Програма за управление на отпадъците
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОТПАДЪЦИТЕ
ОТПАДЪЦИТЕ
Презентация на Димо Йорданов
Презентация на Димо Йорданов
Източници на информация за
Източници на информация за
отпадъците
отпадъците
Министерството на околната среда и водите играе водеща роля в събирането,публикуването и
разпространяването на информация за състоянието на околната среда и в частност на
информацията, свързана с управление на отпадъците. Министерството изпълнява
посочените функции чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и със
съдействието на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ),съласно
изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Данните за отпадъци се набират чрез годишни отчети, изготвяни от лицата, при чиято дейност
се образуват и/ или третират отпадъци.
Информацията за управлението на отпадъците от опаковки, излезли от употреба моторни
превозни средства(ИУМПС), утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ),
отработени масла,негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от
употреба електрическо и електронна оборудване (ИУЕЕО) се набират чрез допълнителни
годишни отчети, регламентирани в съответните наредби за управление на специфичните
отпадъчни потоци.
Информация за отпадъците се събира и в Националния статистически институт
(НСИ) съгласно изискванията на Регламент ЕС 2150 от 25.11.2002 г. за статистика на
отпадъците и по отделните наредби за масоразпространените отпадъци.
Агенция “Митници” ежегодно предоставя информация на НСИ за предходната година и на
ИАОС за текущата година за количествата внесени и изнесени от страната опаковки по
материали; информация за количествата внесени и изнесени от страната батерии и
акумулатори; информация относно количествата внесени и изнесени от страната МПС;
количествата внесено и изнесено от страната електрическо и електронно оборудване
(ЕЕО); количествата внесени и изнесени от страната масла.Националната агенция за
приходите (НАП) ежегодно предоставя информация на НСИ за предходната година за
количествата въведени и изпратени от страната опаковки по материали, батерии и
акумулатори, МПС, ЕЕО и масла. НАП предоставя информация и на ИАОС за текущата
година за количествата въведени и изпратени от
страната батерии и акумулатори, МПС, ЕЕО и масла.
Анализ на съществуващото състояние и
Анализ на съществуващото състояние и
оценка по видове отпадъци
оценка по видове отпадъци
Битови отпадъци
Битови отпадъци
Източник на данни за битовите отпадъци са общинските администрации, в чиито функции е
Източник на данни за битовите отпадъци са общинските администрации, в чиито функции е
дейността по тяхното управление. Обект на наблюдение са общинските депа за неопасни
дейността по тяхното управление. Обект на наблюдение са общинските депа за неопасни
отпадъци, обслужващи населените места, в които
отпадъци, обслужващи населените места, в които
съществува система за организирано
съществува система за организирано
събиране на битовите отпадъци.През периода 2002-2006 г. образуваните битови отпадъци
събиране на битовите отпадъци.През периода 2002-2006 г. образуваните битови отпадъци
на човек от населението варират в границите между 448 и 503 кг./жител/година.
на човек от населението варират в границите между 448 и 503 кг./жител/година.
Очаква се количеството на образуваните битови отпадъци да нараства, в
Очаква се количеството на образуваните битови отпадъци да нараства, в
резултат на икономическия растеж, повишаване на доходите и потреблението в
резултат на икономическия растеж, повишаване на доходите и потреблението в
домакинствата. Независимо от това, може да бъде прогнозирано стабилизиране на
домакинствата. Независимо от това, може да бъде прогнозирано стабилизиране на
количеството битови отпадъци, в резултат от реализиране на мерките за
количеството битови отпадъци, в резултат от реализиране на мерките за
предотвратяване образуването на отпадъците, разширяване на обхвата на системата за
предотвратяване образуването на отпадъците, разширяване на обхвата на системата за
разделно събиране и насърчаване на тяхната повторна употреба, рециклиране и
разделно събиране и насърчаване на тяхната повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване.Въвеждането в експлоатация на съвременните регионални депата за битови
оползотворяване.Въвеждането в експлоатация на съвременните регионални депата за битови
отпадъци ще допринесе за измерване на реалните количества на депонираните отпадъци.
отпадъци ще допринесе за измерване на реалните количества на депонираните отпадъци.
Морфологичен състав на битовите отпадъци
Морфологичен състав на битовите отпадъци
За целите на настоящата програма са използвани усреднени резултати от
За целите на настоящата програма са използвани усреднени резултати от
проведени проучвания в различни типове населени места. При всяко от проучванията
проведени проучвания в различни типове населени места. При всяко от проучванията
са изследвани достатъчни по брой и обем представителни измервания, проведени през
са изследвани достатъчни по брой и обем представителни измервания, проведени през
всеки от четирите сезони. Получените резултати са използвани за оценка на
всеки от четирите сезони. Получените резултати са използвани за оценка на
количествата на отпадъците в населените места до 3000 жители, от 3000 до 25000
количествата на отпадъците в населените места до 3000 жители, от 3000 до 25000
жители и градовете с население от 25000 до 50 000 и над 50000 жители, където за
жители и градовете с население от 25000 до 50 000 и над 50000 жители, където за
целта са обработвани като самостоятелни групи живеещите в къщи, в блокове без и
целта са обработвани като самостоятелни групи живеещите в къщи, в блокове без и
със централно отопление.
със централно отопление.
Морфологичен състав:
Морфологичен състав:
Органичен - Хранителни отпадъци,хартия,картон,пластмаса,текстил,гума,кожа,градински и
Органичен - Хранителни отпадъци,хартия,картон,пластмаса,текстил,гума,кожа,градински и
дървесни отпадъци
дървесни отпадъци
Неорганични – Стъкло и метали
Неорганични – Стъкло и метали
Други – Сургия,пепел,инертни строителни отпадъци,пръст,пясък и др.
Други – Сургия,пепел,инертни строителни отпадъци,пръст,пясък и др.

Това е предварителен преглед. За да прегледате цялата презентация, натиснете бутона по-долу.

Виж цялата презентация
Преглеждането на цялата презентация онлайн ще ви струва един кредит.
Слайд 1 от 13
свали

Програма за управление на отпадъците

Министерството на околната среда и водите играе водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на информация за състоянието на околната среда и в частност на информацията, свързана с управление на отпадъците...
Изпратен от:
Димо
на 2012-06-21
Добавен в:
Презентации
по Екология
Статистика:
73 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Битови и промишлени твърди отпадъци. Технологии за рециклиране и обезвреждане на отпадъците

27 сеп 2007
·
1,482
·
7
·
1,177
·
712
·
1

Отпадъците са едни от основните проблеми на съвременната високотехнологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става все по-сериозен.
 

Управление на отпадъците

08 мар 2012
·
301
·
8
·
1,124
·
466

Управление на отпадъците се урежда със Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Той представлява съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани...
 

Управление на отпадъците

26 мар 2008
·
592
·
23
·
2,266

Проект на тема: управление на отпадъците за ,,Винпром’’ Карнобат и ,,ВИН.С.Индустрийс’’ ООД
 

Управление на отпадъците в България

09 дек 2007
·
712
·
23
·
5,371
·
2

Всеки жив организъм произвежда отпадъци като биопродукт на своите основни жизнени функции. Дърветата отделят кислород, червеите и микроорганизмите - азот, а маймуните изхвърлят бананови обелки. Щом всяко живо същество на Земята произвежда отпадъци...
 

Битови отпадъци

06 мар 2008
·
274
·
2
·
436
·
170

Твърдите битови отпадъци са единият поток, който се отделя от жизнената дейност на хората. Другият поток се насочва към канализационните системи на населените места. Чрез тях с помощта на големи количества вода се отделят главно човешките екскременти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
6 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Програма за управление на отпадъците

Материал № 873696, от 21 юни 2012
Свален: 73 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Екология
Тип: Презентация
Брой страници: 13
Брой думи: 1,809
Брой символи: 12,014

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Програма за управление на отпадъците"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала