Големина на текста:
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски”
Протокол №2
Тема:Адсорбция на оцетна киселина върху активен
въглен
изготвил: проверил:
Валери Димитров ас. Лютов
спец.ХИГ фак. №101203
Теоретична част:
Твърди тела със силно развита повърхност при контакт с газове или течности са
способни да погълнат или задържат на повърхността си част от газа или разтворено в
течността вещество. Това явление се нарича сорбция. Всъщност, сорбцията е процес,
при който се променя концентрацията на даден компонент на граничната повърхност
между две фази. Когато частиците на едната фаза проникнат дълбоко във вътрешността
на другата фаза, явлението се нарича абсорбция. Когато частиците на едната фаза се
задържат на повърхността на другата фаза, явлението се нарича адсорбция. Причина за
адсорбцията е наличието на неуравновесени сили на граничната повърхност между
двете фази. Същността на адсорбцията се свежда до образуване на слой от молекулите
на газа или тези на разтвореното вещество в непосредствена близост до твърдата
повърхност, в който концентрацията на тези молекули е много силно повишена.
Твърдото тяло, на чиято повърхност протича абсорбционния процес се нарича
адсорбент, адсорбиращото се вещество – адсорбтив, а същото вещество в адсорбирано
състояние – адсорбат. Слоят от молекули на адсорбата върху твърдата повърхност се
нарича адсорбционен слой.
Молекулите на адсорбтива се задържат върху твърда повърхност и образуват
адсорбционния слой, поради наличие на взаимодействия между тях повърхността.
Когато силите на взаимодействие са от Ван дер Ваалсов тип, тогава говорим за физична
адсорбция. Когато адсорбционния процес е предизвикан от химични взаимодействия
между молекулите на контактуващите фази, с фактическо образуване на ковалентни
връзки, имаме хемисорбция.
Лабораторна част
Цел на работата: Провеждане на адсорбционен преоцес при адсобтив воден разтвор на
оцетна киселина и дсорбент активен въглен, постояване на адсорбционната изотерма на
Фройдлих и определяне стойностите на коефициентите K
F
и n.
Принадлежности: 6 конични колби от 250см
3
; 6 чаши от 250см
3
; фунии; статив за
филтруване; бюрета от 50см
3
; пипети от 5,10,20 и 50 см
3
; филтърна хартия ; активен
въглен ; 0,4 М разтвор на CH
3
COOH; 0,1 M NaOH с точно определена концентрация;
фенолфталейн (индикатор).
Начин на работа: Чрез разреждане се приготвят по 200см
3
0,2 М; 0,1М; 0,04 М; 0,02 М и
0,01 М разтвори на оцетна киселина. Точната им концентрация се определя чрез
титруване с 0,01 М разтвор на NaOH при индикатор фенолфталейн. За целта се титрува
с 5см
3
от 0,4 М разтвор; 10см
3
от 0,2 М разтвор, по 20 см
3
от 0,1 М и от 0,04 М, 50см
3
от
0,02 М и 0,01 М разтвори на CH
3
COOH. Отмерват се по 100см
3
от всеки разтвор и се
поставят в коничните колби. Към всеки разтвор се прибавят по 2g активен въглен и
сместа се разбърква в продължение на 10-15 min. Времето на престоя на въглена във
всички разтвори трябва да бъде едно и също! След това раззтворите се филтруват през
сух филтър, от филтратите за всеки разтвор се отпипетират горепосочените кличества и
отново се титруват.
Обработване на опитните данни: За да се определят коефициентите K
F
и n в изотермата
на Фройнлих последната се привежда в линеен вид. За целта уравнението се
логаритмува, при което получаваме: lga = lgK
F
+ n.lgC
Адсорбираното количество вещество от 1g адсорбет намираме чрез израза: a=(C
1
-C
2
).
V/m
където С
1
е концентрацията на разтвора преди провеждане на адсорбционния процес
(първо титруване), а С
2
– равновесната концентрация, достигната след адсорбията
торо титруване), m е масата на прибавения въглен (в g), Vобемът развор който е бил в
контакт с адсорбента(в dm
3
).
Получените резултати се обобщават в следната таблица:
№ на
колбата
Приблизителна
концентрация
V
1
C
1
V
2
C
2
C
1
-C
2
a=(C
1
-C
2
)V/m lgC
2
lg a
1 0.4 М 27,5ml0,610526ml0,57720,03330,001665-0,23867-2,77859
2 0.2 М 25,6ml0,2841622,8ml0,253080,031380,001554-0,59674-2,80855
3 0.1 М 25ml0,1387524,4ml0,135420,003330,000167-0,86832-3,77589
4 0.04 М9ml 0,049958,5ml0,047157 0,0027750,000139-1,32629-3,85777
5 0.02 М12,4ml0,02752811,4ml0,025308 0,002220,000111 -1,59674-3,95468
6 0.01 М6,9ml 0,0153186,5ml0,014430,0008880,02975 -1,84073-4,35262
V
1
и V
2
са обемите 0.1М разтвор на NaOH, изразходвани съответно при първото и
второто титруване. Изотермата се построва в графичен вид като се използват
последните две колони от таблицата. Намира се тангенсът на ъгъла, който получената
права сключва с положителното направление на абцисната ос, което ни дава величината
n. Разтоянието от пресечната точка на правата с ординатната ос до началото на
координатната система съответства на значението на величината lgK
F

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Адсорбция на оцетна киселина върху активен въглен

Провеждане на адсорбционен преоцес при адсобтив воден разтвор на оцетна киселина и дсорбент активен въглен, постояване на адсорбционната изотерма на Фройдлих и определяне стойностите на коефициентите KF и n....
Изпратен от:
nokianok
на 2012-06-04
Добавен в:
Протоколи
по Физикохимия
Статистика:
69 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Адсорбция – същност, фактори

23 яну 2010
·
133
·
4
·
782
·
201

Това е процес, при който при съприкосновение на твърди тела, които имат силно развита повърхност (въглен, пемза и др.) с газове или разтвори се наблюдава много бързо поглъщане на последните от твърдото тяло....
 

Адсорбция на оцетна киселина върху активен въглен

Материал № 864881, от 04 юни 2012
Свален: 69 пъти
Прегледан: 103 пъти
Предмет: Физикохимия, Химия
Тип: Протокол
Брой страници: 3
Брой думи: 627
Брой символи: 3,750

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Адсорбция на оцетна киселина върху активен въглен"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения