Големина на текста:
Писмен държавен изпит
Т E МА № 5. СОЦИАЛНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ – ВИДОВЕ,
ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И КОНТРОЛЪТ ИМ
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.
1
Източниците на правото са начините на изразяване на правни норми,
начините, чрез които волята на управляващите се превръща в правна
норма. Най-често срещаният източник са нормативните актове. Това са
онези актове, които създават правила на поведение, т.е. съдържат правни
норми. НА не са адресирани към конкретни субекти и се прилагат
многократно. Такива са: Конституцията, законите, постановленията на
МС, правилниците, наредбите и инструкциите.
Останалите видове актове са индивидуални – заповеди,
разпореждания и др. В тях са посочени конкретни субекти, какво се иска от
тях и те се изпълняват еднократно.
Видове НА:
?Конституцията – основен закон на държавата и обществото;
?Закони – НА се приемат от НС при спазване на определени процедури;
?Кодекс – един единствен НА, съществуващ в съответния отрасъл;
?Подзаконови нормативни източници – постановления на МС, които
биват 2 вида: ПМС, с които МС регулира определени обществени
отношения; ПМС, с които МС приема съответни правилници и наредби.
1.ПРАВИЛНИЦИ – биват 2 вида:
?Правилник за организация дейността на съответния
орган;
?Правилник за цялостно прилагане на съответния закон.
2.НАРЕДБИ за приложение на отделни текстове, глави, части от
закона; за регулиране на местни обществени отношения; инструкции,
с които по-горен орган дава указания на по-долен орган.
СЪДЪРЖАНИЕ НА НА : В първата глава се поместват общите положения,
обектът. Останалото съдържание се разпределя на глави, дялове и раздели.
Във всяка глава има членове, алинеи, точки и букви. Последната глава е с
преходни и заключителни разпоредби посочва се откога влиза в сила НА,
кои актове отменя. Съдържанието на последната глава се подразделя на
параграфи.
1
Лекция по Основи на държавата и правото
1
Писмен държавен изпит
СОЦИАЛНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
2
Управлението на системата за социално подпомагане се извършва с
помощта на закони, нормативни актове, правилници, методични указания,
показатели, норми и други, използвани в практиката на всички нива и във
всички структурни звена. Прилагането им в практиката се е наложил
терминът „нормативи”.
В системата на социалното подпомагане нормативната база се
разделя на пет основни групи:
1. Нормативи за обслужване на системата.
2. Нормативи за използване на материалната база на системата.
3. Нормативи за труда.
4. Финансови нормативи.
5. Показатели за ефективност на системата.
От своя страна нормативната база на системата за социално
подпомагане има пет основни функции:
1. Измерителна функция – за определяне на пропорциите и разчетите в
системата на социалното подпомагане.
2. Регулираща функция има за задача да създаде условия за постигане
на планираните резултати.
3. Насочваща функция има за задача да насочва ръководителите на
системата за социално подпомагане към използване на
представителната материална, кадрова и финансова база към
европейските и световни тенденции.
4. Стимулираща функция има за задача да стимулира служителите и
съответните колективи за по–пълно обвързване с техните планови
задължения.
5. Контролна функция упражнява контрол при изпълнение на
ежедневните трудови задачи и спазването на разходните норми и
отделните нормативни документи.
1. ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Този закон урежда обществените отношения, свързани със социалното
подпомагане на гражданите в Република България. Законът има за цел:
?подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не
могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;
?укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни
житейски ситуации;
2
П.Паризов, Социални дейности – управление и организация
2
Писмен държавен изпит
?подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които
получават социални помощи;
?подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които
отговарят на изискванията за получаването на месечни социални
помощи;
?насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез
предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица.
Социалното подпомагане, според закона, се изразява в предоставяне на
помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на
основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно
чрез труда им и притежаваното от тях имущество.
В ГЛАВА ВТОРА законът регламентира ОРГАНИТЕ ПО СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ, които са:
?Министерският съвет - определя държавната политика в областта на
социалното подпомагане.
?Министърът на труда и социалната политика разработва, координира
и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.
?Държавната политика в областта на социалното подпомагане се
осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите на
местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и
съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.
?За осъществяване на сътрудничеството се създава Съвет за социално
подпомагане, който е обществен консултативен орган към министъра на
труда и социалната политика. В него участват представители на
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на
финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на
образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Националното сдружение на общините в Република
България, представители на представените на национално равнище
организации на работодателите и на работниците и служителите, както и
на представители на юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза в областта на социалното
подпомагане.
?За изпълнение на държавната политика в областта на социалното
подпомагане се създава Агенция за социално подпомагане към
министъра на труда и социалната политика.
АСП е изпълнителна агенция - второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на труда и социалната политика, и е юридическо
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социални нормативни документи – видове, цели, структура и контролът им

Управлението на системата за социално подпомагане се извършва с помощта на закони, нормативни актове, правилници, методични указания, показатели, норми и други, използвани в практиката на всички нива и във всички структурни звена....
Изпратен от:
didisotirova
на 2012-06-07
Добавен в:
Курсови работи
по Социална политика
Статистика:
195 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
514
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Социални услуги

12 май 2008
·
543
·
22
·
4,059
·
413
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Деца на улицата

06 апр 2008
·
575
·
7
·
852
·
258

Категории деца на улицата, причини за попаденето им там. Проблеми на тези деца, мерки за закрилата им. Организации, държавни институции и домове които се занимават с такъв тип деца. Програми и проекти на тези организации. Какви са целите на този проект...
 

Видове социални услуги

21 юни 2008
·
630
·
3
·
352
·
415
·
1

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата ...
 

Поява и развитие на социалното подпомагане в България

18 апр 2008
·
336
·
15
·
2,497
·
229

Разработка върху държавен практически изпит Специалност “Социални дейности” - задочно обучение.
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социални нормативни документи – видове, цели, структура и контролът им

Материал № 867404, от 07 юни 2012
Свален: 195 пъти
Прегледан: 311 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 28
Брой думи: 7,184
Брой символи: 45,229

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социални нормативни документи – видове, цели, с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала