Големина на текста:
Управление на качеството?: Дейност, свързана с определяне, осигуряване и
повишаване равнището на качеството на продукти през целия процес на тяхното
създаване или на част от него.
Качеството е? :
Качеството е съвкупност от свойства и характеристики на стоките и
услугите, свързани със способността им да задоволяват уговорени или предполагаеми
потребности, в зависимост от тяхното предназначение”
Какво включва процесът на контрол на качеството: дейност, свързана с проверки по
целия процес на формиране на качеството или на част от него, за получаване на
необходимата информация за състоянието на качеството и за наличието на необходимите
предпоставки за неговото осигуряване и повишаване чрез съответно въздействие
Показател за качество е: количествен израз на едно или няколко свойства,
характеризиращи неговото проявление при определени условия на експлоатация или на
потребление
Свойства (определение): обективна даденост, формирана в процеса на образуване и на
производство, проявяваща се при потребление и експлоатация
?прости и сложни
?физични, химични и микробиологични
?съществени и несъществени
?положителни и отрицателни
Сложни свойства:
?екологични свойства
?ергономични свойства
?естетични свойства
Естетични свойства ?: Свързани с емоцията на потребителя
Фактори на TQM
?Разбиране за TQM – включва „Системи по качество”, „Методи”,
„Инструменти”
?Качеството преди всичко
?Качество означава съобразяване с потребностите на клиента
?Всички важни действия в предприятието са включени в екипи
?Партньорства между организационните звена, потребителите,
доставчиците и обучаващите организации
?Постоянно подобрение „kaizen” (цикълът на Деминг)
?Управление с участието на всички
?Съобразяване със социалната система
Кои стандарти влизат в серията за качество
?Основни
?За запитване и анализи
?Продуктови
?Организационни
Управление на качеството - Деминг (какво включва): Непрекъснати подобрения на
качеството на продуктите и услугите чрез намаляване на несигурността и
непостоянството на етапите на дизайна, производството и обслужването след продажба
Какви са японските принципи при управление на качеството? Японският подход
към качеството изисква предлаганото качество да бъде по-добро от това, което
потребителят винаги си е представял.
Цикъл на Деминг е: (PDCA) планиране, изпълнение, проверка, корекция
Цели на одита:
?Да се определи Дали СУК е действаща и ефективна
?Да се определи Степента на съответствие към съответния стандарт
?Да се определи Степента на съответствие към нормативните изисквания
(безопасност, околна среда...)
?Да се задейства сертифицирането
?Когато има съмнения за качеството на продукта
?Когато се извършва основна реорганизация
?Да се определи дали може да се направят подобрения.
Етапи на одита:
?Откриваща среща
?Същински одит
?Подготовка на доклада
?Закриваща среща
Процедура по одитиране (отворен въпрос) Как протича?
?Задължения на одиторите, независимост и правомощия
?Управленска отговорност на одита
?Изисквания за обучение на одиторите и ръководителите на екипи
?Задължения на одитираните, осигуряващите достъп и извършване на
навременни коригиращи действия
?Използване на специалисти
?Методи за планиране, извършване и последващи действия на одити
?Формат на докладите за несъответствия
?Формат на обобщаващите доклади
?Абонати на докладите
?Повдигане на проблемите към ръководството
?Изисквания към записите
HACCP системата? Стъпки към хранителна безопасност?
?1. Създаване на HACCP-екип
?Описание на продукта
?Идентифициране на предполагаемата употреба
?Описание на производствения процес
?5. Утвърждаване на технологичната схема
?Определяне на опасностите. Анализ на опасностите. Определяне на предпазни
мерки
?Определяне на критичните контролни точки
?Определяне на критичните граници за всяка критична контролна точка
?9. Мониторинг на всяка критична контролна точка
?Въвеждане на коригиращи действия
?Въвеждане на процедури за верификация (проверка) на системата
?12. Изграждане на система за съхранение на записите и документацията
НАССР
За какво служи екологичната маркировка
?да се дадат надеждна, точна и неподвеждаща информация за екологичните аспекти на
продукта или услугата
?да удовлетворят потребностите на консуматорите на такива продукти или услуги,
които оказват по-малко отрицателно влияние върху околната среда;
?да стимулират въздействието на пазара върху непрекъснатото подобрение на околната
среда.
Какви са принципите за екологична маркировка?
?Екологичните маркировки и декларации трябва да бъдат точни, проверими,
невъвеждащи в заблуждение и съответстващи на предназначението им.
?Процедурите и изискванията за екологичните маркировки и декларации не
трябва да създават необосновани пречки на международната търговия.
?Екологичните маркировки и декларации трябва да се основават на научна
методология, която да е достатъчна за да удостовери използването на
възпроизводими и точни резултати.
?Информацията, засягаща процедурите, методологията и всеки критерий,
използвани за основа на екологичните маркировки и декларации трябва да
бъдат достъпни за всяка една от заинтересованите страни.
?Разработването на екологичните маркировки и декларации трябва да отчита
всички аспекти, свързани с “жизнения цикъл” на продукта или услугата.
?Екологичните маркировки и декларации не трябва да възпрепятстват
нововъведенията за поддържане или подобряване на екологичните
характеристики.
?В екологичните маркировки и декларации трябва да се включват само тези
административни изисквания или предоставена информация, които са
необходими за оценка на съответствието с използваните критерии и стандарти.
?Процесът на разработка на екологичните маркировки и декларации трябва да
бъде отворен за широки консултации със заинтересованите страни. В рамките
на тези процеси, трябва да бъдат направени подходящи усилия за да се
постигне съгласие (консенсус) на страните.
?Информацията за екологичните аспекти на продуктите или услугите, свързана с
екологичните маркировки и декларации трябва да бъде достъпна за
потребителите и за потенциалните потребители.
Добра производствена практика (GMP - Good Manufacturin Practice) e:
Какво означава за бизнес партньорите, че организацията е сертифицирана?
Какви са ползите за организацията при внедряване на система за управление на
качеството?
?Насърчава организацията да анализира изискванията на клиентите
?Дефинира потребностите на процесите за производство на приемлив продукт
?Контролира и подобрява тези процеси и продукта непрекъснато

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2019 в 19:41 студент на 36 години от София - колеж, випуск 2013
01 май 2019 в 13:04 в момента не учи на 47 години
01 апр 2018 в 18:06 в момента не учи на 29 години от Сливен
31 мар 2017 в 14:27 в момента не учи на 41 години
27 фев 2017 в 19:12 студентка на 34 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, випуск 2015
17 яну 2017 в 22:55 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - икономика и бизнес , специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
19 мар 2016 в 00:08 студент на 31 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Помагало по управление на качеството

Материал № 883193, от 13 сеп 2012
Свален: 35 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 890
Брой символи: 6,182

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помагало по управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала