Големина на текста:
Баскетбол
История на играта.
1.Поява и развитие на съвременния баскетбол.
Честта за “изобретяването” на съвременния баскетбол принадлежи на преселника от
Канада д-р Джеймс Нейсмит (1861-1939г).
За разлика от други видове спорт, баскетболът не е еволюирал от вече съществуваща игра –
Нейсмит изобретява абсолютно нова игра.
На 21 декември 1891 г. се провежда първият баскетболен мач в гимнастическата зала на
Спрингфийлдския колеж.
След известен период на експерименти и въз основа на горните основни принципи Нейсмит
формулирал първите 13 правила на играта. Той бил затрупан с молби за все повече копия на
правила. Те са отпечатани за първи път във вестника на колежа в Спрингфийлд на 15 януари
1892 г. под заглавие “Нова игра” и имат следното съдържание:
1. Използваната за игра топка има сферична форма.
2. Топката може да бъде хвърляна в каквато и да е посока с една или с две ръце.
3. Тя може да се отбива във всякаква посока с една или с две ръце, но никога с юмрук.
4. Играчите нямат право да тичат държейки топката. Те трябва да я хвърлят от мястото, където
са я хванали. Няколко крачки се позволяват на играч, който хваща топката при голяма скорост
и се опитва да спре.
5. Топката може да бъде държана само с китките на едната или двете ръце.
6. Забранени са ударите с рамо, хващането, блъскането и спирането на противника. Всяко
първо нарушение води до отсъждане на лично нарушение, при повторно играчът се отстранява
докато бъде отбелязан кош, а при умишлено нарушение играчът се отстранява до края на
срещата без право на смяна.
7. Удрянето на топката с юмрук е нарушение, което се наказва по същия начин както лично
нарушение.
8. Кош се постига, когато топката, хвърлена към него е влязла и останала там.
9. След излизането на топката извън терена, се вкарва от състезателя, който пръв се е добрал до
нея.
10. Секретарят на срещата следи за поведението на играчите и осигурява пресмятането на
нарушенията.
11. Само съдията решава за вкарването на топката в игра и отчита отбелязаните кошове, както и
времето за игра.
12. Срещата се състои от 2 полувремена 15 мин., разделени с почивка от 5 мин.
13. Отборът, който отбележи по-голям брой кошове по време на играта се обявява за победител.
При равенство, със съгласието на капитаните на двата отбора, срещата може да бъде
продължена до отбелязване на първата точка.
Развитието на баскетболната игра може да се раздели на два периода:
1.до създаването на ФИБА през 1932г
2.от създаването на ФИБА до наши дни
Първи период
Характеризира се с чести промени в правилата на играта. Първите няколко години (1891-1898)
са характерни с пълно превъзходство на защитата, поради това че техниката на боравене с
топка била примитивна. Липсвал дрибълът. Това несъответствие изисквало някакви промени.
Първите промени засягат топката (до тогава се използват футболни и медицински топки).През
1894г. тя приема стандартна форма и размери. Обиколката и е 76,2-81,3см.Променя се формата
на таблото и коша, размерите на игрището, броят на играчите и тяхната екипировка.
Особено важен момент в развитието на баскетболната игра е появата на дрибъла (1899-1910).
Това променя играта в положителна насока.
Вторият период започва с изграждането на ФИБА. На 18 юни 1932г в Швейцария се
провежда първото учредително събрание. На него присъстват първите страни учредителки:
Аржентина, Гърция, Италия, Латвия, Португалия, Румъния, Швейцария и Чехословакия. Като
наблюдатели присъстват представители на България и Унгария. Въвеждат се първите
официални международни правила, с което се постава началото на новото баскетболно
летоброене. На първите олимпийски игри в Берлин през 1936г. си дават среща баскетболни
1
отбори от различни страни и континенти. Първите следвоенни Олимпийски игри са в Лондон
през 1948г.
Олимпийският турнир в Рим показва, че в своето развитие играта е достигнала високо равнище.
По-голямата част от отборите са съставени от всестранно развити играчи.
Периодът след игрите в Рим е особено интензивен за защитната игра.
В исторически аспект играта се развива и усъвършенства в непрекъсната борба между
нападението и защитата.
2. Баскетболът в България.
Баскетболът преди 9. септември 1944г.
Баскетболната игра се появява в България още през 1912г., но започва да се практикува през
1917г. През 1919 г. към клуб Атлантик е учредена и секция по баскетбол. Именно тази година е
приета за начало на баскетбола в България.
Най-характерното за баскетбола от първите му години в България е, че той е под влияние на
френското спортно влияние и с него главно се занимават девойки. За това говорят и първите
книги със заглавия “Дамски баскетбол” и “Правила за дамски баскетбол” през 1921-1923 г.
През 1924 г. се провежда и първия шампионат на София по баскетбол , в който участват 11
дамски и 10 мъжки отбора, разделени в две групи. Същата година се организират и официални
турнири за юноши в Русе и София, а през 1926 г. се играе и за “Купата на баскетболистката”.
Първата междуградска среща се играе през 1928 г., в която отборът на Славия – София гостува
в Самоков на Американския колеж.
На 4 юли 1943 г. се провежда и първата международна среща на наш женски отбор – отборът
на Висшето училище за телесно възпитание (днешната Национална Спортна Академия “Васил
Левски”) гостува на Института за физическа култура в Будапеща и постига победа с резултат
22:11.
Баскетболът след 9 септември 1944г.
През 1945г се създава Народният съюз за гимнастика и спорт.
През 1948г. се създава Върховен комитет за физическа култура и спорт (ВКФС).
През 1958г. се създава Български съюз за физическа култура и спорт (БСФС).Към него
фигурира Българска федерация по баскетбол.
По време на Втората световна война се провеждат 3 държавни първенства за мъже в София:
- 1942 г. – държавен първенец е Левски;
- 1943 г. – първи е отборът на ЖСК
- 1945 г. – шампион е ПСК Левски
Проведено е и едно държавно първенство през 1945 г. за жени с шампион отборът на Раковски
– София.
3.Важни състезания на ФИБА и участие на България в тях.
Жени
ОПСПЕПКЕШ
1976г. Монреал – 3 място
1980г. Москва – 2 място
1988г. Сеул – 5 място
Започват 1953г
1959г. Москва – 2 място
1961г. Перу – 3 място
1990г. Малайзия – 3 място
Започват 1938г.
1954г. Белград – 3 място
1958г. Полша – 1 място
1960г. София – 2 място
1964г. Будапеща – 2 място
1972г. Варна – 2 място
1976г. Франция – 3 място
1983г. Унгария – 2 място
1985г. Италия – 2 място
1989г. Варна – 3 място
1991г. Израел – 4 място
1993г. Италия – 6 място
Славия – 1959г. и
1963г. – купа на
Европа
Левски – Спартак –
1984г. 1 място
2
Мъже
ОПСПЕПКЕШ
Започват през 1936г.
1952г. Хелзинки – 7 място
1956г Мелбърн – 5 място
1968г. Мексико – 10място
Започват 1950г.
1959г. Чили 7 място
Започват 1935г.
1951г. Париж – 4 място
1955г. Будапеща – 4 място
1957г. София – 2 място
1961г. Белград – 3 място
1967г. Хелзинки – 4 място
Академик – 1958г и
1959г – 2 място -
Белград
4.Характеристика на баскетболната игра и тенденции в нейното развитие.
Сегашното състояние на баскетбола в света се обуславя от редица фактори. Тук влизат
материалните условия на живот, постиженията на науката и техниката, непрекъснатото
подобряване на спортната база, стройната система от състезания – олимпийски, световни,
европейски и други първенства и турнири.
Най – типичното, което дава цялостна характеристика на съвременния баскетбол, е
непрекъснатата интензификация на играта. Този факт е от изключителна важност за спортната
практика, защото изграждането на отборите, технико - тактическото обучение и особено
функционалната подготовка на състезателите са в пряка зависимост от съдържанието на играта,
от нейната динамика и развитие.
Проблемът за структурното изграждане на отборите.
Става въпрос за специален подбор на играчи в строго съответствие с настъпилите промени в
динамиката на играта, с нейните най-характерни черти. Един от най-актуалните проблеми при
подбора на играчите е ръстовият проблем.
Едновременно с ръста друг нерешен проблем при формирането на отборите е този за възрастта
на играчите.
Съвременната интензификация на играта се характеризира преди всичко с нарастващия брой на
техническите похвати, изпълнени за единица време.
Ловене, подаване и водене на топката. Ловенето и подаването на топката се извършват много
по-бързо, отколкото преди и в по-сложна взаимовръзка с другите технически елементи на
играта.
Съвременният дрибъл е главното оръжие на играчите при подготовката и провеждането на
бързите и индивидуалните пробиви и при преодоляването на пресичащи защити.
Стрелба в коша. В съвременния баскетбол се забелязва подчертана тенденция към
увеличаване на общия брой на опитите за стрелба, а оттук и броя на попаденията в коша.
Техника на защитната игра. Едно от най-важните изисквания на играта се отнася до
усъвършенстването на индивидуалната защита и по-специално на техниката на придвижването,
блокирането, отнемането на топката и похлупването.
Техника и тактика на баскетбола.
1.Техника и тактика на баскетболната игра – определение, развитие и основна
класификация.
Техниката на баскетболната игра представлява специализирана система от единични или
последователни свързани движения, насочени към рационална организация на
взаимодействията между играчите в нападение и защита за постигане на победа над
противника.
Кинематичните особености зависят от пространствените, временните и временно-
пространствените параметри на движението.
Динамичните особености се определят от величината на силата и на инервацията, от
направлението и скоростта на движението.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 юни 2020 в 23:23 в момента не учи на 46 години от София
17 юни 2020 в 09:53 ученик на 20 години от Русе - ПГСАГ "Пеньо Пенев", випуск 2020
09 юни 2020 в 15:44 в момента не учи на 28 години
08 юни 2020 в 16:09 ученик на 22 години от София - 166 СУ "Васил Левски", випуск 2017
05 юни 2020 в 10:25 потребител
03 юни 2020 в 19:42 студент на 23 години от София - Арт - колеж по екранни и сценични изкуства, специалност - Анимация - класическа и компютърна, компютърна графика, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
902
·
2
·
333
·
1,921

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

История на Физическата Култура

24 яну 2009
·
100
·
3
·
578
·
175

Раздраства се международното спортно движение. Създават се 20 нови международни федерации. От 1924г. Се провеждат международни студентски игри, организират се регионални първенства, балкански лекоатлетически игри...
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,091
·
92
·
5,175
·
1,689
·
1

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Лекции по баскетбол

07 апр 2011
·
423
·
47
·
1,995
·
683

Презентация с лекция по баскетбол - история, правила на играта, тактики, баскетболът в България...
 

Теория методика на спортната подготовка

25 окт 2006
·
2,598
·
31
·
5,387
·
1,602
·
12

Същност и функции на съвременния спорт. Спорта като философия на живота, която възвисява и обединява в хармония способностите на тялото, волята и ума.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
84
1
1 мин
23.11.2016
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Баскетбол

Материал № 87746, от 04 фев 2008
Свален: 1,234 пъти
Прегледан: 1,214 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Реферат
Брой страници: 22
Брой думи: 7,127
Брой символи: 59,212

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Баскетбол "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения