Големина на текста:
“Майце си” е първото стихотворение на Ботев.Побликувано е 1867 година в вестник
„Гайда”.
В поезията на Ботев домът и пътят не са само драматичния избор на лирическия герой,но и
драматичната ситуация на Българското възраждане.Домът въплащава традиционния ценностен
ред,на самосъхранението,а пътят-неговата противополжност-саможертвата,волята за
промяна.Осъзнаването и предопределенността и решеността за личния избор предопределят
сюжета на стихотворението.
Творбата е елегична изповед,признание за самота,предизвикана от прозрението,че
духовните хоризонти на изключителната личност не съвпадат с патриархалното
светоусещане.Отделянето от домът,скитничеството и терзанията на героя са болезнено
съзряване за предопределеното з човека и човешкото достойнство в противопоставянето му на
съдбата.Осъзнаването на себе си в света води до трагическо самоизживяване на лирическия
герой и до безпощадното очертаване на хоризонтите на бъдещето-без илюзии,но и без
примерение.Волята на лирическия герой да управлява сам битието си парадоксално се изразяв в
елегичната изповед към майката-свидетелство,че е разпънат между повелите на рода и личния
избор.
Заглавието „Майце си” съдърржа старинна форма и има смисъла на посвещението,с
което се открива адресата на изповедта.Майката е една от емблематичните фигури на родовия
космос.Тя дарява живот,бди над него,тя е пазителка на родовите ценности,на дома,чиято
материя и душа е.Образът й се разраства до символа на родината,словото,паметта и
вечността.Адресатът в елегията е синът,изживяващ драмата на самотника,раздялата от
своето,търсещ смисъла на битието си.Неговата съдба е проекция на библейския съжет за
блудния син и романтическия мит за самотника.
Текстът притежава основните характеристика на Ботевото поетическо
светоусещане.Визира се фигурата на един желан,но отсъстващ събеседник,прозвучават
повелителни интонации,усеща се близост до народнопесенното начало.Самотата и трагичната
съдба на лирическия герой е изразена чрез симетричната композиция на
стихотворението.Симетрични по изграждане и смисловото си развитие са първата и последната
строфа.В първите два и последните два стиха на текста,изказът е оргазнизиран чрез
синтактичен паралелизъм.
Симетрия се открива и при съпоставянето на образите на лирическия Аз в първата и
последната строфа-отеделеният от близките е „злочестен” и изпълнен с омразя,а макар и
мислено завърнал се в дома-отново приобщен „без злоба” в душата си.Симетричните строфи са
смислово-композиционна рамка,която обхваща текста.Тя създава усещане за херметичност,за
това,че изповедта,съкровените изживявания остават отделени от света,затворени в себе си,което
обаче усилва драматизма.
Интерпретирайки една от вечните тезми в изкуството-темата за блудния син,Ботевата
творба й придава национална спрецифика.Тази специфика се постига чрез образът на майиката.
Близостта с майката е особено силна,връзката – по-здрава,от колкото с останалите
членове на семейството.Вероятно заради това речта на лирическия Аз в стихотворението
„Майце си” е отправена изцяло към нея,а „баща и сестра и братя мили” са обединени в едно.В
българския образ на света майката символизира трайното,утвърденото от
традицията,етическата мяра в фолклорния човек.Нейната клетва – реална или въображаема – е
сигурен знак,че нормите на патриархалното съжителство са нарушени.
Усещането за прокълнатост задейства прастари представи и придава на несретническата
съдба своеобразна митичност.Свещена е майчината жалейна песен по изгубения син,свещенна е
майчината клетва.Неговата прокуденост може да се окаже проклятието за неведоми
грехове.Поредица от реторични въпроси,които се съдържат в първите две строфи на творбата,е
скрито сравнение – повяхналата младост е наказание,равностойно на това за най-тежките
грехове.Но лирическият герой не открива вина у себе си,която би оправдала страданието му.И
все пак то е изкупление за собствената нестандартност на Аз-а,за невписването му в битииния
ред на родовия космос.Болезнен знак е пренодителната отделеност,но и за пробудила се
индивидуалност.Страданието е и алюзия за участа на една цяла общност.
От майиката се очаква да разбере причината за направения избор и да прости.Тя
въплатява ценностите на дома,но може да разбере и желанието да се търсят изпитанията на
пътя.Свързана преди всичко с дома – пространство на интимност и защитеност,майката
въплащава границата между пътя и дома,межу подреденото битие и хаоса.Майката се опитва да
одържи синът в подреденото битие - между нея и синът се разиграва своеобразната полемика за
избора на жизнения път,с клетвата тя санкционира престъпването на патриархалната норма.Но
в Ботевия поетически свят тя е способна на съпричастие към избора на сина си,възлага и се да
бъде духовен посредник между поколенията и по този начин да осигури съхранението на
паметтна за героичния човек.
Напускането на дома е прекрачване на традиционните патриархални забрани,което
поражда чувство за вина,а това от своя страна налага още по-убедително аргументиране на
ценностите,които се поставят на патриархалите.
В началото на житейския си път синът се усеща вече белязан от смърта,щом неговата
младост „съхне и вехне люто язвена”.Фолклорният мотив за осланената младост е знак,че
лирическият Аз преживява себе си като лишен от живителните сокове на битието.Той вписва и
в романтическата типология на героя,самотен,неразбран,непринуден,раздвоен между скритото
и видимото,между маската и същността.
Изправен пред необразимата и непринудена субстанция на злото лирическият Аз е
сам,но вътрешно непомирен.Ако в първата строфа неговата драма се свързва с
пространствената отдалеченост от родното,със свръхчувствителсност,отзивчивост към
майчиното страдание,то в следвщите строфи пространствената опозиция на духовните
пространства свое – чуждо се трансформира в опозиция на духовните
пространства.Лирическият човек тъгува и по невъзможното единение с другите.
Лирическият Аз е раздвоен между родовото,социалното и индивидуално битие.Родът от
него изисква да бъде крепител на стародревния ред,да продължи съществуването в
непроменените му форми.Но синът мечтае за „щастие,слава” – цели,които надрастват мащаба
на родовият свят.Смисалът,който им придава лирическият Аз,е несподелим с „мили другари”.За
това определението „весел” се превръща в метафора на маската,с която прикрива своя
действителен вътрешен живот.Отдалечеността от майката е всъщност лишеност от
екзистиенционалните категории.
В образа на майката се събират като в икона вярата,надеждата и любовта –
екзестенционалните опори.Християнската триада се руши от съмнението,от предопределеност
и смърт.Съчетанието на синекдоха и метафора „сърце догаря” е смислов синоним на „тлее”,
„съхне”, „вехне” и е връх в споменатите метафори.Лирическият Аз мъчително изживява
невъзможността да бъде тъждествен със своята представа син да бъде покровител,да носи
радост на майката,да придобие слава.Неговия нравствен максимализъм го подтиква да се
откаже от едно съществуване с ограничени хоризонти,да избере смърта пред бавното духовно
изтляване.
Последните две строфи изричат мечтата за завръщане в лоното,прочувствено като
потъвнето в прегрътките на майката земя.Това е и завръщане към опрощението за майчината
самотност и сиротата на сина.Неговият гроб се преобразява в символ на обединението на
родния свят,в център на възкресената общност.
Фактът,че въпросите в първите две строфи прозвучват именно като литорични,както и
смисловото резвитие на текста отвеждат към рационалистичната убеденост,че човешката съдба
не е предопределена,че тя е резултат от персонален избор.Ботевият лирически Аз прави своя
избор:той поема рикса да търси собствен начин на вписване на съвременния свят.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на стихотворението "Майце си" от Христо Ботев

"Майце си" е първото стихотворение на Ботев. Публикувано е през 1867 година във вестник "Гайда"...
Изпратен от:
Diana Georgieva
на 2012-08-21
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
63 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
проблемът за значението на майката в оформянето на светогледа на сина в стихотворението "Майце си"
добавена от antonio.salambashev 21.10.2013
0
10
Анализ на творбата "Майце си" на Христо Ботев
добавена от kocemax 08.10.2015
1
15
З а домашна ми е! моля помощт! :)
добавена от vasilena_jeliazkova 27.10.2013
1
17
Подобни материали
 

Страданието в творчестрвото на Яворов

26 май 2006
·
1,471
·
5
·
924
·
76
·
3

В произведението “Нощ” е поетична изява на синтеза м/у национално и модернистичното начало в осмислянето на драмата на личността ,тревожно лутаща се м/у полюсите на идейното и социално обезверяване и поривите към възвръщане на стремежите и идеалите.
 

Човек в търсене на смисъла

29 окт 2006
·
1,234
·
2
·
511
·
135
·
1

Човекът е разумно същество, и именно това го отличава от животните.
 

Човек е синтез на време и вечност

19 ное 2006
·
910
·
2
·
303
·
106
·
2

Човекът е плът, същност, неразделна от душа и тяло. Тялото е тленно, преходно. Всеки от нас битува на тази земя в определени граници, в определен отрязък от време. Но душата има вечен живот. Чрез нея напускаме времевите граници и се пренасяме във вечн
 

"Пътят е стграшен, но славен..." (съчинение- разсъждение върху "На прощаване"от Христо Ботев)

08 фев 2007
·
921
·
3
·
605
·
678
·
7

Създадено по конкретен повод - предстоящото заминаване на Ботев с четата на Желъо Войвода през Дунав в поробена България...
 

"Не можеш да носиш две дини под една мишница" (есе)

07 апр 2007
·
120
·
5
·
326
·
40
·
1

Хубавото при нас хората, е чевинаги имаме избор. И винаги, когато сме поставени пред такъв избор, имаме поне две възможности.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Комбиниран тест за класна работа по БЕЛ
класно тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа въпроси по български език и литература, съответстващи на материала, изучаван през първи учебен срок. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
42
2
1
11 мин
20.09.2019
Поезията на Елисавета Багряна
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Теста проверява знанията за творчеството на Елисавета Багряна. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
25
17.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Анализ на стихотворението "Майце си" от Христо Ботев

Материал № 880302, от 21 авг 2012
Свален: 63 пъти
Прегледан: 306 пъти
Предмет: Литература
Автор: Христо Ботев
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 1,005
Брой символи: 6,429

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на стихотворението "Майце си" от Христо  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
144 6

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
76 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала