Големина на текста:
Посочете вярното твърдение: а) сметките за отчитане на административни
разходи и разходи за продажби се приключват в края на отчетния период за
сметка на отчетения финансов резултат; б) сметките за отчитане на
административни разходи и разходи за продажби се приключват в края на
отчетния период за сметка на отчетените приходи от продажби; в) сметките за
отчитане на административни разходи и разходи за продажби се приключват в
началото на отчетния период за сметка на отчетените приходи от продажби; г)
сметките за отчитане на административни разходи и разходи за продажби се
приключват в началото на отчетния период за сметка на отчетения финансов
резултат.
а)
б)
в)
г)
Кое от посочените твърдения не се отнася за технологичния брак? а) предвиден
при разработването на технологичната и техническа документация и се допуска
при съответния технологичен режим; б) регламентира се със заповед на
ръководителя на предприятието на база българските държавни стандарти,
отрасловите и заводски норми и технологичната документация. в) увеличава
разходите за готовите продукти на труда и представлява самостоятелен
структурен елемент в състава на себестойността им; г) не увеличава разходите за
готовите продукти на труда и не се включва по никакъв начин в тяхната
себестойност.
а)
г)
в)
б)
Според мястото на установяване на производствения брак се различават: а)
технологичен и нетехнологичен брак; б) поправим и непоправим брак; в)
вътрешен и външен брак; г) производствен и извънпроизводствен брак.
б)
в)
а)
г)
Какви видове финансов анализ познавате? а) количествен и стойностен анализ; б)
оперативно-технически, статистически и счетоводен анализ; в) теоретичен,
практико-приложен и технико-технологичен анализ; г) общообхватен,
сравнителен, хоризонтален, анализ на тенденциите, сравнителни отчети,
левъридж анализ (анализ чрез система от лостове).
в)
б)
а)
г)
Методологичната база на управленското счетоводство включва следните
елементи: а) микроикономика, макроикономика, корпоративни финанси, банково
дело кибернетика; б) обща теория на икономиката, стопански и финансов
контрол, мениджмънт, маркетинг, стратегическо планиране; в) философия, обща
теория на икономиката, отраслово-икономически направления (индустриална
икономика, аграрна икономика, икономика на строителството, икономика на
транспорта, икономика на обслужващата сфера, икономика на
природоползването и др.), функционално-икономически направления (анализ,
контрол, стратегическо планиране, маркетинг, информатика и др.); г) обща
теория на счетоводството, независим финансов одит, бизнес анализ.
г)
а)
б)
в)
Аналитичните сметки “Постоянни, непреки, технологични (общопроизводствени)
разходи” и “Променливи, непреки, технологични (общопроизводствени) разходи”
към синтетична сметка 611 Разходи за основна дейност имат характер на: а)
операционно-калкулационни сметки; б) операционно-резултатни сметки; в)
операционни, събирателно-разпределителни сметки; г) чисто операционни
сметки.
а)
г)
в)
б)
Кое от изброените понятия не е елемент на калкулацията? а) технология на
калкулиране; б) калкулационен обект, представен от калкулационна единица и
калкулационна сума; в) калкулационен период; г) център за калкулиране.
а)
б)
г)
в)
Кои пазарни субекти съставят годишен доклад за дейността? а) еднолични
търговци; б) юридически лица с нестопанска цел; в) структури, които
задължително ползват услугите на регистрирани одитори и извършват независим
финансов одит на годишните си финансови отчети; г) нито едни от посочените.
г)
а)
в)
б)
Различията между финансовото и управленското счетоводство се отнасят до: а)
законова уредба; б) основни потребители на информация; в) обект на счетоводна
интерпретация; г) всички посочени.
в)
б)
г)
а)
Коефициентът за обща ликвидност е положителен когато: а) е по-голям от
единица; б) е по-малък от единица; в) е равен на единица; г) е равен на нула.
а)
б)
г)
в)
Показателите “времетраене на един оборот в дни”, “брой обороти” и “заетост на
краткотрайните активи” се отнасят към групата на: а) показателите за
ликвидност; б) показателите за рентабилност; в) показателите за обръщаемост на
материалните запаси; г) показателите за вземанията и за погасяване на
задълженията.
б)
в)
а)
г)
Аналитичното отчитане на разходите за основна промишлена дейност може да се
организира в следните разрези: а) по видове производства и дейности; б) по
отделни технологични фази (преработки); в) по статии на калкулацията; г)
всички посочени.
а)
б)
г)
в)
Дуалистичният подход в организацията на счетоводството се изразява в
обособяването на: а) едностранно и двустранно счетоводно записване; б) активни
и пасивни счетоводни сметки; в) финансово и управленско счетоводство; г)
външни и вътрешни потребители на информация.
г)
б)
а)
в)?
По дебита на сметка 601 Разходи за материали не се отчитат: а) вложените
суровини, основни и спомагателни материали; б) изразходваните горива и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 яну 2021 в 12:30 ученик на 24 години от София - НПГПТО "М. В. Ломоносов", випуск 2015
07 яну 2021 в 13:00 ученик на 21 години от Дряново - ПГИ "Рачо Стоянов", випуск 2018
03 яну 2021 в 16:02 ученик на 26 години от Варна - СОУ "Гео Милев", випуск 2013
21 дек 2020 в 20:42 студентка на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Счетоводство и одит, специалност - Счетоводство и одит в публичния сектор, випуск 2020
12 дек 2020 в 19:04 родител на 49 години
11 юли 2020 в 21:01 потребител на 39 години
08 яну 2020 в 22:15 ученик на 21 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2022
02 яну 2020 в 20:55 потребител
 
Подобни материали
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,685
·
4
·
1,014
·
568

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 

Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера

11 дек 2007
·
1,018
·
12
·
1,137
·
287

В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети...
 

Отчитане на продажбите

14 фев 2008
·
487
·
7
·
617
·
191

Към приходите, свързани с дейността се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби /напр. на ДА, на материали/ и други приходи /от излишъци на активи, отписани задължения и др./...
 

Парични приходи – същност, основни групи приходи от продажби на стоки, място на търговските надбавки и отстъпки

17 юли 2007
·
645
·
1
·
252
·
256
·
3

Приходите на търговската фирма са пряко свъррзани с нейната търговска и управленска дейност. Паричните приходи са стойностен показател за с обощаващо значение за ефекта от търговската дейност.
 

Анализ на НСС 34 и МСС 34

30 апр 2007
·
1,059
·
7
·
527
·
317

Цели и обхвати на счетоводните стандарти НСС 34 и МСС 34.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
13
1
2 мин
13.09.2019
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
30
1
1 мин
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Управленско счетоводство - пищови

Материал № 876003, от 01 юли 2012
Свален: 258 пъти
Прегледан: 394 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 23
Брой думи: 4,623
Брой символи: 33,674

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управленско счетоводство - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
68

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала