Големина на текста:
Тема 3 Застрахователен договор-понятие и правна характеристика.
Застрахователният договор е договор по силата, на който застрахователя се задължава
да поеме определен риск срещу плащане на определена парична премия и при настъпване
на уговорените в договора или застраховката условия или застрахователни събития да
заплати на застрахования или трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или
застрахователна сума.
Този договор има няколко белега, с които се характеризира:
1.Застрахователният договор е двустранно задължаващ, тъй като създава задължения
както за застрахователя, така и за застрахования. Застрахователя изпълнява
задължение да носи риска като набира средства от застрахователни премии, освен
това той може да изпълни задължението си по застрахователния договор като
презастрахова или като инвестира премиите в ценни книги, дружества и други.
Задължението на застрахования се изразява в редовно плащане на
застрахователните премии.
2.Застрахователният договор е възмезден договор-нашето законодателство не допуска
безвъзмездно застраховане, затова застраховането винаги е възмездно.
3.Застрахователният договор е алеаторен договор-при сключването му не се знае кога
точно ще настъпи задължението на застрахователи и дали изобщо ще настъпи
задължение за застрахователя.
4.Застрахователния договор е с продължително изпълнение-застрахователят дължи
застрахователна закрила за определен период от време ако след изтичане на този
период застрахованият претърпи щата уговорена в застрахователния договор за
застрахователя не възниква задължение да изплати застрахователната сума.
5.Застрахователният договор е договор при общи условия-застрахователната
организация вписва първоначалните клаузи в договора за застраховка.
6.При личното застраховане договорът има инвестиционен характер –върху част от
премията се дължи лихва. Личните застраховки се доближават до банковия влог.
7.Застрахователният договор е формален договор, като за да бъде действителен е
необходимо да бъде сключен в писмена форма, за което не се изисква нотариална
заверка.
Тема 4 Задължителни елементи на застрахователното отношение.
Правоотношенията, които възникват във връзка със застрахователният договор има
специфични елементи. Ако липсват тези елементи застрахователното правоотношение
е нищожно. Задължителните елементи за действителността на застрахователният
договор са: застрахователен риск; застрахователно събитие; застрахователно
обезпечение; застрахователно обезщетение и застрахователни суми; застрахователна
премия; застрахователен интерес и застрахователен срок.
1.Застрахователният риск е възможност от накърняване на имуществените и
неимуществени блага на застрахованото лице от едно случайно събитие. Рискът
трябва да притежава няколко основни белези: възможността от настъпването на
събитието трябва да е съществуваща и налична, ако застрахователното събитие е
настъпило застрахователният договор е нищожен.; случаен характер, т.е.
настъпването на събитието не трябва да е обусловено от съзнателната воля на
застрахованото лице.; неговата несигурност относно неговото настъпване в бъдеще.
Несигурността може да бъде абсолютна-не се знае дали и кога ще настъпи
застрахователното събитие; и относителна-знае се, че ще настъпи
застрахователното събитие, но не се знае кога ще настъпи. Застрахователният риск
са дали на три вида:
а) в зависимост от източника на опасността:
-рискове произтичащи от действия на човека-например причиняване на
пътнотранспортно произшествие;
-рискове произтичащи от действието на природните сили-например земетресение,
наводнение и други.
б) в зависимост от това дали застраховката покрива един или няколко риска, ими
застраховката покрива група рискове:
-индивидуален риск;
-универсален риск;
в) в зависимост от срока на застраховката:
-краткосрочен риск-риск за период до 1 година;
-средносрочен риск-риск за период от 1 до 5 години;
-дългосрочен риск-риск за период над 5 години;
2.Застрахователното събитие е вредоносно събитие, което причинява неблагоприятни
последици на застрахованото лице. Застрахователното събитие е отражение на
застрахователния риск, така както е описан в застрахователния договор. За да се
приеме, че е настъпило застрахователното събитие е необходимо да има пълно
съвпадение на признаците на реално съществуващото събитие и това събитие,
което е описано в застрахователният договор.
3.Застрахователното обезпечение е отговорността на застрахователя да заплати
застрахователна сума или застрахователно обезщетение на застрахованото лице при
настъпване на предвидените в застрахователен договор условия и събития. Има два
етапа на съществуване на застрахователното обезпечение:
-етап на покриване на риска- от момента на влизане в сила на застрахователният договор
до настъпването на застрахователното събитие;
-етап на покрития риск-след настъпване на застрахователното събитие, застрахователното
обезпечение от задължение за закрила и покритие на риска се превръща в задължение за
плащане на застрахователна сума.
4.Застрахователното обезщетение и застрахователната сума са парично изражение на
застрахователното обезпечение. Застрахователното обезщетение се изплаща само
при имуществени застраховки, тъй като тези застраховки целят плащане на
обезщетение относно унищоженото или повредено имуществено благо. Размерът на
застрахователното обезщетение се определя към момента на настъпване на
застрахователното събитие и от размера на действително претърпените
имуществени вреди. Дължимото застрахователно обезщетение от застрахователя не
може да превишава посочената застрахователна сума в застрахователният договор.
Със застрахователната сума се означава паричната сума, която застрахователя
трябва да изплати на застрахованото лице при настъпването на застрахователното
събитие при личното застраховане. Паричната сума не зависи от конкретния
случай. Застрахователната сума се използва и при личното имуществено
застраховане и с нея се означава максималният размер на паричното задължение на
застрахователя.
5.Застрахователната премия е възнаграждението, което застрахованото лице дължи на
застрахователя за това, че е поел застрахователната закрила на определени
имуществени и неимуществени блага. В зависимост от това как е уговорено се
говори за еднократна и текуща премия. При краткотрайните имуществени
застраховки застрахователната премия се изплаща наведнъж изцяло. При
дългосрочните застраховки застрахователната премия е текуща. Премията може да
бъде първа и последваща премия – това е в зависимост от правните последици от
неизпълнение на премията. При неизплащането на първата застрахователна премия
застрахователният договор не влиза в сила, освен ако не е уговорено друго. Ако не
бъде платена последваща премия, застрахователя може да я търси по съдебен ред
или може да я компенсира при настъпването на застрахователното събитие. Освен
това застрахователната премия може да бъде брутна (тарифна) и нетна премия.
Нетната премия е паричната сума, необходима за изплащане от застрахователя на
застрахователното обезщетение. Размерът й се определя в зависимост от степента
на вероятност от осъществяване на съответния риск.
6.Застрахователен интерес е правоотношение по силата, на което застрахованият,
който притежава имуществени или неимуществени блага, засягането на които от
настъпването на събитие посочено в застрахователният риск, ще представлява
вреда за застрахованият. Застрахователният интерес може да се раздели на
субективен и обективен.
-Субективен застрахователен интерес- когато застрахователната закрила обезпечава
застрахованото лице при настъпване на застрахователното събитие.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по застрахователно право

Лекции по застрахователно право при професор Поля Голева....
Изпратен от:
Стефан Бънков
на 2012-07-26
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
268 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
104
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Обекти на правоотношенията

02 дек 2007
·
135
·
2
·
501

В естествените науки под обект на правоотношение се разбират тези предмети и явления, върху които се оказва влияние от други предмети и явления...
 

Договори - същност

31 май 2007
·
856
·
1
·
258
·
258
·
1
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Прекратяване натрудовото правооотношение от работника или служителя

14 ное 2006
·
741
·
6
·
1,437
·
1

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя с предизвестие.
 

Юридическа отговорност

20 дек 2007
·
297
·
2
·
412
·
1

ЮО е специфична система от правоотношения, произтичащи от наличието на състав на правонарушение, субект на правото от една страна, овластен от позитивното право да определя и/или да налага мярка на ЮО...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
35
3
7 мин
24.07.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Лекции по застрахователно право

Материал № 878514, от 26 юли 2012
Свален: 268 пъти
Прегледан: 318 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 5,075
Брой символи: 34,740

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по застрахователно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения