Големина на текста:
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”
гр. Велико Търново
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Б а н к о в о д е л о
Тема: Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити.
Кредитна политика на банките
Проверили: ________ ___________
/доц. Павлин Иванов/
______________________
/ гл.ас. Мария Врачовска /
Велико Търново 2011
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. УВОД……………………………………………………………..…...…………….. 3
II. ЩО Е БАНКОВ КРЕДИТ?............................................................................. 3
III. КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ…………….................................. 4
1. Ломбардни кредити…………………………………………………………
2. Контокорентни кредити…………………………………………………….
a. Авансов кредит…………………………………………………..…
b. Междинен кредит…………………………………………………..
c. Диспозиционен кредит……………………………………………..
d. Овърдрафтен кредит………………………………………………..
e. Револвиращ кредит…………………………………………………
3. Сконтов кредит /дисконт/…………………………………………………..
4. Акцептен кредит…………………………………………………………….
5. Авансов кредит……………………………………………………………...
IV. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ……………………………………… 9
1. Ипотечен кредит…………………………………………………………….
2. Кредит за жилищно строителство………………………………………….
3. Дългосрочни инвестиционни кредити……………………………………..
4. Потребителски кредити……………………………………………………..
V. КРЕДИТНА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ……………..……………………… 12
VI. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………..………………………... 14
VII. ПРИЛОЖЕНИЕ /Договор за банков кредит/………..………………………….. 15
3
I.У в о д
В условията на пазарна икономика основната форма на кредитиране е банковият
кредит, т.е. кредитът, който се предоставя от търговските банки на стопанските субекти
и домакинствата в разнообразни видове. Субектите в кредитните отношения са
фирмите, гражданите, държавата и самите банки. В кредитните отношения винаги
участват две страни – кредитор и кредитополучател.
Темата е особено актуална и значима сега в световен мащаб, в условията на
пазарно стопанство. В момента кредитирането набира скорост в България. Наблюдава
се тенденция за намаляване на изискванията към кредитополучателите при получаване
на кредит. Засилва се конкуренцията между банките, което води до раздаване на
кредити с по-ниски лихвени проценти. По принцип работата на банките намира израз
главно в предоставянето на кредити с цел реализиране на печалби. Тяхната кредитна
дейност има и значително по-широко значение от получаване на печалби. Чрез
кредитирането банките оказват мощно въздействие върху цялата икономика на
страната.
По своята икономическа същност кредитът е форма на движение на заемен
капитал. Той намира широко приложение в сферата на националното стопанство
на всяка страна и в международния икономически обмен. Той е едно от
определящите условия за развитието на търговията и незаменим инструмент за
стимулиране на икономическите връзки, създаващ допълнително търсене на
стоковите пазари. Кредитът дава възможност за съществуването на една
благоприятна среда за стимулиране на частните инвестиции и мощно средство
в конкурентната среда.
Банките са акционерни дружества, които извършват посреднически
операции на паричния пазар като привличат свободни парични средства от
икономическите агенти под формата на депозити, влогове и др. начини от една страна
и ги пласират под формата на заеми, ценни книжа, съучастия, лизинг, валутни
ценности и др., с цел извличане на печалба.
Кредитирането е една от най-старите, но и една от най-сложните
стопански функции на търговските банки, което в голяма степен определя
общественото положение на тази институция. В последно време кредитирането се
разглежда като “пакет” от банкови услуги. В кредитните сделки се проявяват
многобройни и многопластови обществени отношения. Сами по себе си те
изразяват до голяма степен стопанската активност на банките и тяхната
компетентност да управляват търговските връзки с различни категории клиенти.
Развитието на кредитните сделки обуславя и съответната кредитна политика на
търговските банки по време на сегашната икономическа криза.
II.Що е банков кредит?
Кредитните отношения се появяват с възникването на стоковото производство.
Още преди появата на парите като всеобщ еквивалент, когато размяната и при
наличието на доверие между субектите се появяват първите кредитни сделки. При
господството на паричната форма на стойността парите и кредитът се проявяват в
неразривна връзка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 окт 2021 в 00:04 потребител
 
Подобни материали
 

Същност на кредита. Видове кредити

26 сеп 2009
·
319
·
7
·
1,925
·
277

Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане (акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично поръчителство...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
358
·
18
·
3,674
·
230

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
473
·
17
·
3,093
·
320

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Банкови кредити и технология на кредитирането

01 окт 2009
·
198
·
14
·
2,328

Кредитите, предоставяни от банките на техните клиенти, имат най – висок относителен дял в балансовите им активи. Кредитните операции са най-съществените активни операции на банките. ...
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,333
·
209
·
40,092
·
1,524
·
2
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити. Кредитна политика на банките

Материал № 866564, от 06 юни 2012
Свален: 169 пъти
Прегледан: 237 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 5,844
Брой символи: 36,693

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити. Кре ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала