Големина на текста:
I.МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС. СЪЩНОСТ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕЛЕМЕНТИ НА БИЗНЕС МОДЕЛА
1.Същност на Международния бизнес
Понятието бизнес се използва в българсия език от английската дума
„business”, която означава търговец, търговсо предприятие или стопански
субект, който реализира стока или услуга извън територията на страната
(здгранични пазари), с цел реализиране на печалба.
Често международния бизнес се възприема като част от международния
маркетинг на една държава, на едно предприятие. При него се използват
понятия, елементи и похвати типични за маркетинговата дейност, която е
функция на управлението на фирмите (предприятията).
2.Характеристика на Международния бизнес
Основна характеристика на международния бизнес представляват бизнес
процесите, които са съвкупност от елементи и въздействия, които описват
стойността, която компанията предлагана един или няколко сегмента на
международния пазар; архитектурния строеж (структурата) на фирмата;
мрежата от партньори; взаимодействието с капитала, с цел генериране на
печалба и др.
3.Бизнес модел - Елементи
Съществува разнообразие от бизнес модели, създадени от теоретиците в
международния бизнес. Най-популярен е бизнес модела на Остервалдер,
съставен през 2004 г. Този модел показва пряката връзка м/у
международния бизнес и маркетинга като наука и практика.
Елементите на този модел са 9. Те са взаимносвързани и с логическа
последователност.
1 елемент – Предлагане на стойност
Дейност, при която компанията прави предложение към потребителя под
формата на стока/услуга, с определена конкретна стойност, изразяваща
полезността на стоката/услугата.
2 елемент – Целеви потребителски сегменти
Това са групите от хора със сходни характеристики и потребности, за
които компанията създава стойности на предлаганите стоки/услуги. Това е
така наречената маркетингова сегментация на международния пазар.
4 елемент – Връзки с клиентите
Това са отношенията и формите на управление на тези отношения м/у
предприятия и търговец и клиентите му.
5 елемент – Конфигурации на стойността
В съдържанието на този елемент са включени разнообразието и
структурирането на всички дейности в предприятието, както и
многообразието и ефективното използване на неговите ресурси.
Добре конфигурираните (структурирани) ресурси подпомагат ефективните
бизнес отношения, бизнес среда на едно предприятие.
6 елемент – Ресурсни възможности на организацията
Този елемент е обвързан с необходимите способности и компетенции на
човешките ресурси в предприятието, за изпълнение на приетия бизнес
модел в него.
7 елемент – Партньорска мрежа
Това е мрежата от договори и съглашения за съвместна дейност с други
компании и организации, необходими за ефективното предлагане и
комерсиализиране на стойността на стоката/услугата.
8 елемент – Стойностна структура
Това е елемент, който характеризира резултатите при използването на
бизнес модела, при планирането и влагането на финансови средства. Този
елемент е свързан с инвестициите на предприятието за развиване на
международния жизнес, планиране на риска и др.
9 елемент – Модел на доходите
Част от бизнес плана, която характеризира начина, по койтокомпанията
прави пари чрез разнообразие от потоци от приходи. Като в тези приходи
се определя доходността и печалбата на компанията от международния
бизнес.
II.ВИДОВЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ –
ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА
На международните пазари на практика се извършват разнообразни
стопански операции, които се групират в различни видове по определен
признак. Основните критерии, по които различаваме видовете
межд.търговски операции са следните:
1 критерий – В зависимост от правото на собственост в/у стоката
На база на този критерий различаваме 2 основни групи сделки:
I група – сделки на междун.пазар, при които правото на собственост
преминава от Продавача в/у Купувача, след приключване на търговската
операция. По-известни такива сделки са: тръжни операции, аукционни
сделки, борсови сделки.
II група – сделки, при които преминавасамо правото на ползване на
стоката, а не правото на собственост от Продавача в/у Купувача. Такива са:
лизинговите сделки, концесията, лицензионното съглашение,
франчайзинга.
2 критерий – Правна характеристика на договорите
Тази характеристика е свързана с особеностите на международното право
и видовете договори, определящи отношенията м/у Продавача и Купувача
в международен аспект. По – известните видове договори в
международния бизнес са:
?Договори за прехвърляне правото на собственост – Използват се
следните видове търговски операции: аукциони, тържища,
реекспорт, борсови сделки, посреднически операции при продажби и
др.
?Договори за извършена работа – Използват се при сделки за
поддоставка или подизпълнение (при инженерно-строителни
договори, при сделки за преработка на чужди ресурси или сделки на
ишлеме
?Договори за предоставяне право на ползване – с тях се оформят
международни операции като: ноухау, франчайзинг, лицензионно
съглашение и др.
?Др.видове договори: Договори в областта на интелектуалната
собственост; за съвместна дейност; за съвместни предприятия; и
комплексни договори.
Важно място в договарянето в международниа бизнес е правната
характеристика във видовете посредничество в прочването и
информацията за бизнес партньорите.
3 критерий – Според начина на доставка на стоката
Разграничаваме 2 осн.групи сделки:
I група – Международни операции с еднократна доставка на стоката. Тези
операции могат да бъдат:
- сделки с кратки срокове на доставка – има определен брой на
сключените и реализирани сделки
- сделки с продължителни срокове на доставка – при тях отношенията м/у
партньорите залагат на по-дългосрочен характер на бизнес отношения, с
възходяща тенденция на тяхното развитие
II група – Международни операции с периодична доставка на стоката –
Това са сделки, които заемат основно място в онази част на
международния обмен, който е в основата на ресурсното осигуряване на
производствени дейности и потребности на потребителски пазари. Това са
сделки, свързани с търговия на нефт, руди, метали, резервни части и др.
Този вид сделки са 2 вида:
1)с кратки срокове на периодични доставки – до 1 год.
2)с продължителни срокове – до 10, 15, 20 год.
4 критерий – Според начина и формата на плащане
Разграничаваме 5 вида международни стоп.операции:
1)Операции с плащане в брой (кешови операции) – плащанията се
извършват в конвертируема валута с използване на утвърдени
традиционни форми на кешови плащания (акредитив, инкасо и др.)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2021 в 09:13 ученик на 23 години от София - 002 АЕГ "Томас Джеферсън", випуск 2018
05 май 2021 в 10:54 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2022
05 май 2021 в 10:54 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Европеистика, випуск 2023
26 фев 2021 в 12:50 студентка на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2020
05 фев 2021 в 12:24 в момента не учи
29 яну 2021 в 13:57 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2020
18 яну 2021 в 11:01 студент на 36 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2018
15 яну 2021 в 09:39 студент на 21 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2022
11 дек 2020 в 18:07 в момента не учи от Берковица
09 дек 2020 в 13:27 потребител на 30 години
 
Подобни материали
 

Казус по международен бизнес

26 май 2012
·
247
·
16
·
4,951
·
433

„Живанши”, „Кристиан Диор”, „Шанел”, „Нина Ричи” – прекрасните аромати на парфюмерийните гиганти омайват милиони хора по света, но малко известен е фактът, че всички те ползват в производството си българско розово масло....
 

Международен бизнес

12 яну 2011
·
84
·
6
·
6,145

В този файл има информаця за международния маркетинг,за българското сътрудничество с Европейския съюз,както и много други въпроси за бизнесът в другите страни....
 

Фирмен международен бизнес


Международната криза влияе положително върху цените на горивата и храните в международната търговия. Спадът в редица международни цени през последните месеци даде отражение върху инфлацията в България...
 

Международен бизнес

26 окт 2011
·
156
·
16
·
4,311
·
338

Международния бизнес или Външнотърговската дейност ( ВТД ) обхваща съвкупност от всички форми на икономически взаимодействия реализирани с партньорство от други държави...
 

Казус по международен бизнес - втора част

12 фев 2012
·
133
·
13
·
2,386

Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество, като средство за икономическо развитие и предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия....
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
25
1
4 мин
19.07.2013
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международен бизнес. Същност, характеристики и елементи на бизнес модела.

Материал № 879116, от 05 авг 2012
Свален: 267 пъти
Прегледан: 386 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 3,499
Брой символи: 23,393

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международен бизнес. Същност, характеристики и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала