Големина на текста:
877077_pomagalo_com.doc- 1 -
Под игото
(Резюме)
Част първа
xI. Гост
Чорбаджи Марко вечеря със семейството си на двора в прохладна майска вечер. На
трапезата са стопанинът, неговата майка (баба Иваница), жена му и многобройната му
челяд. Чорбаджията, както обикновено, насърчава децата да се хранят или им прави
забележки, като по този начин ги възпитава. Той е посвоему строг и отговорен родител,
който държи на учението, добрите нрави и честността. Не-случайно, макар и
необразован, Марко е училищен настоятел в Бяла черква и приема това като голяма чест.
След вечеря децата се събират около баща си. Чорбаджията прави забележка на
майка си, която плаши малките с турците; интересува се как е болният Асен; кара Васил
да разкаже нещо от наученото в училище за Русия.
Неочаквано се чува шум от падане на керемиди от оградата и в двора настъпва
суматоха. Марко взема отнякъде два пищова и отива да види какво става. В обора той
открива непознат човек и след като го разпитва, разбира, че е синът на негов стар
приятел - дядо Манол от Видин. Младият мъж - Иван Кралича, идва от Диарбекир. Като
изяснява това, чорбаджията отива да успокои семейството си. Казва им, че страхът им е
напразен; не споделя с тях, че имат таен гост.
В този момент започва да се хлопа на външната врата. На Марко му става ясно, че е
онбашията, и тръгва направо към обора, за да скрие Иван на друго място. Но Кралича го
няма. Това поражда тревога у чорбаджията.
xII. Бурята
Кралича с бързи крачки се отдалечава от дома на чорбаджи Марко. В тишината на
нощта той събужда едно куче и лаят привлича вниманието на стражата. Гонят го,
стрелят по него, но успява да се измъкне. Само връхната му дреха остава в ръцете на
един от преследвачите.
Кралича се озовава извън града. Там го застига силна буря. Намира подслон в една
празна воденица. Принуден е да се скрие, когато се връщат воденичарят и дъщеря му.
Не след дълго вратата се разтриса от удари и се чува лай на хрътка. За зла участ във
воденицата идват Емексиз Пехливан - добре познат на всички в околността със
злодеянията си, и още един въоръжен турчин - негов другар. Воденичарят не е в
състояние нито с молби, нито със сила сам да предотврати заплахата, която грози
дъщеря му Марийка. Кралича не може да остане безучастен. Напада и убива с брадва
Емексиз Пехливан, а след това, с помощта на воденичаря, успява да се справи и с другия
насилник - наръгва го със собствения му нож.
Бащата на Марийка (дядо Стоян) не намира думи да изрази благодарността си.
Двамата мъже заравят труповете в една яма, убиват хрътката и я хвърлят във воденичния
улей. После заедно с момичето тръгват към близкия манастир, да пренощуват при дякон
Викентий. В мрака не забелязват, че някой е станал свидетел на случилото се.
III. Манастирът
Дядо Стоян, Иван Кралича и Марийка влизат тайно в манастира и намират дякон
Викентий. Воденичарят разказва накратко за случилото се. Свещеникът завежда
непознатия мъж до една килия, в която да пренощува. Кралича му благодари и разкрива
пред него името си и откъде идва. Викентий е истински въодушевен и споделя своите
патриотични идеи. Той уверява госта си, че в манастира е в безопасност, и му пожелава
лека нощ.
Когато остава сам, Иван Кралича дълго време не успява да заспи. По-късно чува
стъпки и пеене навън. Вижда странна фигура, излиза и се среща с Мунчо - безобиден
слабоумен човек, който живее в манастира и всъщност е тайнственият свидетел на
случилото се по-рано във воденицата.
- 1 -
877077_pomagalo_com.doc- 2 -
xIV. Пак у Маркови
След бягството на Кралича от дома на чорбаджи Марко, стопанинът бързо
успокоява и отпраща онбашията.
В този момент у Маркови идват съседът му Иванчо Йотата и доктор Соколов. Те са
въведени в стаята за гости, богато украсена и подредена, приличаща на музей и на
галерия заради старите предмети в нея и литографическите картини по стените.
Доктор Соколов е млад човек с буен характер. Знае добре турски език и нравите на
турците, другарува с онбашията, а вечер стреля през комина, за да създава смут.
Отглежда мечка на име Клеопатра. Участва във всички младежки увеселения и
комитетски съзаклятия. Няма медицинско образование, но го наричат доктор и има
доста пациенти, при чието лечение рядко прибягва до лекарства. Той е дошъл у Маркови
като лекар на семейството, за да види как е Асенчо.
Тримата мъже разговарят за случилото се по-рано вечерта. Става ясно, че Иванчо
(изплашен, макар да не си признава) е съобщил в конака за суматохата у съседите. А
Соколов е срещнал Кралича, упътил го е къде е домът на чорбаджията и му е дал
връхната си дреха. Марко отрича у тях да е идвал някой и подхваща разговор за
Херцеговското въстание. Докторът прави сравнение между херцеговците и българите,
разпалено говори за неправдите и страданията.
В това време влиза баба Иваница и казва, че са се чули изстрели от пушки. Марко се
притеснява за Кралича. Гостите си тръгват - Соколов през външната врата, а Иванчо
през комшулука
1
.
V. Продължение на нощта
Доктор Соколов се прибира. В килерчето, в което преди три години е нощувал
покойният вече Левски, се крие Клеопатра. Младият мъж играе с мечето, говори му и
пее.
Идва онбашията Шериф ага и отвежда Соколов в конака. Там са беят, Кириак
Стефчов и Нечо Пиронков, аазата
2
. Оказва се, че у тях са връхната дреха, която Соколов
е дал на непознатия, и бунтовнически книжа, намерени в джоба й. Докторът обяснява, че
е съжалил един сиромах, дал му е дрехата си и вероятно книжата са негови. Не успява да
убеди разпитващите го, че не е стрелял по заптие, защото не казва къде е бил по това
време. Оставят го да нощува в затвора.
xVI. Писмото
След неспокойната нощ Марко Иванов е първият посетител в Танковото кафене. Той
научава от кафеджията, че Соколов е задържан и какви са причините за това.
Чорбаджията е озадачен.
Когато идва онбашията, Марко споделя увереността си, че докторът е невинен.
Разбира, че Соколов вече е отведен от Бяла черква и че след малко онбашията също
тръгва към К. с бунтовните книжа и писмо от бея.
Чорбаджията действа бързо, решително и успява да подмени писмото.
xVII. Геройство
В двора на манастира са старият дядо Йеротей, дякон Викентий, отец Гедеон и
Мунчо - всеки отдаден на своите мисли и занимания. Игумен Натанаил се връща от
града и донася вестта за задържането на Соколов.
1
комшулук - вратичка между съседски дворове
2
ааза - член на съвет, управник
Викентий отива веднага в килията при Кралича и му казва какво се е случило. Иван
се чувства длъжен да се предаде, за да помогне на доктора. Игуменът ги изненадва,
докато разговарят. След като разбира кой е гостът в манастира, той го прегръща и целува
като свой син.
xVIII. У чорбаджи Юрдана
Чорбаджи Юрдан е заможен възрастен човек, коравосърдечен, със стари разбирания,
много близък с турците и необичан от българите.
Обядът в дома му преминава весело и шумно - има гости по случай отвратки
3
. Там
- 2 -
877077_pomagalo_com.doc- 3 -
са: кака Гинка - дъщеря на чорбаджи Юрдан, много приказлива и дръзка; госпожа
Хаджи
4
Ровоама - сестра на чорбаджи Юрдан, калугерка, злъчна, със слабост към
сплетните
5
; Хаджи Смион - зет на чорбаджи Юрдан; Хаджи Павли - сват на чорбаджи
Юрдан; Михалаки Алафрангата - със самочувствието на модерен и учен човек, какъвто е
бил преди тридесет години; Дамянчо Григорът - заможен търговец и родолюбив
българин, с богата фантазия; мъжът на кака Гинка, Генко Гинкин - слабохарактерен и
мълчалив пред жена си; Кириак Стефчов - чорбаджийски син, който стои далеч от родо-
любивите идеи и е харесван от турците, горделив, злобен и завистлив, според мълвата -
бъдещ зет на чорбаджи Юрдан (бъдещ съпруг на дъщеря му Лалка); Нечо Пиронков и
други.
След обяда, по време на кафето, се водят шумни разговори на различни теми.
Стефчов обяснява за бунтовническите книги, открити в дрехата на доктор Соколов, и се
чуват остри изказвания срещу размирниците. Кириак категорично заявява, че за такива
като доктора трябва да има смъртна присъда или доживотно заточение. Това силно
смущава Лалка, която не е безразлична към Соколов. Докато стои до прозореца, за да се
успокои, тя вижда, че докторът се връща. Развълнувана съобщава новината на гостите и
това предизвиква противоречиви коментари - едни роптаят (Стефчов), а други се радват
(кака Гинка, Хаджи Смион).
3
отвратки - част от сватбен обред; посещение на младоженците у родителите на
булката след сватбата
4
Забележка: В резюмето правописът на приложението хаджи пред имената на герои
съответства на правописа в творбата на Вазов; според актуалната правописна норма
приложението следва да се пише с малка начална буква (хаджи Ровоама, хаджи Смион и
пр.) и тази норма трябва да се спазва в интерпретативни съчинения и други продуктивни
текстове.
5
сплетня - клюка, интрига
IX. Разяснения
Соколов отива у чорбаджи Марко, за да разкаже за преживяванията си. Той споделя
как, дори за негово учудване, „бунтовническите" книжа се оказват съвсем безобидни -
вестник, списвай в Цариград, и „Практически лечебник от доктора Ивана Богорова", а в
писмото беят пише, че не го смята виновен за раняването на заптието. Кадията
6
му се
извинява и го освобождават.
Чорбаджи Марко се успокоява. Но историята на доктора има продължение. На
връщане от К. той среща дякон Викентий и човека, на когото е дал дрехата си.
Свещеникът му представя Бойчо Огнянов, който е тръгнал да го избави, защото се
чувства виновен за задържането му.
Марко отново е развълнуван - този път изпитва гордост от постъпката на сина на
дядо Манол. А Соколов не престава да се чуди как и кой е подменил документите.
Чорбаджията му разкрива, че самият той е сторил това, и споделя с доктора какво знае за
мъжа, представил се като Бойчо Огнянов.
Х. Женският метох
Женският метох
7
в Бяла черква е шумно място, обитавано от 60-70 калугерки. В него
не само се знаят, но и се раждат голяма част от новините и тайните в града.
Особено активна в това отношение е Хаджи Ровоама. Напоследък тя е недоволна
заради освобождаването на Соколов. Намира свое обяснение за загадъчното мълчание на
доктора къде е бил през нощта. Според Хаджи Ровоама той е бил при жената на бея.
Тази мълва бързо се разнася из Бяла черква.
След това обект на вниманието на калугерките става Иван Кралича. Появяват се
много и разнообразни версии за него и за пребиваването му в града. Говори се, че е
търговец, учител, кандидат-жених, руски княз, а според Хаджи Ровоама той е турски
шпионин. Сестрата на чорбаджи Юрдан бързо разпространява това мнение, подразнена,
че новопристигналият в Бяла черква не е проявил уважение към нея и не я е посетил.
След църковната служба в неделя той отново не я зачита и отива при госпожа Христина,
известна сред калугерките с родолюбивите си идеи и връзките си с хора, близки до
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 яну 2023 в 15:17 студентка на 40 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - бизнес, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
Резюме на дядо Горио на първа песен
добавена от nikolai.mitov 31.01.2019
0
43
Трансформиращите преразказ на златното момиче от името на момичето
добавена от krisikondeva_bg 05.12.2018
0
193
Спешно резюме на ден 1. новела трета от "Декамерон"
добавена от dumdididum 07.10.2018
0
83
,,Новата молитва на Марка,,
добавена от maricastankova 28.11.2019
1
159
Резюме на Дядо Горио първа глава
добавена от nikolai.mitov 31.01.2019
2
377
Подобни материали
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,905
·
2
·
267
·
1,489

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Парите и любовта

23 фев 2006
·
1,560
·
5
·
325
·
441
·
2

Есе за значението на парите и любовта.
 

Иван Вазов - Човекът и природата

24 окт 2006
·
1,505
·
8
·
1,395
·
782

Отношението на човека към природата е проблемен център на Вазовото творчество. Заедно с Пенчо Славейков Вазов става основоположник на нов поетически вид в следосвобожденската литература – пейзажната лирика...
 

Иван Вазов - "Българският език"

02 ное 2008
·
318
·
3
·
631
·
508
·
2
·

Одата “Българският език” е сред най-популярните творби на патриарха на българската литература Иван Вазов. Написано като отговор на обвиненията за грубост и немузикалност на родното слово...
 

Творческото наследство на Иван Вазов

19 фев 2006
·
2,820
·
1
·
435
·
526
·
8

ЛИС върху цялостното творчество на Вазов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов - 2-ри вариант. Включени са въпроси от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
3 мин
13.08.2020
Българско Възраждане
тематичен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът е за проверка на знанията на учениците. Съдържа въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
18
1
1
3 мин
10.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Кратко резюме на "Под игото"

Материал № 877077, от 10 юли 2012
Свален: 1,297 пъти
Прегледан: 4,329 пъти
Предмет: Литература
Автор: Иван Вазов
Тип: Преразказ
Брой страници: 22
Брой думи: 11,270
Брой символи: 60,815

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кратко резюме на "Под игото""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марчелина Теодосиева
преподава по Литература
в град Долна баня
с опит от  15 години
1 82 5

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
517 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала