Големина на текста:
Носи ли общата транспортна политика ползи за
потребителите на транспортни услуги?
Транспортният сектор е от голямо значение за развитието на икономическото
състояние на Европейския съюз. Този отрасъл се характеризира с изключително
динамично развитие, промени, нови технологии и подобрения. Транспортният сектор
все повече се разраства. По данни на Евростат, в областта на въздушния транспорт са
заети 3,1 млн. работни места, при сухопътния транспорт – 16 млн. работни позиции, а в
производството на оборудване за транспортните средства- около 3 млн. души. Тези
данни показват огромната важност на транспортния сектор в наши дни.
Развитието на отрасъла е продиктувано от все по-разрастващата се търговия
между страните членки на ЕС, което води до създаването на гъста и относително
ефективна комплексна мрежа от транспортни връзки, съчетаваща автомобилен,
железопътен, воден и въздушен транспорт. Според ЕС транспортът е един от ключовите
фактори за успеха на единния пазар, защото именно той допринася за осъщестяването
на две от основните му цели – свободно движение на хора и стоки. Освен това,
значимостта на транспорта се обуславя и от тясната му обвързаност с други дейности –
енергетика, опазване на околната среда, социална и регионална политика.
Въпреки огромното му значение, обаче, транспортната политика на ЕС се създава
сравнително бавно и трудно. Основите му са заложени в Римския договор от 1957 г., в
раздел 4. Първоначалният вид на Общата транспортна политика не е нито изчерпателен,
нито особено ясен и конкретен. По онова време обхватът на ОТП е ограничен до
железопътния, пътния и воден превоз по вътрешните пътища, като същевременно е
предоставена възможност на Съвета да приема с единодушие подходящи разпоредби за
морския и въздушен транспорт. Практически до 1984 г., когато е приета Бялата книга на
ЕК за изграждане на единен вътрешен пазар, този процес среща негласната съпротива
на държавите-членки (поради собствените им вътрешни приоритети). .
В периода 1986–1992 г се оформят основните либерализирани разпоредби за
различните видове транспорт. В приетата през 1992 г. Бяла книга за бъдещото развитие
на ОТП се предлага нов “глобален подход” към ОТП, който се изразява в подобряване и
по-рационално използване на инфраструктурата и транспортните средства, по-
надеждна сигурност за потребителите, подобряване на работните условия, по-добра
защита на околната среда. Към момента на подписването на Договора от Маастрихт,
1997 г. е прието законодателството, необходимо за действието на единния вътрешен
пазар в областта на транспортните услуги. Налице е нормативна база за
функционирането на транспортен пазар без дискриминация, основана на националност.
Превозвачите от ЕС могат да извличат всички предимства на Вътрешния пазар и да
осъществяват дейността си по най-ефикасен начин, в условия на конкуренция.
Хармонизирането е в множество области, като изисквания за сигурност, технически
спецификации и професионални стандарти, общи правила за застраховки и
разрешителни за правоспособност.
Общата транспортна политика има за цел не само подпомагането на
предприемачите и заетите в транспортния сектор, но създава и много ползи за
населението и потребителите на транспортни услуги. Като такива могат да бъдат
посочени:
Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на
предлагания капацитет;
Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортната
инфраструктура;
Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и
обекти;
Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-
кратко времепътуване и по-висок комфорт;
Навременна реализация на проекти, финансирани от ОП „Транспорт”и ИСПА;
Преструктурирани, финансово оздравени инфраструктурни дружества в
транспортния сектор и изградени адекватни структури с готовност в максимална
степен да усвояват европейските фондове, насочени към реализацията на
значими инфраструктурни проекти;
Развита и модернизирана инфраструктура, позволяваща прилагането на
съвременни технологии и оборудване за обработка на пътници и товари и
стимулираща увеличаване на пътнико- и товаро-потока;
Повишена ефективност и конкурентоспособност на европейските пристанища и
летища на международния пазар;
Повишена безопасност;
Общ концептуален подход за инфраструктурните такси в транспортния сектор;
Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.
Очаквани ползи от изпълнението на политиката, постижими в рамките на
програмата „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност”:
По-висока конкурентоспособност на европейските транспортни субекти и
съхраняване и увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света;
Превенция на корупционните практики в сферата на транспорта;
Подобрено придвижване на товари и пътници във вътрешно и международно
съобщение на достъпни цени;
Изградена база данни с геопространствени параметри за инфраструктурни
обекти;
Ефективно функциониращи логистични вериги;
Подобрена оперативната съвместимост на транспортната система;
Гарантирана висока степен на безопасност и сигурност на транспортната
система;
Устойчива транспортна система срещу бедствия, причинени от природни и
техногенни фактори;
Намален брой жертви и щети от транспортни произшествия;
Минимизирани негативни последствия върху околната среда и човешкото
здраве;
Улеснен трансграничен транспорт на жизненоважни стоки за преодоляване на
последиците от кризи и бедствия;
Действаща система от пазарни инструменти, под формата на стимули или
санкции, адресирана към транспортните субекти за ограничаване на
отрицателното влияние на транспорта;
По-висока енергийната ефективност на транспортния сектор.
След изброяването на всички тези ползи за обществото, следва да се обобщи,
че общата транспортна политика на ЕС определено носи много ползи на
потребителите на услуги от този сектор. Във всички държави членки туризмът е
отрасъл с приоритетно значение, а развитието му до голяма степен се дължи на все

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 дек 2014 в 11:53 студент на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски, випуск 2009
 
Подобни материали
 

Транспортни услуги

12 дек 2007
·
383
·
13
·
1,995
·
240

1. Общи сведения за бизнес организацията Еднолично акционерно дружество “Орбита” е образувано с Разпореждане № 43 от 28.12.2001 год. на Министерски съвет. Това решение е взето на основание §5 от Преходните и заключителни...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Въздушен транспорт

29 окт 2007
·
639
·
11
·
2,654

В ерата на тоталната глобализация значението на въздушният транспорт все повече нараства. Световните тенденции показват стремеж към увеличаване броя на летателните апарати, тяхната вместимост (така наречените "Супер Джъмбо"), ...
 

Състояние и перспективи на въздушния транспорт

09 апр 2008
·
372
·
6
·
984
·
162

Въздушният транспорт е сравнително нов за България. За негова рождена дата се счита 20.05.1947г., когато е открита първата въздушна линия София – Бургас. Въздушният транспорт се използва основно за превоз на пътници и бързо развалящи се продукти...
 

Типове транспортни системи

25 окт 2006
·
636
·
16
·
1,615
·
349
·
1

Същност и особености на транспортните системи. Всяка транспортна система може да се разглежда като целесъобразно функционираща съвкупност от два или повече вида транспорт... бъдат интернационални, национални и локални
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Носи ли общата транспортна политика ползи за потребителите на транспортни услуги?

Материал № 882112, от 07 сеп 2012
Свален: 9 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Документ
Брой страници: 4
Брой думи: 852
Брой символи: 5,774

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Носи ли общата транспортна политика ползи за по ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала