Големина на текста:
ТРАК ИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА:”Социална медицина и здравен мениджмънт”
Дисциплина: „Социална медицина”
РЕФЕРАТ
Тема: Здравето на българина - отговорност на индивида, държавата
и международната общност”
Стара Загора
“Медицината е социална наука и политиката не е друго, освен медицина от висок ранг”
Рудолф Вирхов, 1850
РЕЗЮМЕ
Здравето е един от основните двигатели на икономическата активност. В този смисъл
„Здравеопазването” е изключително важен сектор за социалното и икономическо развитие на
страната ни , който се нуждае от широк граждански и политически консенсус.
Всеки човек може да направи за здравето и благополучието си повече, отколкото който
и да е лекар или лекарство. Редица изследвания в последните години говорят, че ключът към
това дали един човек ще бъде болен или здрав, ще живее дълго или ще умре преждевременно,
се крие в редица индивидуални навици и спазването на здравни правила, т.е. индивидът носи
лична отговорност за здравето си.
Обществото трябва да носи отговорност за здравната закрила на лицата, попаднали
временно или за по-продължителен период в рискови социални ситуации. За целта са
необходими национални програми със здравно-социален характер, при реализирането, на
които да се търси широкото съдействие и подкрепа на неправителствения сектор.
Укрепването и опазването на здравето зависи в значителна степен и от политическата
воля и адекватни действия за формиране на здравословна и безопасна жизнена среда.
Националната система за здравеопазване играе съществена роля в укрепването,
опазването и възстановяването на човешкото здраве. Непрекъснатите дискусии, които се
водят между политици, професионалисти и общественост относно структурата, размера и
източниците на финансиране, организацията и управлението на тази система, имат една цел –
да се изградят законово справедливи и икономически жизнеспособни основи за ефективно и
ефикасно функциониране на здравната инфраструктура.
Световна здравна организация е основана преди повече от 50 години с цел да
съдейства на здравеопазването в световен мащаб. Нейна основна дейност е да направлява и
координира международните здравни дейности и да оказва техническо съдействие на
отделните страни. СЗО разработва норми, стандарти, разпространява здравна информация,
насърчава изследователската дейност, извършва обучение в областта на международното
здравеопазване, събира и анализира епидемиологични данни и разработва системи за
наблюдение и оценка на здравните програми. В сътрудничество със Световната банка и
УНИЦЕФ тя провежда различни здравни програми, насочени към опазване и възстановяване
здравето на населението в световен мащаб.
Ключови думи: здраве, лична отговорност, обществена отговорност, национална система
за здравеопазване, СЗО.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Социалната медицина изучава общественото здраве, влиянието, връзките и
взаимодействието между социалните фактори, които го обуславят и разработва
научнообосновани методи и подходи за неговото възстановяване, опазване и укрепване.
В тази тема ще обърнем внимание на последната структура на социалната медицина, а
именно здравето на индивида и на обществото. Какво се прави в тази посока от самия човек,
2
от държавата и от международната общност? За тази цел трябва да кажем какво точно
представлява здравето, да се опитаме да дадем дефиниция за него.
“Здравето е сложна многомерна категория, имаща триединна структура от хармонично
единство между биологични, психологични и социални качества, развиващо се като
непрекъснат процес във времето и пространството под влиянието на факторите
/детерминантите/, както на обкръжаващата го среда, така и вътрешно присъщите на индивида,
отразяващо интегралните свойства на индивида в общността, изразяващо се и измеримо чрез
постигнатото качество на живот.”/Салчев/
“Здравето е пълно физическо, психическо или социално благополучие на индивида, а не само
липса на болест или недъг” / СЗО- 7 април, 1948г./
Трябва да кажем също така какви са социалните фактори, които влияят за здравето на всеки
индивид и на обществото като цяло.
Фактори на здравето
Предметът на социалната медицина като обект на изучаване и проблематика за решаване в
наши дни, са социалните фактори и тяхното влияние върху личното и общественото здраве.
Нуждата от социология в медицината и здравеопазването има няколко важни предпоставки:
човешкото здраве е биологичен, но и психологичен, културен и социален феномен и има
социални причини и закономерности; медицината се нуждае от възможността да обхване
здравето на човека като обществено същество; социалните условия влияят върху здравето и
тези условия се подчиняват на социологични закони; здравословният начин на живот е
невъзможен без съобразяване на факторите на социалната среда – труд и свободно време,
жилище, облекло и храна, образование, възпитание и пр.; система за здравеопазване е част от
социологичната система на обществото, а развитието на медицинската наука е резултат от
конкретни социо-културни условия на съответното време. Пред медицинската социология на
преден план изпъкват влиянията и последствията произтичащи от отношенията между
членовете на различните структури на обществото (групи, колективи и др.) и особено тяхната
проява като начин на поведение имащи здравно значими последици.
Един от главните фактори на социалната медицина е стилът на живот. Най- общо това
понятие се определя като начин на живот, характеризиращ се с взаимодействието на околната
среда с индивидуалния модел на поведение. Някои смятат, че стилът на живот се определя от
по- общи социални структури – религиозни, етническиq класови и други принадлежности.
Според други начинът на живот е свързан с модела на поведение на индивида, независимо
дали два или повече индивида принадлежат към една и съща общност. Начинът на живот на
индивидите е свързан и с бита, семейството, религията, професионална и обществена среда,
традиции и др. Този начин на живот може да създаде поведенчески модели, които са вредни
за здравето нерационално хранене, употреба на алкохол, наркотични вещества,
тютюнопушене, насилие. Тези рискови форми на поведение могат да доведат до редица
заболявания, които поразяват големи групи от населението и водят до нетрудоспособност и
висока смъртност.
От голямо значение за здравословният стил на живот е мотивацията. Тя е ключов проблем за
промоцията на здравето. Мотивът е психологически акт, чрез който личността автономно
обосновава своя избор на едно или друго решение за действие. Мотивът е вътрешният
„невидим” източник на човешката дейност. Мотивацията зависи от ценностната система и
потребностите на дадена личност. Тя е много важна за регулирането на човешкото поведение.
Формирането на личната здравна мотивация зависи от няколко основни фактора:
- обем и характер на здравните знания, дали са пълни или частични, правилни или
погрешни;
- мястото на здравето в ценностната система на личността значимо или
незначимо, централно, периферно;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Здравето на българина - отговорност на индивида, държавата и международната общност

В тази тема ще обърнем внимание на последната структура на социалната медицина, а именно здравето на индивида и на обществото. Какво се прави в тази посока от самия човек, от държавата и от международната общност...
Изпратен от:
Milena Aivazova
на 2012-06-26
Добавен в:
Курсови работи
по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Статистика:
159 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Какво прави хората здрави ?


Според Световната здравна организация, здравето е физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест....
 

Промоция на здравето


Едва ли има човек, който да не е съгласен, че здравето е висша човешка ценност. Тъй като всеки от нас е задължителен участник в безкрайния цикъл на болест и здраве, всички ние знаем от собствен опит колко много неща зависят от здравословното...
 

Промоция на здравето


Според дефиницията на Световната здравна организация, промоция на здравето е "Процес на предоставяне на отделните хора и общности на възможности да повишат своя контрол върху определящите здравето фактори, и по този начин да...
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
297
2
01.02.2013
Промоция на здравето
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.
(Труден)
25
3
1
7 мин
07.08.2019
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Здравето на българина - отговорност на индивида, държавата и международната общност

Материал № 874990, от 26 юни 2012
Свален: 159 пъти
Прегледан: 266 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Курсова работа
Брой страници: 22
Брой думи: 6,734
Брой символи: 44,827

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здравето на българина - отговорност на индивида ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала