Големина на текста:
ТЕМА1 : Науката музеология - поява същност термин
Музеите са едни от най-древните културни институти възникнали в зората на човечеството.
Тяхната история е почти равна на историята на човешката цивилизация, но докато за
владетелите и техните империи, за завоевателните войни и колонизациите се е натрупала
огромна книжнина, то за музеите все още нито у нас, нито в чужбина, историографията е
отделила подобащо място. Що се отнася до науката свързана с историята и теорията на
музеите - музеологията, тя в България е почти непозната извън кръга на музейните работници.
Сега когато в света се говори за “нова музеология”, нашата научна общественост все още не е
запозната с традиционната музеология. Ето защо, ние поемаме риска да направим едно
обобщаващо изследване на историята и теорията на музейното дело в национален и световен
мащаб. Музеите са водещите културни институти, възникнали още през античността. Те
съхраняват веществените паметници, дело на човека и природата. Науката музеология се
заражда едва през ХIХ век, за да се утвърди през ХХ век. Нейната основна задача е да изучава
историята и теорията на музейното дело, а с оглед на съвременните условия се разглеждат и
специфичните особености на музейния мениджмънт и маркетинг. 1.
ОСНОВНИ ЗООЛОЖКИ ШКОЛИ Най-голям принос имат зооложките школи в
Западноевропейските страни-Франция,Великобритания,Германия.Също така в Русия и някой
централни европейски страни.Като например Чехия.Във Франция можем да…………
Още 1882г. към Лувъра започва подготовка на изкуствоведи за работа във френските музеи
известни като …….Основен печатен орган който издава е библиотека на Лувъровата школа и
библиотеки на Франция.Създаването на школи при Лувъра предпоставя централизацията на
музейното дело във Франция.То е силно централизирано и е поставено под стриктен държавен
контрол.Във Франция се носят на отчет и всички частни колекции, като държавата отпуща
средства за тяхното поддържане.
Във Великобритания музейното дело,обучението на музейни специалисти не е централизирано
и като цяло преобладава частното колекционерство.Единствената катедра по зоология е
създадена в Лайчестър
Други университети предлагат и ………През 1900г. музейни работници във Великобритания
създават своя асоциация, която започва да издава списание
……………
Германската зооложка школа започва да се развива активно след обединението на Германия.Тя
също има свий печатен орден-„Музейна ….”
Руската зооложка школа води своето начало от началото на 18 век.Нейна тактическа основа
стават колекциите на Петър 1, а за неин основоположник се смята великия руснак В.
Ломоносов.
Българската зооложка школа се изгражда в края на 19 век и началото на 20 век.Началото е
поставено от чужди учени,дошли от тогавашната Австро-унгарска империя (Константин
Иречек,братята Шкорнел, В.Руски и други.).
Също Иван Шишман, Димитър Илиев и др.Тези хора се занимават не само с музейно дело ,но и
с други неща
1.1 Видове музеи.
Ако през ХVІІІ век в Европа се създават най-прочутите художествени музеи Ермитажа, Лувъра, то
през ХІХ век превес имат историческите музеи и се слага началото на политехническите. Не е случайно
създаването на първите национално-исторически музеи, ХІХ век е векът на национализма. Под неговия
напор в Европа се създават нов тип музеи, изцяло посветени на историята на дадена нация и нейната
държавност. В експозицията им се акцентира на древността и величието на държавата.
Едни от най-бърза развиващите се исторически науки през ХІХ век са археологията и
етнографията. Археологическите експедиции в Египет, Месопотамия, на територията на Древна Гърция и
Рим дават блестящи резултати.Тези мащабни открития като: откриването на Троя, Крит, Микена,
разчитането на египетските йероглифи и на клинописното писмо, променят представата за древните
цивилизации, за които науката дотогава има сведения само от античните историци Херодот и Тукидит.
В резултат на археологическите експедиции в Египет и Мала Азия, нарастват и се обогатяват
колекциите на европейските музеи. Тъй като повечето обекти се намират на територията на Османската
империя, голяма част от паметниците се изнасят безпрепятствено за Европа.
Развитието на етнографията през ХІХ век тласка музейното дело в нова посока – създават се
първите национални етнографски музеи. В Скандинавските страни се заражда ново направление в
музейното дело, това са т. нар. Музеи на открито. Първият такъв музей е създаден в Швеция през 1872 г.
от етнографа Артур Хазелиус.
Като се използва опита на Швеция през 1894 г. край Осло се основава Норвежкия народен музей.
В началото на ХХ век и във Финландия се изгражда музей на открито (1909 г.) с вградени
архитектурни паметници в типичния за страната пейзаж.
Извън Скандинавските страни, най-напред в Румъния се изгражда музей на открито през 1936 г.
Възникват и първите технически музеи с бурното развитие на науката и техниката през ХХ век.
Създаването на този нов тип музеи допринася много за популяризирането на техническите и научни
открития по това време, тъй като те са в основата на целия технически и индустриален прогрес на
човечеството в края на ХІХ век. Първите колекции са свързани с различни технически уреди, но на първо
място са часовникарските сбирки.
Идеята за създаване на технически музей в България възниква в края на ХІХ век. През 1885 г. в
Русе се създава първото техническо дружество у нас. То събира експонати за бъдещата експозиция на
българския политехнически музей.
В края на ХІХ век ясно се оформят четири основни типа музеи: най-старите – художествени,
известни в някои страни като художествени галерии; исторически; природо-научни и технически.
През целия ХІХ век музеите претърпяват едно голямо, качествено развитие. От хранилища на
частни колекции, те постепенно се превръщат в големи национални музеи центровe на научно-
изследователски търсения на учените от различните направления – историци, археолози, етнографи,
биолози и т.н.
Наред с библиотеките и архивите, музеите са основни културни институти на ХІХ век. и все повече
засилват социалните си функции.
Добрият музей е много повече от сбор от функции и каталог на дейности.
Той е убеждение, енергия, предприемчивост, професионализъм и вдъхновение. Музеят е и разумно
ръководство, почтено отношение и открит диалог.
Тема: 2 Възникване на Музеите:
В хода на своето историческо развитие, различните древни и антични цивилизации създават
почти едновременно три културни института чието основно предназначение е да запазват и
съхраняват културните постижения на човека. В областта на литературата и науката това става
чрез създаването на библиотеките, в архивите се натрупват всички нормативни актове и
документи, а материалните паметници свързани с бита, изкуството и културата на хората през
различните исторически периоди на човешката цивилизация се запазват в музеите. Така
успоредно се развиват през вековете, като взаимно се допълват и подпомагат трите културни
института – музей, архив и библиотека. Без да имат изцяло съвременните си функции, те от
най-дълбока древност и до сега успяват да съхранят за поколенията историческата памет в
областта на почти всички дейности на човека.
Независимо, че повечето науки водят своето начало от античността, науката занимаваща се с
историята, теорията и практиката на музейното дело музеологията, възниква през ХIХ век. Тя
се заражда в резултат на невижданата до този момент активност при изграждането особено на
исторически и художествени музеи. Деветнадесети век е века на създаването на нации и
национални държави. Национализмът се развива във всички страни, особено активно там
където няма съответствия между нация и държава. В резултат на това възникват един след друг
националните исторически музеи в Прага, Братислава, Будапеща и т.н.
Необходимостта от въвеждане на научно обоснована система за експониране на музейните
паметници, както и за тяхното събиране и съхраняване довежда и до възникването на науката
посветена на музейната теория и практика- музеологията.
Събирането на уникални природни образци от минерален, растителен и друг произход е
характерен белег на човешката природа. Още в първобитния начин на живот, хората събират
отделни творения на природата, които са ги впечатлявали с необикновените си размери и
форми. Така възниква една от най-древните религии тотемизма, преклонението пред
определен тотем, т.е. обожествяването на уникален (много странен) предмет, за който хората са
вярвали, че в него се е вселила божествена сила, и че тя може да предпазва хората от зли
духове, болести и т.н.
Постепенно в първобитния човек се формира вкус към красотата на природата и той се стреми
да я отрази чрез своето изкуство. Достигналите до нас скални рисунки, най-често в пещерите,
говорят за развито естетическо влечение на тези хора преди хиляди години. В края на ХIХ век
са открити рисунките на праисторическия човек в пещерата Алтамира в Испания. Тяхното
проучване довежда до онзи бум в края на миналия и началото на нашия век, при който се
разкриват многобройните праисторически рисунки в пещерите по поречието на река Дордона в
Южна Франция, както и в Пиринеите, а по-късно в почти всички части на Европа, Сибир и
Средна Азия, Африка, Австралия, както и в двете части на Америка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Музейно дело

Музеите са едни от най-древните културни институти, възникнали в зората на човечеството. Тяхната история е почти равна на историята на човешката цивилизация...
Изпратен от:
lyudmilot
на 2012-06-21
Добавен в:
Лекции
по Музейно дело
Статистика:
447 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

В музея като на училище: възможности на българските музеи за развитие знанията и уменията на учениците от среден курс

04 мар 2010
·
33
·
2
·
412
·
63

Възможностите на българските музеи за развитие на знанията и уменията на учениците от среден курс, според мен, са силно ограничени...
 

Музейно дело

Материал № 873529, от 21 юни 2012
Свален: 447 пъти
Прегледан: 478 пъти
Предмет: Музейно дело, Култура и изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 8,326
Брой символи: 53,423

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Музейно дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения