Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Увод
2.Биологичното разнообразие на България
3.Заплахи за биологичното разнообразие на България
4.Разработване на програма за опазване на природата
5.Заключение
6.Използвана литература
1.Увод
Усилията за опазване на биологичното разнообразие на България са в решителен
критичен стадий. Столетията интензивно ползване на земята от човека, десетилетията
погрешно управление на природните ресурси при предишния режим и въздействието
на настъпилите неотдавна икономически и политически промени поставят огромни
предизвикателства пред природозащитната дейност, ако не се предприеме съгласувана
програма за действия по опазване на природата, България ще изгуби съществен дял от
биологичното си разнообразие през следващите няколко десетилетия. Такива загуби
представляват значителна заплаха както за икономическото развитие и благосъстояние
на страната, така и за екологичното здраве на българския ландшафт.
За щастие, България разполага със значителен брой всеотдайни
природозащитници, учени и ръководители в граждански неправителствени
организации (НПО), университети и държавни институции и ведомства, както и сред
населението като цяло, посветили времето и способностите си на опазването на
природата. Освен това, с устойчивия си демографски прираст, със солидната база от
научна информация и компетентен научен опит и познания, с новосъздадените
демократични политически структури и обширните пространства от естествени гори и
други ландшафтни особености, България има много предимства, които вещаят всичко
добро за бъдещето.
2. Биологичното разнообразие на България
Страница 1 от 15
Въпреки че България е сравнително малка по площ (110912кв.км), тя е с богато
биологично разнообразие поради силно разнообразните климатични, геоложки,
топографски и хидроложки условия.Тези условия позволяват съществуването на биота,
включващи 94 вида бозайници, 383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски
и сладководни риби, около 27 000 насекоми и други безгръбначни, между 3 500 и 3 750
вида висши растения, и повече от в 500 низши растения и гъби. Така България се
нарежда между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа.Българската
биота включва значителен брой ендемични видове и подвидове. Растителните
ендемити съставляват около 5 процента от общата флора, твърде висок дял в сравнение
с други, по-големи европейски страни. Наличната информация за безгръбначните
таксони сочи, че 8.8 % от ненасекомните видове и 4.3 % от насекомите са ендемични.
Тези проценти най-вероятно ще се увеличат при по-нататъшното пълно изследване на
тези групи.Степента на рядкост варира значително в различните таксономични групи,
като реда за флората и фауната са категоризирани повече от 700 висши растения, много
от тях ендемични видове, разпространени във високопланинските райони; 567 вида
ненасекомни безгръбначни (около 23 % от всички известни видове); над 1500 вида
насекоми; 29 вида черноморски и сладководни риби; 2 вида змии; 78 птици
(включително 16 вида от списъка за глобално застрашени видове от 1993 г. На
Световния съюз за защита на природата [IUCN]); и поне 10 едри бозайници,
включително черноморският тюлен-монах, ендемични делфинови подвидове морска
свиня и афала, дива коза, кафява мечка, вълк, видра и европейският петнист пор.
В резултат на антропогенния натиск, през последните няколко десетилетия редица
български видове намаляха до степен на изчезване. В тях се включват най-малко 31
вида висши растения, 7 безгръбначни, 3 вида риби, 2 змии, 3 птици, 2 (възможно 3)
вида бозайници и 6 местни животински породи.България се характеризира с голямо
разнообразие на растителни и животински съобщества и съдържа примери за почти
всички основни типове местообитания и биотопи, известни в Европа. В България има
редица уникални и представителни съобщества и екосистеми, които са много ценни по
отношение на биологичното разнообразие, включително алпийски и субалпийски
растителни съобщества, ливади, влажни зони, торфени блата и езера; зрели иглолистни
и букови гори; дъбови горски масиви; пещери и планински проломи; растителни
съобщества с участие на елементи от средиземноморски и субсредиземноморски или
степен тип; крайречни храсти и горска растителност по поречието на Дунав и по-
малките реки; важни вътрешни, крайречни и крайбрежни и влажни зони; пясъчни
дюни, крайбрежни варовити съобщества и други уникални местообитания по
Страница 2 от 15
Черноморското крайбрежие; и пелагичните, литорални, сублиторални и бентосни
съобщества в самото Черно море. Специално трябва да се отбележат българските гори,
които покриват 39 милиона декара (35% от общия поземлен фонд на страната). От тази
площ, 60% са гори с естествен произход.
Биоразнообразието на България включва видове и генетични ресурси, които се
използват широко за търговски и нетърговски цели и които имат възможността да
донесат важни икономически и екологични облаги. Освен стопански важните видове
растения и животни (включително дървесинни горски видове, черноморски и
сладководни видове риба, над 200 вида ядливи гъби и няколко стотин местни
лекарствени растения), България е родина на много традиционни и редки културни
сортове и породи, и на много диви родственици на облагородени домашни видове.
Биологичното разнообразие на България осигурява и екологични функции, които са
важни за екологичното здраве на страната, като кръговрат на хранителните вещества,
биологична борба с вредителите, опрашване, естествено опазване и защита на почвите
и водоемите, рециклиране на отпадъците и регулиране на хидрологичните и
биогеохимични цикли.
3.Заплахи за биологичното разнообразие на България
Българското биологично разнообразие е изправено пред множество антропогенни
заплахи. Пряката загуба и деградацията на земни и водни местообитания съставлява
най-значимата заплаха за биологичното разнообразие на България, засягаща всички
екосистеми - от високопланинските гори и езера до откритите водни площи и
бентосните съобщества на Черно море.Замърсяването на въздуха, почвата,
подпочвените води, питейната вода и крайбрежните води в България (както и в други
страни) се засили през последните пет десетилетия и представлява значителна заплаха,
както за биологичното разнообразие, така и за човешкото здраве. В българския
ландшафт се откриват буквално всички форми и източници на точково и неточково
замърсяване - битово, селскостопанско, нефтено и нефтохимическо, промишлено и
радиоактивно, които застрашават в различна степен биологичното разнообразие.
Директното използване и особено свръхползването на стопански ценни видове засяга
много екосистеми, местообитания и отделни таксони. Към него спадат такива
конкретни заплахи като прекомернотото събиране (и износ) на ядливи гъби,
лекарствени растения, охлюви и няколко влечуги и земноводни; свръхулов на някои
търговски видове риба в крайбрежните води на Черно море и в открито море;
Страница 3 от 15

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Биоразнообразие - същност и опазване

Усилията за опазване на биологичното разнообразие на България са в решителен критичен стадий. Столетията интензивно ползване на земята от човека, десетилетията погрешно управление на природните ресурси при предишния режим и въздействието на настъпилите не
Изпратен от:
Mariq Ilieva
на 2012-06-12
Добавен в:
Курсови работи
по Екология
Статистика:
315 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Екологични проблеми

18 май 2006
·
6,549
·
2
·
763
·
370
·
1
·
19

Изградените горещи теми превръщат решаването на екопроблемите в глобална цел на цялото общество - държавници, политици, законодатели, неправителствени организации и наддържавни формирования (ЕС).
 

От какво е застрашено биологичното разнообразие

24 фев 2008
·
80
·
2
·
417

Днес степента на изчезване на видове от природата е по-висока, отколкото преди 65 млн. години при загиването на динозаврите. Само че за онова време геолозите имат почти сигурни доказателства, че метеорит се е сблъскал със Земята и е причинил ....
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
598
·
2
·
6
·
569
·
1
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Замърсяване на атмосферата в България

09 апр 2007
·
1,590
·
4
·
406
·
196
·
1
·
5

Замърсяване на атмосферата в България. Иточници и видове. Основни насоки за опазване и почистване.
 

„Грижите” на човека за планетата Земя

29 апр 2006
·
1,598
·
2
·
513
·
120
·
2

Известно е, че планетата Земя е единствената позната за сега, на която има живот, благодарение на кислорода, слънцето и водата.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Биоразнообразие - същност и опазване

Материал № 869486, от 12 юни 2012
Свален: 315 пъти
Прегледан: 446 пъти
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 3,949
Брой символи: 27,845

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Биоразнообразие - същност и опазване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения