Големина на текста:
877077_pomagalo_com.doc- 1 -
Под игото
(Резюме)
Част първа
xI. Гост
Чорбаджи Марко вечеря със семейството си на двора в прохладна майска вечер. На
трапезата са стопанинът, неговата майка (баба Иваница), жена му и многобройната му
челяд. Чорбаджията, както обикновено, насърчава децата да се хранят или им прави
забележки, като по този начин ги възпитава. Той е посвоему строг и отговорен родител,
който държи на учението, добрите нрави и честността. Не-случайно, макар и
необразован, Марко е училищен настоятел в Бяла черква и приема това като голяма чест.
След вечеря децата се събират около баща си. Чорбаджията прави забележка на
майка си, която плаши малките с турците; интересува се как е болният Асен; кара Васил
да разкаже нещо от наученото в училище за Русия.
Неочаквано се чува шум от падане на керемиди от оградата и в двора настъпва
суматоха. Марко взема отнякъде два пищова и отива да види какво става. В обора той
открива непознат човек и след като го разпитва, разбира, че е синът на негов стар
приятел - дядо Манол от Видин. Младият мъж - Иван Кралича, идва от Диарбекир. Като
изяснява това, чорбаджията отива да успокои семейството си. Казва им, че страхът им е
напразен; не споделя с тях, че имат таен гост.
В този момент започва да се хлопа на външната врата. На Марко му става ясно, че е
онбашията, и тръгва направо към обора, за да скрие Иван на друго място. Но Кралича го
няма. Това поражда тревога у чорбаджията.
xII. Бурята
Кралича с бързи крачки се отдалечава от дома на чорбаджи Марко. В тишината на
нощта той събужда едно куче и лаят привлича вниманието на стражата. Гонят го,
стрелят по него, но успява да се измъкне. Само връхната му дреха остава в ръцете на
един от преследвачите.
Кралича се озовава извън града. Там го застига силна буря. Намира подслон в една
празна воденица. Принуден е да се скрие, когато се връщат воденичарят и дъщеря му.
Не след дълго вратата се разтриса от удари и се чува лай на хрътка. За зла участ във
воденицата идват Емексиз Пехливан - добре познат на всички в околността със
злодеянията си, и още един въоръжен турчин - негов другар. Воденичарят не е в
състояние нито с молби, нито със сила сам да предотврати заплахата, която грози
дъщеря му Марийка. Кралича не може да остане безучастен. Напада и убива с брадва
Емексиз Пехливан, а след това, с помощта на воденичаря, успява да се справи и с другия
насилник - наръгва го със собствения му нож.
Бащата на Марийка (дядо Стоян) не намира думи да изрази благодарността си.
Двамата мъже заравят труповете в една яма, убиват хрътката и я хвърлят във воденичния
улей. После заедно с момичето тръгват към близкия манастир, да пренощуват при дякон
Викентий. В мрака не забелязват, че някой е станал свидетел на случилото се.
III. Манастирът
Дядо Стоян, Иван Кралича и Марийка влизат тайно в манастира и намират дякон
Викентий. Воденичарят разказва накратко за случилото се. Свещеникът завежда
непознатия мъж до една килия, в която да пренощува. Кралича му благодари и разкрива
пред него името си и откъде идва. Викентий е истински въодушевен и споделя своите
патриотични идеи. Той уверява госта си, че в манастира е в безопасност, и му пожелава
лека нощ.
Когато остава сам, Иван Кралича дълго време не успява да заспи. По-късно чува
стъпки и пеене навън. Вижда странна фигура, излиза и се среща с Мунчо - безобиден
слабоумен човек, който живее в манастира и всъщност е тайнственият свидетел на
случилото се по-рано във воденицата.
- 1 -
877077_pomagalo_com.doc- 2 -
xIV. Пак у Маркови
След бягството на Кралича от дома на чорбаджи Марко, стопанинът бързо
успокоява и отпраща онбашията.
В този момент у Маркови идват съседът му Иванчо Йотата и доктор Соколов. Те са
въведени в стаята за гости, богато украсена и подредена, приличаща на музей и на
галерия заради старите предмети в нея и литографическите картини по стените.
Доктор Соколов е млад човек с буен характер. Знае добре турски език и нравите на
турците, другарува с онбашията, а вечер стреля през комина, за да създава смут.
Отглежда мечка на име Клеопатра. Участва във всички младежки увеселения и
комитетски съзаклятия. Няма медицинско образование, но го наричат доктор и има
доста пациенти, при чието лечение рядко прибягва до лекарства. Той е дошъл у Маркови
като лекар на семейството, за да види как е Асенчо.
Тримата мъже разговарят за случилото се по-рано вечерта. Става ясно, че Иванчо
(изплашен, макар да не си признава) е съобщил в конака за суматохата у съседите. А
Соколов е срещнал Кралича, упътил го е къде е домът на чорбаджията и му е дал
връхната си дреха. Марко отрича у тях да е идвал някой и подхваща разговор за
Херцеговското въстание. Докторът прави сравнение между херцеговците и българите,
разпалено говори за неправдите и страданията.
В това време влиза баба Иваница и казва, че са се чули изстрели от пушки. Марко се
притеснява за Кралича. Гостите си тръгват - Соколов през външната врата, а Иванчо
през комшулука
1
.
V. Продължение на нощта
Доктор Соколов се прибира. В килерчето, в което преди три години е нощувал
покойният вече Левски, се крие Клеопатра. Младият мъж играе с мечето, говори му и
пее.
Идва онбашията Шериф ага и отвежда Соколов в конака. Там са беят, Кириак
Стефчов и Нечо Пиронков, аазата
2
. Оказва се, че у тях са връхната дреха, която Соколов
е дал на непознатия, и бунтовнически книжа, намерени в джоба й. Докторът обяснява, че
е съжалил един сиромах, дал му е дрехата си и вероятно книжата са негови. Не успява да
убеди разпитващите го, че не е стрелял по заптие, защото не казва къде е бил по това
време. Оставят го да нощува в затвора.
xVI. Писмото
След неспокойната нощ Марко Иванов е първият посетител в Танковото кафене. Той
научава от кафеджията, че Соколов е задържан и какви са причините за това.
Чорбаджията е озадачен.
Когато идва онбашията, Марко споделя увереността си, че докторът е невинен.
Разбира, че Соколов вече е отведен от Бяла черква и че след малко онбашията също
тръгва към К. с бунтовните книжа и писмо от бея.
Чорбаджията действа бързо, решително и успява да подмени писмото.
xVII. Геройство
В двора на манастира са старият дядо Йеротей, дякон Викентий, отец Гедеон и
Мунчо - всеки отдаден на своите мисли и занимания. Игумен Натанаил се връща от
града и донася вестта за задържането на Соколов.
1
комшулук - вратичка между съседски дворове
2
ааза - член на съвет, управник
Викентий отива веднага в килията при Кралича и му казва какво се е случило. Иван
се чувства длъжен да се предаде, за да помогне на доктора. Игуменът ги изненадва,
докато разговарят. След като разбира кой е гостът в манастира, той го прегръща и целува
като свой син.
xVIII. У чорбаджи Юрдана
Чорбаджи Юрдан е заможен възрастен човек, коравосърдечен, със стари разбирания,
много близък с турците и необичан от българите.
Обядът в дома му преминава весело и шумно - има гости по случай отвратки
3
. Там
- 2 -
877077_pomagalo_com.doc- 3 -
са: кака Гинка - дъщеря на чорбаджи Юрдан, много приказлива и дръзка; госпожа
Хаджи
4
Ровоама - сестра на чорбаджи Юрдан, калугерка, злъчна, със слабост към
сплетните
5
; Хаджи Смион - зет на чорбаджи Юрдан; Хаджи Павли - сват на чорбаджи
Юрдан; Михалаки Алафрангата - със самочувствието на модерен и учен човек, какъвто е
бил преди тридесет години; Дамянчо Григорът - заможен търговец и родолюбив
българин, с богата фантазия; мъжът на кака Гинка, Генко Гинкин - слабохарактерен и
мълчалив пред жена си; Кириак Стефчов - чорбаджийски син, който стои далеч от родо-
любивите идеи и е харесван от турците, горделив, злобен и завистлив, според мълвата -
бъдещ зет на чорбаджи Юрдан (бъдещ съпруг на дъщеря му Лалка); Нечо Пиронков и
други.
След обяда, по време на кафето, се водят шумни разговори на различни теми.
Стефчов обяснява за бунтовническите книги, открити в дрехата на доктор Соколов, и се
чуват остри изказвания срещу размирниците. Кириак категорично заявява, че за такива
като доктора трябва да има смъртна присъда или доживотно заточение. Това силно
смущава Лалка, която не е безразлична към Соколов. Докато стои до прозореца, за да се
успокои, тя вижда, че докторът се връща. Развълнувана съобщава новината на гостите и
това предизвиква противоречиви коментари - едни роптаят (Стефчов), а други се радват
(кака Гинка, Хаджи Смион).
3
отвратки - част от сватбен обред; посещение на младоженците у родителите на
булката след сватбата
4
Забележка: В резюмето правописът на приложението хаджи пред имената на герои
съответства на правописа в творбата на Вазов; според актуалната правописна норма
приложението следва да се пише с малка начална буква (хаджи Ровоама, хаджи Смион и
пр.) и тази норма трябва да се спазва в интерпретативни съчинения и други продуктивни
текстове.
5
сплетня - клюка, интрига
IX. Разяснения
Соколов отива у чорбаджи Марко, за да разкаже за преживяванията си. Той споделя
как, дори за негово учудване, „бунтовническите" книжа се оказват съвсем безобидни -
вестник, списвай в Цариград, и „Практически лечебник от доктора Ивана Богорова", а в
писмото беят пише, че не го смята виновен за раняването на заптието. Кадията
6
му се
извинява и го освобождават.
Чорбаджи Марко се успокоява. Но историята на доктора има продължение. На
връщане от К. той среща дякон Викентий и човека, на когото е дал дрехата си.
Свещеникът му представя Бойчо Огнянов, който е тръгнал да го избави, защото се
чувства виновен за задържането му.
Марко отново е развълнуван - този път изпитва гордост от постъпката на сина на
дядо Манол. А Соколов не престава да се чуди как и кой е подменил документите.
Чорбаджията му разкрива, че самият той е сторил това, и споделя с доктора какво знае за
мъжа, представил се като Бойчо Огнянов.
Х. Женският метох
Женският метох
7
в Бяла черква е шумно място, обитавано от 60-70 калугерки. В него
не само се знаят, но и се раждат голяма част от новините и тайните в града.
Особено активна в това отношение е Хаджи Ровоама. Напоследък тя е недоволна
заради освобождаването на Соколов. Намира свое обяснение за загадъчното мълчание на
доктора къде е бил през нощта. Според Хаджи Ровоама той е бил при жената на бея.
Тази мълва бързо се разнася из Бяла черква.
След това обект на вниманието на калугерките става Иван Кралича. Появяват се
много и разнообразни версии за него и за пребиваването му в града. Говори се, че е
търговец, учител, кандидат-жених, руски княз, а според Хаджи Ровоама той е турски
шпионин. Сестрата на чорбаджи Юрдан бързо разпространява това мнение, подразнена,
че новопристигналият в Бяла черква не е проявил уважение към нея и не я е посетил.
След църковната служба в неделя той отново не я зачита и отива при госпожа Христина,
известна сред калугерките с родолюбивите си идеи и връзките си с хора, близки до
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Кратко резюме на "Под игото"

Кратко резюме по глави на "Под игото" от Иван Вазов....
Изпратен от:
vankopm
на 2012-07-10
Добавен в:
Преразкази
по Литература
Статистика:
1,297 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Резюме на дядо Горио на първа песен
добавена от nikolai.mitov 31.01.2019
0
43
Трансформиращите преразказ на златното момиче от името на момичето
добавена от krisikondeva_bg 05.12.2018
0
193
Спешно резюме на ден 1. новела трета от "Декамерон"
добавена от dumdididum 07.10.2018
0
83
,,Новата молитва на Марка,,
добавена от maricastankova 28.11.2019
1
159
Резюме на Дядо Горио първа глава
добавена от nikolai.mitov 31.01.2019
2
377
Подобни материали
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,905
·
2
·
267
·
1,489

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Парите и любовта

23 фев 2006
·
1,560
·
5
·
325
·
441
·
2

Есе за значението на парите и любовта.
 

Иван Вазов - Човекът и природата

24 окт 2006
·
1,505
·
8
·
1,395
·
782

Отношението на човека към природата е проблемен център на Вазовото творчество. Заедно с Пенчо Славейков Вазов става основоположник на нов поетически вид в следосвобожденската литература – пейзажната лирика...
 

Иван Вазов - "Българският език"

02 ное 2008
·
318
·
3
·
631
·
508
·
2
·

Одата “Българският език” е сред най-популярните творби на патриарха на българската литература Иван Вазов. Написано като отговор на обвиненията за грубост и немузикалност на родното слово...
 

Творческото наследство на Иван Вазов

19 фев 2006
·
2,820
·
1
·
435
·
526
·
8

ЛИС върху цялостното творчество на Вазов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Иван Вазов - творчество
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е по старата учебна програма за 11. клас. Съдържа въпроси, свързани с творчеството на Вазов и епохата, в която твори.
(Труден)
20
11
1
3 мин
24.01.2020
Поезията на Елисавета Багряна
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Теста проверява знанията за творчеството на Елисавета Багряна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
25
1
2 мин
17.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Кратко резюме на "Под игото"

Материал № 877077, от 10 юли 2012
Свален: 1,297 пъти
Прегледан: 4,329 пъти
Предмет: Литература
Автор: Иван Вазов
Тип: Преразказ
Брой страници: 22
Брой думи: 11,270
Брой символи: 60,815

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кратко резюме на "Под игото""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марчелина Теодосиева
преподава по Литература
в град Долна баня
с опит от  15 години
1 82 5

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
517 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала