Големина на текста:
ВСУ „Черноризец Храбьп”­грСМОЛЯН
П Р О Е К Т
НА
Красимир Хаджиев
Венцислав Заимов
Александър Драманлиев 
Диян Паналов
ТемаНационална стратегия за противодействие на корупцията
Смолян  2008г.
През последните години корупцията се превърна в глобална заплаха не
само зa икономическото развитие на отделните страни и международните им
връзки, но и за световната икономика и политика като цяло. Различните форми на
злоупотреба с власт за лично или групово облагодетелстване в ущърб на
обществения интерес придобиват особено голяма актуалност за страните в
преход, които са принудени едновременно да изграждат новите демократични
институции и да създават необходимите предпоставки за развитието на пазарни
стопански отношения.
Като комплексно явление, корупцията представлява отрицание на честната
конкуренция в стопанската сфера, демотивира предприемачеството, стимулира
сенчестата икономика и стопанската престъпност, влошава публичните услуги и
утежнява социалното бреме за гражданите. По такъв начин корупцията допринася
за увеличаването на пропастта между бедни и богати в рамките на прехода към
пазарна икономика и се превръща в пряка заплаха за демократичните устои на
обществото. През последните няколко години българското общество постави в
центъра на вниманието си проблемите, свързани с корупцията. Общественият
дебат през 1997- 2000 г. подсказа и насоките за нейното ограничаване и
поставяне под контрол посредством засилване на правозащитната и
регулативната функция на държавата, гарантирането на прозрачност и
публичност на административно-управленските процеси, утвърждаването на
гражданския контрол и на ценности като почтеност и морал в обществените
отношения.
Поредица от елементи с антикорупционен потенциал бяха въведени в
социалната практика чрез започналата реформа на административната система
на Република България, както и в редица новоприети закони и нормативни актове.
Тези стъпки в съчетание с постигнатото ограничаване дейността на
полукриминалните групировки допринесоха за известно стабилизиране на
корупционната обстановка в страната. За това свидетелства и подобреният
рейтинг на Република България в рамките на сравнителния индекс на
международната неправителствена организация Трансперънси Интернешънъл:
докато през 1998 г. тя бе класирана на 66-о място (при най-лош рейтинг през 1999
г.), то през 2001 г. тя се нареди на 49-о място и по този показател се доближи до
централноевропейските държави.
Необходимостта от разработването на Национална стратегия за
противодействие на корупцията произтича както от констатацията за сериозността
на този проблем, така и от необходимостта от поставянето на усилията за
неговото преодоляване в дългосрочната рамка на политическото и социално-
икономическото развитие на страната в началото на ХХI век. От друга страна,
усилията за въвеждане на съвременните стандарти на прозрачност и публичност
в обществените отношения са важна предпоставка за ускоряване процеса на
интеграция на страната в международната общност, за гарантиране на
членството й в Европейския съюз и НАТО и подобряване сътрудничеството й с
международните финансови институции.
Целта на програмата е:
Създаване на обща институционално-правна среда за овладяване на корупцията
Националната стратегия за противодействие на корупцията е насочена към
създаване на модерна законова рамка на административната дейност и
административното обслужване на населението. Тя предполага управленско и
организационно укрепване и ясно регламентиране на отношенията между
държавните органи, от една страна, и частния сектор и гражданите, от друга
страна. Целите включват засилване ролята на съществуващите и създаване на
нови институции с контролни и наблюдаващи функции.
Задачите на програмата са :
1.Създаване на гаранции за прозрачност в работата на държавната
администрация.
Необходими са законодателни промени насочени към повишаване на
антикорупционния ефект на новоприетите нормативни актове като Закон за
администрацията, Закон за административното обслужване на физически и
юридически лица, Закон за държавния служител, Закон за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закон за достъп до
обществена информация. Промените трябва да гарантират свеждане до ниски
нива на възможностите за субективна преценка от страна на администрацията:
- ясно регламентиране на права, задължения и процедури във връзка с
упражняването на дискреционни правомощия (взимане на решения по
целесъобразност);
- регулиране на допустимстта на подаръци, получавани от държавния
служител, за които следва да се следи чрез средствата на вътрешен контрол;
- въвеждане на механизми за предотвратяване случаите на “конфликт на
интереси”;
- въвеждане на “обслужване на едно гише” от администрацията;
- повишаване и контрол над критериите за подбор на служителите;
- изготвяне от страна на държавните институции/Министерския съвет на
специален Наръчник с дефиниране и опис на публичните услуги, с указания за
процедура, срок, институция/отдел на издаване, право на жалби при издаване на
документи или при лошо обслужване. В тази връзка е необходимо да се
осъвремени и допълни Закона за писмата, сигналите, жалбите и молбите, който
урежда реда за упражняване правата на гражданите по чл. 45 от Конституцията на
Република България;
- прехвърляне на публични функции към частния сектор и утвърждаване на
граждански и стопански субекти като обществено отговорен сектор в пазара на
услугите;
-създаване на необходимите технически, организационни и правни
предпоставки за ефективното приложение на съвременен закон за достъп до
обществена информация;
- въвеждане на антикорупционно обучение за служителите на различни нива
в държавните институции;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 яну 2021 в 22:58 студентка на 27 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Стопанско управление, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
20 яну 2021 в 13:50 потребител на 21 години
15 яну 2021 в 12:22 потребител на 15 години
26 фев 2020 в 11:28 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
04 фев 2020 в 11:42 потребител на 40 години
03 фев 2020 в 11:39 студент на 38 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - черноризец храбър, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2018
08 авг 2018 в 17:11 в момента не учи на 33 години
 
Подобни материали
 

Политически партии

19 юни 2007
·
699
·
7
·
1,474
·
205
·
1

Същност, функции, типология на политическите партии...........
 

Гражданското общество - проблеми и развитие

08 ное 2007
·
880
·
6
·
1,622
·
285
·
1

Гражданско общество е понятие, отнасящо се до съвкупността от всички доброволни граждански и социални организации и институции, формиращи базата на едно общество, функциониращо в противовес на силовите структури на държавата....
 

Либерализъм и консерватизъм

15 фев 2008
·
167
·
2
·
325

Политическа философия на либерализма и консерватизма. Понятие. Основни представители. Политическа аксеология.
 

Либерализъм

01 май 2009
·
145
·
3
·
904
·
153

Този материал дава кратко и ясно описание на това,какво представлява идеологията либерализъм, с цел запознаване с политологичната материя...
 

Въпросът за собствеността в договорните теории на Хобс,Лок,Русо

19 ное 2010
·
61
·
3
·
456
·
90

Проблемът за собствеността при Джон Лок и Жан-Жак Русо се поставя на основата на труда на човека в естествено състояние.Собственост няма,плодовете са на всички...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Национална стратегия за противодействие на корупцията

Материал № 87975, от 04 фев 2008
Свален: 303 пъти
Прегледан: 136 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Проект
Брой страници: 9
Брой думи: 1,832
Брой символи: 17,954

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Национална стратегия за противодействие на кору ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения