Големина на текста:
Проблеми на българите днес
Четири са основните проблеми пред българите днес- ниски доходи,
високи цени, голяма безработица и битова престъпност.Според изследване
на българската социологическа агенция ЕСТАТ безработицата, ниският
жизнен стандарт и бедността са най–важните тревоги на българите днес.
Изследването е проведено в средата на юни по инициатива на гражданско
сдружение ,станало организатор на яростното недоволство и протестите
срещу произвола на монополите в България.
Безработицата – дали е явление или закономерност, следствие на
икономическото развитие, тя си остава факт за нашето съвременно
общество. Днес за нея може да се говори много. Причините за нейното
появяване са обективни и субективни. Обективните причини са, че нашето
производство не е конкурентно способно на чуждите пазари и поради тази
причина се закриха много предприятия, а и квалификацията на работната
ръка не е на необходимото ниво. Преустройството на икономиката е в
основата на несъответствие между търсене и предлагане на работна сила с
определена квалификация. Ограничаването на промишлеността, съчетано с
технологично обновяване на оборудването, повишава изискванията към
квалификацията и образованието на работниците. Получава се
несъответствие между изискванията на работните места и предлаганата
работна сила. Хората с по-ниско образование са с по-голям риск да загубят
работното си място и да останат продължително време без работа. Една
голяма част от нашето население е от различни етнически групи, които са с
много нисък потенциал и квалификация. А днешният 21 век е век на
новите технологии и свръх модерно производство. Има явна пропаст в
икономическите показатели на отделните региони в България. Някои
райони са силно бедни, с много висока безработица, лоша инфраструктура
и конкурентноспособност, а други изживяват своя икономически бум.
Всичко това създава сериозно социално напрежение, опустяване на цели
райони и пренаселване в икономически развитите региони и градове.
Големият спад в производството също доведе до увеличаване на
безработицата. Друг момент, който може да се посочи е нелоялната
конкуренция и се изразява в това, че се внасят много стоки и материали на
дъмпингови цени и по този начин се убива или ликвидира нашето родно
производство. Също така и много от стоките се внасят в нашата страна
контрабандно, без да се плаща мито или акциз, което води до увеличаване
процента на безработица. България е страна надарена с неземна природа,
богато културно и историческо наследство и народ, готов на всичко в
името на Родината. Но това по-скоро звучи като фраза от учебник по
история, или туристически пътеводител.
Положението в страната ни е изключително тежко и всеки един от
нас поне веднъж в живота си е заявявал „Веднъж да се махна от България,
крака ми вече няма да стъпи тук”.Страната ни напускат предимно млади
хора, които отнасят със себе си и своето бъдещо поколение,
образователния и интелектуалния потенциал на нацията. След влизането
на България в ЕС емиграционната вълна се засили. В съчетание с ниската
раждаемост и високата смъртност тя доведе до обезлюдяване на цели
региони и ще изправи икономиката пред много сериозни
предизвикателства. Обстановката в България, макар и променена в
известна степен не е особено притегателна за завръщане на емигрантите.
Манталитета на хората е същият, бюрокрацията в никакъв случай
не е намаляла, всеки се стреми образно казано да „прецака” другия.
Ако при изследването през май миналата година 29 на сто от запитаните са
били без работа, то сега този дял е 32%. Съвсем логично на второ място
идват тревогите около ниските доходи и бедността като следствие от
общата криза и в частност проблемите със заетостта. Над половината от
българските семейства живеят с общ доход до 500 лева, като голяма част
от тях са в активна трудова възраст, показва изследването,а средната
работна заплата в България за първото тримесечие на тази година е 670
лева.Изследователите констатират ясна промяна в класацията на
проблемите, които вълнуват българите днес.Прави впечатление, че теми
като корупцията, престъпността и други подобни вече почти се губят от
фокуса на общественото внимание. Логичното обяснение е не че те са
решени, а просто проблемите, свързани с непосредственото оцеляване на
хората и техните семейства, изместват абсолютно всичко друго.
На пазара на труда доста често се случва да се проявява
дискриминация. Засегнати са млади хора без връзки и контакти, бременни
жени, хора от етническите малцинства и такива с различна сексуална
ориентация. Това е силна пречка за свободно, конкурентно и справедливо
икономическо развитие.Големият демографски проблем на България е не
само намаляването на населението, а и качеството на хората в активна
възраст.Преобладаващите очаквания за бъдещето също не са розови.Един
от най–красноречивите факти в това изследване е, че над три четвърти от
българите гледат с безразличие, притеснение или отчаяние на бъдещето.
Този дял в групата на населението над 60 години достига над 85%.
Естествено ентусиазирани и оптимистични са проспериращите групи от
населението – младите, образованите, тези с добри доходи. Но делът им
непрекъснато спада.Бързо се разширява и делът на така наречените
маргинални групи. Това са хората, оказали се на социалното дъно и почти
няма как да се опише степента на драматизма, в който живеят.Основните
сфери, за които държавата приоритетно трябва да се погрижи, са
здравеопазването, образованието и разкриването на нови работни места.
Изключителната острота на социалните проблеми в България и
разбираемата чувствителност и жив интерес на всеки един от нас изисква
адекватно управление на социалните проблеми.Като такива могат да се
разглеждат проблемите в здравеопазването, с раждаемоста и смъртноста с
оглед запазване и увеличаване на българската нация, с безплатните
лекарства,с клошарите,проблемите с бездомните кучета и др.
Управлението на социалните проблеми е пряко свързано с провеждана от
правителството на България социална политика.Тя е дейност за защита на
жизнения стандарт на хора, които не са в състояние да се справят с
рисковете на труда и живота. Тя е политика, която гарантира минималния
жизнен стандарт на всички хора. Социалната политика в най-широкия
смисъл на думата е въздействие върху целия комплекс от жизнени
условия. Границите на социалната политика, нейният обхват, съдържание
и форми се определят не само от господстващия тип икономическа
система, но и от цялата ценностна система и интереси на обществото.
Един от най-важните социални проблеми в България според мен
е проблемът със все по усезаемо намаляващата раждаемост и намаляване
на естествения прираст на нацията. Ето защо правителството трябва да
намери начини, средства и методи за решане на този проблем.
Управлението на този социален проблем трябва да намери най-верния път
за решаване на проблема. Чрез изменение в законодателството на страната
ни и съвременна социална политика трябва да се подпомогне управлението
на проблема с раждаемоста. Чрез въвеждане на семейното подоходно
облагане, чрез увеличаване на социалните придобивки на семействата с
две и повече деца. Управлението на този социален проблем може да
включи и дейности по въвеждане на рецепти за безплатни лекарства и
безплатно медицинско обслужване за децата до определена възраст,
раздаване на безплатни учебници и учебни помагала за децата от първи до
осми клас и др. Всички тези мерки са в компетентноста на социалната
политика на България и в частност на управлението на социалните
проблемиУправлението на социалните проблеми е важна част от
провежданата социална политика. Правилно провежданото управление но
социалните проблеми ще доведе до намаляване на напрежението в
социалната сфера.
Всички виждаме практически трагичното и безправно
състояние на работещите в България. За никого не е тайна
безогледното и унизително отношение от страна на почти всички
работодатели у нас към собствените им работници, благодарение на
осъществяват икономическите си дейности. Още от зората на
промените-насам родните работодатели са свикнали да печелят не
само от икономическата си активност, но и от практическото
изтезаване и от непрекъснатото финансово ощетяване на
работниците. Дори, мнозина родни работодатели са свикнали да
печелят от най-разнообразни нарушения на закона. Ясно се вижда
практическата липса на пазар на труда у нас, дори когато липсва
икономическа криза извън границите на държавата ни. Реално се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2021 в 15:01 родител на 51 години
01 юни 2021 в 10:50 студентка на 42 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Химично и Системно Инженерство, специалност - Химично инженерство, випуск 2014
06 апр 2021 в 14:42 в момента не учи на 52 години от Русе - СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
02 яну 2021 в 21:38 в момента не учи на 35 години от София
18 ное 2020 в 13:39 потребител
07 юни 2020 в 08:27 в момента не учи на 47 години от София
27 мар 2020 в 13:29 потребител на 41 години
12 яну 2019 в 18:33 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Социология, випуск 2021
08 яну 2019 в 21:38 ученик на 22 години от Плевен - МГ "Гео Милев", випуск 2019
25 ное 2018 в 06:18 потребител на 29 години
 
Подобни материали
 

Обществени ценности и нагласи към корупцията

11 яну 2008
·
212
·
11
·
2,972
·
77

В периода след 1998 г. корупцията неизменно се възприема като един от най-сериозните проблеми на България. През 2004 – 2007 г. в резултат на стабилната макроикономическа обстановка в страната, добрите темпове на икономически растеж и активната социална...
 

Що е капитализъм !? - Айн Ранд

20 яну 2008
·
85
·
25
·
6,050
·
59

Политико-икономистите, включително и поддръжниците на капитализма, дефинираха своята наука като опит за изучаване на управлението, ръководството, организацията или манипулирането на “ресурсите” на едно “общество” или една нация.
 

Регионална политика

22 май 2008
·
142
·
6
·
900
·
17

През 50 те и 60те години започна широко пролагане на регионалното икономическо планиране във всички западноевропеиски страни,тъи като безработицата и ниският икономически растеж придобиха подчертано регионален характер...
 

“България и Русия – евроинтеграционни процеси, икономически отношения и трудови пазари”.“Развитие на българо-руските отношения в светлината на евроинтеграционните процеси”

22 мар 2006
·
697
·
6
·
890
·
113
·
1

Курсова работа по българо-руски отношения, която е разделена на две части: 1.“България и Русия – евроинтеграционни процеси, икономически отношения и трудови пазари” 2.“Развитие на българо-руските отношения в светлината на евроинтеграционните процеси”
 

Същност и особености на тоталитаризма

30 окт 2006
·
2,533
·
10
·
1,003
·
385
·
2

Настоящият реферат има за задача да се занимае с понятието тоталитаризъм като го разгледа в дълбочина, за да достигне и обясни същността и особеностите му.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Проблеми на българската нация днес

Материал № 863117, от 31 май 2012
Свален: 135 пъти
Прегледан: 218 пъти
Предмет: Политология
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 1,267
Брой символи: 7,995

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблеми на българската нация днес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала