подробна характеристика на защитените територии и биологичното
разнообразие в област Монтана. На територията на община Монтана защитени територии
няма и това обуславя липсата на текст, посветен на тях, в общинския план за развитие. В
същия обаче липсва и анализ на биологичното разнообразие на територията на община
Монтана, което е трудно обяснимо.
Хоризонтът на действие на общинския план за развитие е 2007-2013 г., а на
областната стратегия – 2005-2015 г.
В областната стратегия за развитие на Монтана във връзка с околната среда е
посочено следното:
„Приоритет 2. развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за
развитие и привличане на инвестиции
Специфична цел 2. Изграждане и подобряване на инфраструктурата, свързана с
екологията
Мерки
Въвеждане на съвременни системи за събиране на отпадъци, системи и съоръжения
за обработването им – експлоатация на регионалното депо от всички общини;
въвеждане на разделно събиране и центрове за рециклиране; съвременни системи за
третиране на болнични отпадъци; съоръжения за оползотворяване на органични
отпадъци (добив на биогаз) и др. дейности, свързани с отпадъците;
Изграждане пречиствателни станции за отпадни води в градовете Лом, Берковица и
Вършец;
Изграждане на канализационни системи в населените места с над 2000
еквивалентни жители;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2022 в 20:31 в момента не учи на 43 години
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Сравнителен анализ на природните ресурси в общинските планове

Материал № 883618, от 16 сеп 2012
Свален: 27 пъти
Прегледан: 49 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 4,150
Брой символи: 28,050

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнителен анализ на природните ресурси в общи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала