Големина на текста:
1
                                             КУРСОВА РАБОТА    
   Конфликти и възможности за тяхното 
разрешаване
Конфликтът между хората е нещо неизбежноТой може да възникне на
различно място и в неопределено време като може да бъде кратък или 
продължителенТой представлява случайудобна възможност за осъзнаване 
своята особеноста също и отношенията си с другите хора.
Конфликтът може да се представи като всеки сериозен сблъсък на 
несъвместими интересипроявяващ се външно в съответни враждебни 
действия и вътрешно в съответни преживяваниякато има най­малко две 
страни наречени опонентиХарактеристиките на конфликта често са по­
различниот това което е на пръв погледИстински конфликт е на лице едва
когато двете страни възприемат и осъзнаят противоречиянесъвместимост на 
интереситецелите и намеренията си.
Конфликтите могат да изпълняват двустранна роля в социалното битие на 
личността и професионалния екипОт една страна деструктивнанегативна
от друга – конструктивна и положителнаЕто защо е особено важно да се 
разпознава вида им и да се работи върху контролирането и овладяването им.
Конфликтите биват:
Функционални­ с положителен краен ефект и дисфункционални­ 
непродуктивнис отрицателни последици
Според преживяванията на личносттабиват 3 типа­ „привличане­
привличане“, „отблъскване­отблъскване“ и „привличане­отблъскване
Според броя на участниците­ вътрешноличностнимеждуличностни
конфликти между личност и групаи междугрупови.
Вътрешноличностният  конфликт може да се прояви по различен начинНай­
често срещана форма е ролевият конфликтТой се появява тогавакогато на 
едно лице се дават противоречащи си изисквания по повод резултатите от 
неговата работаВътрешноличностен конфликт може да възникне и поради 
липса на съгласуваност между изискванията на работното място и личните 
потребности и ценностиМоже да възникне и поради претоварване с 
2
изпълнението на различни задачи или липса на работа и неудовлетворението 
от свършеното.
Междуличностният конфликт е може би най­разпространения вид конфликт
Той е взаимодействие  между две страниосъществено непосредственокато 
двете страни проявяват в конфликтното си взаимодействие своите различни 
ценностипотребностимотиви и интересиХарактерно за него ече 
нападките са свързани с личните качества на човекаАтакува се и се 
изтъкват личните недостатъциаргументите на спора са насочени към 
личността.
Той може да възникне по много причинипоради ограничените ресурси
времето за изпълнение на задачитедопуснатите пропуски и грешки в 
работатаборбата за повишаване в длъжност.  Междуличностният конфликт 
може да е предизвикан и от така наречената междуличностна 
несъвместимостМеждуличностната несъвместимост представлява взаимно 
неприемане на другата странакоето може да бъде обусловено от множество 
несъвпадения с различна степен на изразност между два индивида на 
технитеценностиинтересимотивипотребностихарактеритемпераменти и 
другиМеждуличностната несъвместимост е обективен факткойто трябва да 
се има предвид и да му се отдава нужното вниманиепри установяването и 
регулирането на междуличностния конфликт.
Вътрешногруповият конфликт възниквакогато в групата започне борба за 
лидерствотъй като социалната група не може да функционира без 
наличието на лидер – било то формален или неформален.
Друга съществена причина за възникването на вътрешногрупов конфликт е 
произтичащото в самата нея неизбежно структуно изменениеВсяка група
независимо от големината и сферата си на дейностсе харакатеризира със 
своя специфична социално­психологическа структураТук именно се откроява 
специфичният сблъсък на интересиПричина за възникването на 
вътрешногрупов конфликт е сблъсъкът между формалната и неформалната 
система на отношениякоито съществуват в групатаи най­вече в 
разминаването между различните цели и интереси.
Междугрупов конфликт може да възникнекакто между формалнитака и 
между неформални групиОсновните причини за възникване на 
междугруповия конфликт могат да бъдат  представлява приписване от 
дадена група на такива характеристики на друга групакоито не са били 
представени в полето й на групово възприятиенеобективно и неадекватно 
групово сравнениеОбикновено собствената група и нейните постижения и 
3
качества се оценяват субективно по­високо от реалното и обективното 
равнище.
Други фактори за възникване и протичане на груповия конфликт включват
различни групови интереси (сблъсък на интереси), борбата между групите за 
придобиванеползване и разпореждане с определени видове ресурси.
Конфликтите могат:
Да бъдат източник на промяна;
Да помогнат за преодоляване на застоя и инертността;
Да стимулират определени интереси;
Да стимулират решаването на проблеми;
Да послужат за проверка и преоценка на взаимоотношения – 
междуличностни и в сферите на социалната система.
Конфликтът би могъл да се използва като средство за генериране на нови 
идеи и за преодоляване на вътрешното напрежение в екипаПри правилно 
управление на конфликтаучастниците в него ще получат удовлетворение от 
съвместната концентрация на усилията си в ситуациятаЗатова можем да 
кажемче конфликтът носи и положителни страниНа първо мястотой носи 
информацияв резултат на която събужда желание за промянамотивира ни 
да търсим решение на създалата се ситуацияпомага ни да опознаем себе си 
по­ добре.
Причните за възникване на конфликти могат да бъдат най­различнино най 
често се основават на несъвместимост и неразбирателствоТе могат да бъдат 
породени и от желание за лидерствочувство на неудовлетвореност или 
недооценяванеГлавни причини за конфронтаций са проблемите в 
общуванеторазличията във възгледите и сблъсък на интересиНередки са 
така наречените информационни конфликти или тезивъзникнали поради 
неправилно интерпретирана информация или липса на такава Таква ситуация 
може да се създадекакто непреднамеренотака и умишленопоради което 
правилния подход към така създалата се ситуация е ключов в разрешаването 
й.
Когато конфликтите се решават деструктивнотова може да причини 
ескалиране на напрежението и да се появи тенденция към разширяване и 
изострянедори има възможност нещата да излязат извън контрол.
За да се избегнат неуспехитепричинени от конфликтихората трябва да 
общуват – на работното мястов игрите­експериментив живота
Комуникацията подобрява екипносттаобсъждането на проблемите повишава 
груповата идентичност и подтиква към сътрудничество.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конфликти и възможности за тяхното разрешаване

Междуличностният конфликт е може би най-разпространения вид конфликт и взаимодействие на две страни, осъществено непосредствено, като двете страни проявяват в конфликтното си взаимодействие своите различни ценности, потребности, мотиви и интереси...
Изпратен от:
dumb_head
на 2012-09-09
Добавен в:
Курсови работи
по Икономическа социология
Статистика:
22 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Според вас съществуването на така наречените "нови медии" ще се отрази ли на валидността на "железния закон на олигархията" формулиран от Робърт Михелс
добавена от FESTA 21.11.2012
0
17
 

Конфликти и възможности за тяхното разрешаване

Материал № 882376, от 09 сеп 2012
Свален: 22 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Икономическа социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,283
Брой символи: 8,308

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конфликти и възможности за тяхното разрешаване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала