Големина на текста:
1. Предмет на социолоията като наука. Методи на соц.изследване.
Сруктура на соц.познания
Социологията е наука, която изучава човеka в отношенията му с
другите хора в конкретна социална среда. В периметъра на
социологическото внимание е отношението на човека към социалната
среда и нейното влияние върху неговото развитие, Социологическият
интерес е ситуиран и фокусиран в човека, в социална среда: семейство,
образование, религия, икономика, управление., Човек обучава
поведението си под влияние на други хора и "обучава" с поведението
си други хора. Социолозите се интересуват от социалните причини и
социалните последици от поведението на човека и отношенията между
хората в групи. Те изучават правилата по които хората организират
своя живот. Социолозите използуват два специфични инструмента за
социологическо измерване на мненията, оценкитеи др- интервю и
анкета. Наблюдението е един много използван и надежден метод за
регистрация на данни в Социолозите използуват три основни типа
наблюдения. Естественото наблюдение е това, при което
изследователят наблюдава отстрани. С наблюдението от дистанция
изследователят не влияе върху изследваното явление или поведение на
респондентите. Изучаването на случай е интензивно изследване на
хора, групи и проблеми. Това е"комбинация" на исторически метод,
статистически анализи, измервания и наблюдения. Събитията имат
причини. Учените търсят причините зад всяко явление Като изучават
събитията и причините, които ги обуславят учените могат да правят
прогнози. Човек помни миналото, мисли и възприема настоящото,
прави планове за бъдещето, променя на меренията си. Учи се от опита
си,от грешките си.
2. Социализация на човека в обществото. Етапи, факти, ефекти
Човек се ражда, расте, старее, умира. По това хората си приличат. Но
всеки човек е различен от други те, има само някои общи черти с тях.
Никой друг няма негова та биография и неговата личност.Етапи:
Юношеството е етап от живота на човека между пубертета и
зрелостта.Юношеството е време на самооткривапе и самоопознаваие.
Младият човек търси отговор на въпросите кой е той и какъв иска да
стане, какво иска да постигне в живота,юношество е фаза на дълбока
промяна
Зрелостта Всички хора преминават през различни периоди и реагират
по различен начин на всеки период от зрелостта. Социализациопии
фактори. Процесът на социализацията на човека и формиране на
неговата личност, разбиран като процес на обучаване Физическите
характеристики са най-очевидната "част" на личността. Потребностите
са вътрешно състояние физическо и психическо усещане за недостиг
на нещо.Интересите са осъзната потребност от нещо. Човек, който
има способност да пее, осъзнава потребността си да се реализира чрез
музиката има интерес и акуратно изучава музикаЦенностите са
представи, разбирания, вярвания за това кое е добро, кое лошо или кое
има или няма знанчение. Навиците са обучен, усвоен и прилаган
модел на поведение в съответствие с изискванията на конкретна
социална ситуация.
3. Социални процеси. Соц. дефоренциация. Соц.мобилност.
Соц.неравенсво
Социални процеси: Тези различия стимулират развитието на
социалните процеси: социална диференциация, социална
стратификация, социално мобилност, социална мар-гинализация,
социално неравенство.Диференциацията е процес на описание и
структуриране на хората според техните социално демографски
характеристики, процес на обособяване на социални категории в
обществото на базата на тези характеристики: пол, възраст, заетост,
образование, религия, раса, интелигентност, здравословно състояни.
Социалната диференциация е процес, който не включва и не се базира
върху рейтинга, престижа или респекта от притежавания признак - тя е
процес на самоидентификация, идентификация и обособяване на
социална категория на базата на притежаван демографски или
социален признак: мъж, жена, дете, юноша, възрастен . Социална
стратификация. Изучаването на социалните категории, на социалните
групи от гледна точка ма тяхната позиция, на тяхното място в строежа
на обществото предвид обществения престиж и отношението па
обществото към тях е съдържание на процеса социална стратификация
. Социалната мобилност е движение на Хора от една към друга
социална категория или социална група в структурата на обществото в
резултат от развитието и промяната в индивидуалните си
характеристики..Хоризонталната социална мобилпост е промяна в
позицията (в положението) на човека . Вертикалната мобилност процес
на придвижване на хора от една социална група,в друга, която стои
по-високо илн по-ниско в йерархия- на социалната структура.
Социалното неравенство е естествен продукт (резултат) от различията
в индивидуалните характеристики и качества на хората.. Социалният
статус е индивидуална висока или ниска позиция, положение, кого
всеки човек заема в структурата на едно общество.
4. Соц.статус. Измерване на статуса на човека в обществото
5.Соц.групи. Модел на групово взаимодействие. Видове социални
групи
В социологическата литература са известни различни схващания за
социалната група
- социалната група се разглежда като множество от индивиди;
- обяснява като интегративно обединение от взаимодействуващи си
членове;
- се възприема като малка група;
- се интерпретира като обективна макрогрупа;
- е макро-, мезо-, или микрообединение от човешките индивиди
Социалната група като интегративно обединение от
взаимодействуващи си членове е такова обединение от човешки
индивиди, което е качествено различно. Социалната група е социално
пространство в който хората се намират в социална връзка и осъще-
ствяват социални взаимодействия. Хората в група са в състояние на
обвързаност и зависимост и осъществяват връзките си в универсални,
модели на групова.взаимодействие: кооперация, конкуренция,
конфликт, акомо-дация, асимилация. Кооперацията -
сътрудничеството, съдействието при който двама или повече души,
които живеят или работят заедно разделят усилията.
Кооперацията е форма на организация на съвместна дейност па хората
за производство на материални и духовни блага
6. Соц. общности. Взаимоотношения м/у общностите в обществото.
Основни модели
Социалните общности са широко разпространени, най-често големи
социални групи, същностен елемент на социалната структура. В тази
естествена социалност отношенията между хората са основани на
взаимна помощ и подкрепа, на силно развито чувство за общностна
принадлежност обосновано с дълбока, емоционална, взаимна
обвързаност.
Доминантните членове на едно общество са тези, които установяват
стандартите, образците на мислене, виждане и действие чрез контрола
над властта.
Предрасудак- една нагласа, вярване, разбиране чрез която хората на
една общност възприемат друга общност
Дескриминация – отношение при което се отричат права на определени
хора
Ксенофобия– несъвместимост която може да прерастне до
нетърпимост и омраза
Ектерминация– изтребване

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 авг 2022 в 12:12 студент на 22 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Предмет на социологията

12 юни 2010
·
78
·
2
·
550
·
152

Изходни предпоставки за дефиниране на Смелсъп и Шилз на предмет на социологията. При възникването на една от първите задачи, които всяка наука трябва да реши това е да формулира ясно своя предмет, за да докаже своята обществена значимост...
 

Предмет на социологията

27 окт 2010
·
76
·
4
·
716
·
176

Социологията е наука за обществото като цялостна система – изучава човешките личности, общности и институции, тяхното функциониране, взаимодействия и динамика...
 

Предмет на социологията

24 фев 2011
·
230
·
41
·
14,630
·
405

Понятието „социология”, възникване на науката и особености в нейното развитие...
 

Корупционни схеми и състояние на корупцията в България

16 дек 2007
·
747
·
34
·
5,076
·
395
·
1

Анализ върху корупцията и видовете корупционни практики в България.
 

Качество на живот - Варна

02 май 2008
·
103
·
6
·
919
·
45

Курсовата работа представлява социологическо проучване на качестовто на живот на варненци.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Предмет на социологията

Материал № 88310, от 05 фев 2008
Свален: 447 пъти
Прегледан: 226 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,259
Брой символи: 15,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет на социологията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения