Големина на текста:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т
СТАНДАРТИ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
София,
2006г.
Съдържание
ПРИСЪЩИ ЗА ДЕЙНОСТТА СТАНДАРТИ ........................................................... 3
100 – Цел, правомощия и отговорности ......................................................................................................................... 3
110 – Независимост и обективност ................................................................................................................................. 3
111 – Организационна независимост ......................................................................................................................... 3
112 – Индивидуална обективност ............................................................................................................................... 3
113 – Накърняване на независимостта или обективността ...................................................................................... 3
120 – Компетентност и професионална грижа .............................................................................................................. 4
121 – Компетентност .................................................................................................................................................... 4
122 – Професионална грижа ........................................................................................................................................ 4
123 – Непрекъснато професионално развитие .......................................................................................................... 5
130 – Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване ........................................................................ 5
131 – Оценяване на програмата за качество .............................................................................................................. 5
132 – Докладване по програмата за качество ............................................................................................................ 6
133 – Употреба на израза “Извършен в съответствие със Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор”
........................................................................................................................................................................................ 6
134 – Обявяване на несъответствия ............................................................................................................................ 6
СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА .................................................. 6
200 – Управление на вътрешния одит ............................................................................................................................ 6
201 – Планиране .......................................................................................................................................................... 6
202 – Представяне и одобрение ................................................................................................................................. 7
203 – Управление на ресурсите ................................................................................................................................... 7
204 – Политики и процедури ....................................................................................................................................... 7
205 – Координация ....................................................................................................................................................... 7
206 – Докладване пред ръководителя на организацията и одитния комитет, ако има сформиран такъв .......... 7
210 – Естество на работата .............................................................................................................................................. 7
211 – Управление на риска .......................................................................................................................................... 7
212 – Контрол ............................................................................................................................................................... 8
213 – Управление ......................................................................................................................................................... 9
220 – Планиране на ангажимента ................................................................................................................................... 9
221 – Цели на ангажимента ......................................................................................................................................... 9
222 – Обхват на ангажимента ................................................................................................................................... 10
223 – Разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента ...................................................................... 10
224 – Работна програма за ангажимента .................................................................................................................. 10
230 – Изпълнение на ангажимента ............................................................................................................................... 11
231 – Идентифициране на информацията ................................................................................................................ 11
232 – Анализ и оценка ............................................................................................................................................... 11
233 – Документиране на информацията .................................................................................................................. 11
234 – Надзор върху работата по ангажимента ........................................................................................................ 11
240 – Представяне на резултатите ................................................................................................................................ 11
241 – Критерии за представяне на резултатите ....................................................................................................... 11
242 – Качество на докладите ..................................................................................................................................... 12
243 – Обявяване на несъответствие със Стандартите ........................................................................................... 12
244 – Получатели на резултатите от ангажимента ................................................................................................. 12
250 – Мониторинг на напредъка ................................................................................................................................... 13
260 – Резолюция на одитния комитет, ако има сформиран такъв относно решението на ръководството за
приемане на риска ......................................................................................................................................................... 13
1
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящите стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, наричани по-нататък
Стандартите, са утвърдени от Министерския съвет на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор. Стандартите са разработени от Министерство на
финансите в съответствие със Закона за вътрешен одит в публичния сектор и
международните стандарти за вътрешен одит.
Целта на Стандартите е:
Да очертаят основните принципи, въз основа на които следва да се осъществява
дейността по вътрешен одит в публичния сектор;
Да осигурят професионална рамка за извършване на широк кръг от дейности по
вътрешен одит, които да носят полза за организацията;
Да създадат основа за оценяване на работата на вътрешния одит;
Да насърчават усъвършенстването на процесите и дейностите в организацията.
Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност
и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на
организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез
прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване
ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление.
Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти
за даване на увереност или консултиране.
Одитният ангажимент за даване на увереност се изразява в предоставяне на
обективна оценка на доказателствата от вътрешния одитор с цел да се предостави
независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одита.
Естеството и обхватът на ангажимента за даване на увереност се определят от
вътрешния одитор.
Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мнение,
обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и
контрола без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това. Одитния
ангажимент за консултиране се извършва по инициатива на ръководителя на
организацията. Естеството и обхватът на консултантския ангажимент се определят
съвместно с ръководителя на организацията.
Стандартите са обособени в следните три групи: присъщи за дейността стандарти, стандарти
за изпълнение на работата и уточняващи стандарти. Присъщите за дейността стандарти
разглеждат характеристиките, които притежават лицата, извършващи вътрешен одит.
Стандартите за изпълнение на работата описват естеството на вътрешния одит и посочват
критерии, на базата на които може да се оцени качеството на извършваните одитни
ангажименти. Докато присъщите за дейността стандарти и стандартите за изпълнение на
работата се прилагат при всички одитни ангажименти, уточняващите стандарти се използват
при осъществяването на отделните видове ангажименти.(за даване на увереност и
консултиране). Уточняващите стандарти, отнасящи се до ангажиментите за даване на
увереност, са с индекс У след номера на стандарта, а тези за консултиране - с индекс К
след номера на стандарта.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 апр 2021 в 13:20 потребител на 23 години
 
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
57
1
2 мин
29.08.2014
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
13
33
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Стандарти по вътрешен одит

Материал № 879777, от 15 авг 2012
Свален: 76 пъти
Прегледан: 116 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Общ материал
Брой страници: 14
Брой думи: 3,787
Брой символи: 24,727

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стандарти по вътрешен одит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала